Starfsemin

Samtökum atvinnulífsins berst mikill fjöldi þingmála til umsagnar. Allar umsagnir samtakanna um þingmál eru birtar hér á vefnum. Hægt er að sjá hver er ábyrgðarmaður málsins og hvenær það er afgreitt.

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 154. löggjafarþingi 2023-2024

21.06.2024

Samráðsgátt

Hvítbók í málefnum innflytjenda
Sjá umsögn SA

20.06.2024

Samráðsgátt

Drög að flokkun fimm virkjunarkosta
Sjá umsögn SA

06.06.2024

1130. mál

Breyting á ýmsum lögum um framhald á stuðningsaðgerðum vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ
Sjá umsögn SA

06.06.2024

1131. mál

Afurðasjóður Grindavíkurbæjar
Sjá umsögn SA

05.06.2024

1077. mál

Markaðssetningarlög
Sjá umsögn SA

05.06.2024

1036. mál

Ferðamálastefna og aðgerðaáætlun til ársins 2030
Sjá umsögn SA

05.06.2024

Samráðsgátt

Reglugerð um verkefnisstjórn vegna gerðar og eftirfylgni áætlana á sviði loftslagsmála
Sjá umsögn SA

24.05.2024

921. mál

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (erlendar fjárfestingar)
Sjá umsögn SA

17.05.2024

Samráðsgátt

Skilvirkari leyfisveitingar á sviði umhverfis- og orkumála
Sjá umsögn SA

14.05.2024

Samráðsgátt

Drög að tillögu til þingsályktunar um stefnu í neytendamálum til 2030
Sjá umsögn SA

13.05.2024

919. mál

Opinber innkaup (markviss innkaup, stofnanaumgjörð)
Sjá umsögn SA

06.05.2024

1035. mál

Fjármálaáætlun fyrir árin 2025-2029
Sjá umsögn SA

06.05.2024

923. mál

Umferðarlög (smáfarartæki o.fl.)
Sjá umsögn SA

06.05.2024

898. mál

Breytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar
Sjá umsögn SA

03.05.2024

900. mál

Verndar- og orkunýtingaráætlun (virkjunarkostir í vindorku)
Sjá umsögn SA

02.05.2024

920. mál

Ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf.
Sjá umsögn SA

02.05.2024

917. mál

Virðisaukaskattur og kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða
Sjá umsögn SA

30.04.2024

911. mál

Nýsköpunarsjóðurinn Kría.
Sjá umsögn SA

30.04.2024

909. mál

Breyting á ýmsum lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaði
Sjá umsögn SA

30.04.2024

910. mál

Fæðingar- og foreldraorlof og sorgarleyfi
Sjá umsögn SA

29.04.2024

880. mál

Skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða).
Sjá umsögn SA

26.04.2024

916. mál

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
Sjá umsögn SA

23.04.2024

918. mál

Tekjuskattur (barnabætur, sérstakur vaxtastuðningur).
Sjá umsögn SA

15.04.2024

831. mál

Náttúruverndar- og minjastofnun
Sjá umsögn SA

15.04.2024

832. mál

Brottfall laga um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða
Sjá umsögn SA

15.04.2024

830. mál

Hafnalög (gjaldtaka, rafræn vöktun o.fl.).
Sjá umsögn SA

08.04.2024

864. mál

Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga.
Sjá umsögn SA

08.04.2024

867. mál

Sóttvarnalög
Sjá umsögn SA

08.04.2024

726. mál

Rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu
Sjá umsögn SA

02.04.2024

705. mál

Slit ógjaldfærra opinberra aðila
Sjá umsögn SA

25.03.2024

754. mál

Húsaleigulög (húsnæðisöryggi og réttarstaða leigjenda)
Sjá umsögn SA

25.03.2024

536. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006 (stærðarmörk og endurskoðun ársreikninga)
Sjá umsögn SA

18.03.2024

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (fjárfestingarkostir viðbótarlífeyrissparnaðar)
Sjá umsögn SA

