Vinnumarkaðsvefur

Vinnutími og hvíldartími

Þegar vinna er skipulögð er mikilvægt að vinnuveitandi þekki ákvæði kjarasamninga um vinnutíma, neysluhlé, hvíldartíma og frídaga. Kjarasamningar eru mismunandi hvað þessa þætti varðar.

Iðulega koma upp ágreiningsmál þar sem deilt er um vinnufyrirkomulag, yfirvinnukaup, skipulag vaktavinnu, vinnu í neysluhléum o.s.frv. Mikilvægt er að ganga frá skýrum ráðningasamningi sem tekur á helstu þáttum starfs, launa og vinnufyrirkomulags, sér í lagi ef á einhvern hátt er vikið frá ákvæðum kjarasaminga.

Hér á vefnum er fjallað um flesta þætti kjarasamninga er lúta að vinnutíma en þar sem ákvæði kjarasamninga eru ekki samræmd þá verður vinnuveitandi ávallt að kynna sér þá kjarasamninga sem starfsfólk hans falla undir.