Vinnumarkaðsvefur

Uppsögn og starfslok

Við uppsögn starfsmanns er mikilvægt að vinnuveitandi kynni sér þær reglur sem gilda um uppsagnir. Hafa má eftirfarandi gátlista til hliðsjónar:

 • Hvaða kjarasamningur gildir um uppsagnarfrest?
 • Hver er uppsagnarfrestur starfsmanns skv. kjarasamningi eða eftir atvikum ráðningarsamningi?
 • Er ráðningarsamningur tímabundinn og án uppsagnarákvæða?
 • Nýtur starfsmaður lengri uppsagnarfrests vegna lífaldurs og starfsaldurs?
 • Hefur orlofstaka áhrif á lengd uppsagnarfrests?
 • Er uppsögnin háð takmörkunum í lögum?
 • Hefur starfsmaður tilkynnt um töku fæðingar- eða foreldraorlofs?
 • Fyrir hvaða tíma þarf uppsögn að berast?
 • Hvað ef starfsmaður neitar að taka á móti uppsagnarbréfi?
 • Er rétt að leysa starfsmann undan vinnuskyldu að hluta eða öllu leyti? Hvað ef starfsmaður fer í annað starf á uppsagnartímanum?
 • Hvernig á að bregðast við ef starfsmaður óskar eftir viðtali um ástæður uppsagnar?
 • Er um hópuppsögn að ræða?
 • Er um brot í starfi að ræða sem réttlætir uppsögn án launaðs uppsagnarfrests (riftun)?
 • Er ástæða til að gera starfslokasamning?

Ef vinnuveitandi telur nauðsynlegt að láta starfsmann hætta fyrirvaralaust er rétt að leita fyrst ráðgjafar hjá lögfræðingi SA.