18.03.2024

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum-samstarf og eftirlit á vinnumarkaði
Sjá umsögn SA

15.03.2024

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp um Loftslags- og orkusjóð
Sjá umsögn SA

15.03.2024

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða)
Sjá umsögn SA

15.03.2024

Samráðsgátt

Endurmat á virkjunarkostum úr 3. áfanga rammaáætlunar - tillögur verkefnastjórnar
Sjá umsögn SA

14.03.2024

Samráðsgátt

: Umsögn um drög að frumvarpi til markaðssetningarlaga
Sjá umsögn SA

08.03.2024

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi til laga um ráðstöfun eignarhlutar ríkisins í Íslandsbanka
Sjá umsögn SA

06.03.2024

Samráðsgátt

Umsögn um áform um breytingar á lögum um opinber innkaup
Sjá umsögn SA

04.03.2024

Samráðsgátt

Drög að frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96-2023 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir
Sjá umsögn SA

29.02.2024

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfisins
Sjá umsögn SA

26.02.2024

Samráðsgátt

Gullhúðun EES reglna
Sjá umsögn SA

23.02.2024

627. mál

Fyrirtækjaskrá o.fl.
Sjá umsögn SA

19.02.2024

704. mál

Kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík
Sjá umsögn SA

16.02.2024

675. mál

Tímabundinn rekstrarstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ
Sjá umsögn SA

13.02.2024

Samráðsgátt

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90-2003 (erlendar fjárfestingar í nýsköpun)
Sjá umsögn SA

13.02.2024

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar (þjónustugjöld)
Sjá umsögn SA

13.02.2024

Samráðsgátt

Samruni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar og Háskólans á Akureyri
Sjá umsögn SA

12.02.2024

Samráðsgátt

Drög að lagafrumvarpi um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík
Sjá umsögn SA

12.02.2024

Samráðsgátt

Frumvarp til laga um Nýsköpunarsjóðinn Kríu
Sjá umsögn SA

12.02.2024

585. mál

Umhverfis- og orkustofnun
Sjá umsögn SA

08.02.2024

Samráðsgátt

Áform um breytingu á raforkulögum
Sjá umsögn SA

06.02.2024

24. mál

Háskólar (örnám og prófgráður).
Sjá umsögn SA

31.01.2024

616. mál

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (náttúruhamfarir í Grindavíkurbæ)
Sjá umsögn SA

30.01.2024

609. mál

Tímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ (framlenging).
Sjá umsögn SA

29.01.2024

617. mál

Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur í Grindavíkurbæ)
Sjá umsögn SA

23.01.2024

Samráðsgátt

Frumvarp til laga um vindorku
Sjá umsögn SA

17.01.2024

Samráðsgátt

Sjávarútvegsstefna og frumvarp til laga um sjávarútveg
Sjá umsögn SA

12.01.2024

Samráðsgátt

Lagareldi uppbygging og umgjörð
Sjá umsögn SA

09.01.2024

Samráðsgátt

Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB – uppfærður forgangslisti til ársins 2024
Sjá umsögn SA

19.12.2023

511. mál

Aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu 2023-2026
Sjá umsögn SA

11.12.2023

509. mál

Húsnæðisstefna fyrir árin 2024–2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024–2028
Sjá umsögn SA

11.12.2023

Samráðsgátt

Seðlabanki Íslands, (rekstraröryggi í greiðslumiðlun)
Sjá umsögn SA

08.12.2023

Samráðsgátt

Grænbók í málefnum innflytjenda og flóttafólks
Sjá umsögn SA

07.12.2023

543. mál

Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir
Sjá umsögn SA

07.12.2023

541. mál

Raforkulög (forgangsraforka)
Sjá umsögn SA

06.12.2023

507. mál

Kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða
Sjá umsögn SA

04.12.2023

Samráðsgátt

Þjóðlendur (starfslok óbyggðanefndar o.fl.)
Sjá umsögn SA

01.12.2023

468. mál

Skattar og gjöld (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.)
Sjá umsögn SA

30.11.2023

479. mál

Náttúrufræðistofnun
Sjá umsögn SA

22.11.2023

Samráðsgátt

Slit ógjaldfærra opinberra aðila 196-2023
Sjá umsögn SA

22.11.2023

508. mál

Tímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ
Sjá umsögn SA

14.11.2023

Samráðsgátt

Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (EES-innleiðing) 212-2023
Sjá umsögn SA

10.11.2023

Samráðsgátt

Kílómetragjald vegna notkunar bifreiða (hreinorku- og tengiltvinnbifreiða)
Sjá umsögn SA

10.11.2023

Samráðsgátt

Áform um breytingu á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta, vörugjald á ökutækjum og endsneyti o.fl.
Sjá umsögn SA

10.11.2023

Samráðsgátt

Uppbygging og umgjörð lagareldis - stefna til ársins 2040
Sjá umsögn SA

30.10.2023

Samráðsgátt

Breyting á lögum um lögheimili og aðsetur, lögum um mannvirki og lögum um brunavarnir mál 201-0023
Sjá umsögn SA

27.10.2023

204. mál

Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki
Sjá umsögn SA

26.10.2023

315. mál

Samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024-2028 315. mál
Sjá umsögn SA

16.10.2023

Samráðsgátt

Áformað er að leggja fram frumvarp til laga um kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvi
Sjá umsögn SA

16.10.2023

239. mál

Mannréttindastofnun Íslands 239. mál
Sjá umsögn SA

16.10.2023

183. mál

Skipulagslög (hagkvæmar íbúðir). 183. mál
Sjá umsögn SA

06.10.2023

181. mál

Póstþjónusta (úrbætur á póstmarkaði), 181. mál
Sjá umsögn SA

04.10.2023

1. mál

Meira fyrir minna: Umsögn SA um fjárlög 2024
Sjá umsögn SA

28.09.2023

Samráðsgátt

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur mál nr. 166-2023
Sjá umsögn SA

28.09.2023

Samráðsgátt

Loftslagsstofnun og Náttúruverndar- og minjastofnun mál nr. 168-2023
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 153. löggjafarþingi 2022-2023

08.09.2023

Samráðsgátt

Starfshópur um skattlagningu orkuvinnslu nr. 119-2023
Sjá umsögn SA

08.09.2023

Samráðsgátt

Hvítbók um húsnæðismál, mál nr. 139-2023
Sjá umsögn SA

29.08.2023

Samráðsgátt

Grænbók um skipulagsmál nr. 145-2023
Sjá umsögn SA

25.08.2023

Samráðsgátt

Áform um breytingar á persónuverndarlögum nr. 142-2023
Sjá umsögn SA

21.08.2023

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994
Sjá umsögn SA

14.07.2023

Samráðsgátt

Drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038
Sjá umsögn SA

28.06.2023

Samráðsgátt

Frumvarp um Mannréttindastofnun Íslands
Sjá umsögn SA

19.06.2023

Samráðsgátt

Drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlenda
Sjá umsögn SA

13.06.2023

Samráðsgátt

Sameining stofnana umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins
Sjá umsögn SA

23.05.2023

1052. mál

Skipulagslög (hagkvæmar íbúðir)
Sjá umsögn SA

17.05.2023

Samráðsgátt

Athugasemdir Samtaka atvinnulífsins um skýrslu starfshóps um valkosti og greiningu á vindorku
Sjá umsögn SA

12.05.2023

Samráðsgátt

Drög að reglugerð um lista yfir störf um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002.
Sjá umsögn SA

11.05.2023

944. mál

Útlendingar (dvalarfeyfi )
Sjá umsögn SA

11.05.2023

981. mál

Endurskoðendur og endurskoðun o.fl. (endurskoðunarnefndir, siðareglur, sektarákvæði o.fl.)
Sjá umsögn SA

11.05.2023

980. mál

Rafrænar skuldaviðurkenningar
Sjá umsögn SA

09.05.2023

940. mál

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímaskráning starfsmanna)
Sjá umsögn SA

24.04.2023

894. mál

Fjármálaáætlun fyrir árin 2024-2028
Sjá umsögn SA

21.04.2023

Samráðsgátt

Hvítbók um samgöngumál og umhverfisskýrslu 111/2021
Sjá umsögn SA

14.04.2023

Samráðsgátt

Hvítbók í málefnum sveitarfélaga mál 72/2023
Sjá umsögn SA

14.04.2023

858. mál

Land og skógur
Sjá umsögn SA

05.04.2023

209. mál

Samræmd vefgátt leyfisveitinga
Sjá umsögn SA

30.03.2023

Samráðsgátt

Jöfnunarsjóður sveitarfélagana (mál nr. 64/2023)
Sjá umsögn SA

27.03.2023

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi til laga um endurskoðunarnefndir (mál nr. 227/2023)
Sjá umsögn SA

22.03.2023

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vsk, lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda, starfsemi lífeyrissjóða, lögum um tekjuskatt
Sjá umsögn SA

22.03.2023

Samráðsgátt

Drög að reglugerð um leigubifreiðaakstur (mál nr. 60/2023)
Sjá umsögn SA

20.03.2023

Samráðsgátt

Umsögn um tillögu til þál um stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélags á Íslandi til 2025
Sjá umsögn SA

06.03.2023

712. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum (EES-reglur)
Sjá umsögn SA

27.02.2023

645. mál

Umsögn um drög að frumvarpi um atvinnuréttindi útlendinga
Sjá umsögn SA

27.02.2023

531. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu
Sjá umsögn SA

24.02.2023

Samráðsgátt

Umsögn um drög að frumvarpi um sameiningu héraðsdómstóla
Sjá umsögn SA

21.02.2023

Samráðsgátt

Umsögn um þál um landbúnaðarstefnu til ársins 2040
Sjá umsögn SA

10.01.2023

543. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 ( stuðningur við einkarekna fjölmiðla).
Sjá umsögn SA

10.01.2023

533. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð
Sjá umsögn SA

08.12.2022

476. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi (málsmeðferð o.fl.).
Sjá umsögn SA

06.12.2022

432. mál

Umsögn um frumvarp um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld
Sjá umsögn SA

05.12.2022

435. mál

Umsögn um frumvarp um félagslega aðstoð og greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris
Sjá umsögn SA

02.12.2022

415. mál

Umsögn um frumvarp til laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni
Sjá umsögn SA

16.11.2022

Samráðsgátt

Umsögn um frumvarp til laga um stefnumarkandi stefnur á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála
Sjá umsögn SA

15.11.2022

Ráðuneyti

Umsögn-SI-og-SA-um-drog-ad-frumvarpi-til-breytinga-a-skipulagslogum-Carlsberg
Sjá umsögn SA

10.11.2022

Samráðsgátt

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga
Sjá umsögn SA

13.10.2022

167. mál

Umsögn um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
Sjá umsögn SA

11.10.2022

1. mál

Illa nýttur meðbyr: Umsögn SA um fjárlög 2023
Sjá umsögn SA

21.09.2022

Ráðuneyti

Athugasemdir SA til starfshóps til að skoða og gera tillögur til umhverfis- , orku- og loftslagsráðuneytisins um nýtingu vindorku
Sjá umsögn SA

06.09.2022

Samráðsgátt

Drög að frumvarpi til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 152. löggjafarþingi 2021-2022

10.07.2022

Umsögn um áform um lagasetningu um rýni á erlendum fjárfestingum vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu
Sjá umsögn SA

10.06.2022

596. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum
Sjá umsögn SA

03.06.2022

690. mál

Sameiginleg umsögn ASÍ og SA um stjórnarfrumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs
Sjá umsögn SA

01.06.2022

470. mál

Umsögn um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
Sjá umsögn SA

01.06.2022

572. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum
Sjá umsögn SA

01.06.2022

589. mál

Umsögn um frumvarp til laga um starfskjaralög
Sjá umsögn SA

01.06.2022

498. mál

Umsögn um frumvarp til sóttvarnalaga
Sjá umsögn SA

01.06.2022

592. mál

Umsögn um þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
Sjá umsögn SA

31.05.2022

569. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki
Sjá umsögn SA

23.05.2022

678. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, lögum um almannatryggingar og lögum um húsnæðisbætur
Sjá umsögn SA

16.05.2022

593. mál

Umsögn um frumvarp til laga um sorgarleyfi
Sjá umsögn SA

16.05.2022

482. mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga
Sjá umsögn SA

13.05.2022

513. mál

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027
Sjá umsögn SA

24.03.2022

416.mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna
Sjá umsögn SA

24.03.2022

344.mál

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (vefverslun með áfengi)
Sjá umsögn SA

18.03.2022

66. mál

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
Sjá umsögn SA

03.02.2022

143.mál

Umsögn um þingsályktunartillögu um tímasetta aðgerðaáætlun um einföldun regluverks
Sjá umsögn SA

25.01.2022

232. mál

Umsögn um frumvarp til laga um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma
Sjá umsögn SA

11.01.2022

2. mál

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2022-2026
Sjá umsögn SA

20.12.2021

169. mál

Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um fjarskipti o.fl.
Sjá umsögn SA

10.12.2021

1. mál

Teflt á tæpasta vað: Umsögn um fjárlög 2022
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 151. löggjafarþingi 2020-2021

18.05.2021

321. mál og 322. mál.

Tækniþróunarsjóður og opinber stuðningur við nýsköpun
Sjá umsögn SA

18.05.2021

370. mál.

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða
Sjá umsögn SA

12.05.2021

748. mál.

Fjöleignarhús (rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði).
Sjá umsögn SA

11.05.2021

708. mál.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi).
Sjá umsögn SA

11.05.2021

707. mál. og 709. mál.

Staðsetning vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands og Verndar- og orkunýtingaráætlun (málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku).
Sjá umsögn SA

10.05.2021

769. mál.

Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru o.fl. (framhald úrræða og viðbætur).
Sjá umsögn SA

03.05.2021

703. mál.

Vísinda- og nýsköpunarráð
Sjá umsögn SA

28.04.2021

700. mál.

Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.).
Sjá umsögn SA

19.04.2021

627. mál.

Fjármálaáætlun 2022-2026
Sjá umsögn SA

13.04.2021

506. mál. og 534. mál.

Fjarskiptastofa - Póstþjónusta og Byggðastofnun (flutningur póstmála).
Sjá umsögn SA

13.04.2021

605. mál.

Umsögn SA og SI um brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 42/1987
Sjá umsögn SA

15.03.2021

509. mál.

Hafnalög (EES- reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun)
Sjá umsögn SA

11.03.2021

537. mál.

Gjaldeyrismál
Sjá umsögn SA

02.03.2021

536. mál.

Háskólar og opinberir háskólar (aðgangsskilyrði).
Sjá umsögn SA

19.02.2021

478. mál.

Breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur)
Sjá umsögn SA

11.02.2021

441. mál.

Vextir og verðtrygging (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda).
Sjá umsögn SA

11.02.2021

056. mál.

Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn).
Sjá umsögn SA

10.02.2021

424. mál.

Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.).
Sjá umsögn SA

09.02.2021

399. mál.

Tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga)
Sjá umsögn SA

12.01.2021

031. mál.

Ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar
Sjá umsögn SA

21.12.2020

329. mál.

Sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
Sjá umsögn SA

11.12.2020

374. mál.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (fjármagnstekjuskattur)
Sjá umsögn SA

09.12.2020

323. mál.

Fæðingar- og foreldraorlof.
Sjá umsögn SA

25.11.2020

048. mál

Aukin atvinnuréttindi útlendinga.
Sjá umsögn SA

05.11.2020

010. mál.

Leigubifreiðaakstur
Sjá umsögn SA

04.11.2020

006. mál.

Opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall).
Sjá umsögn SA

30.10.2020

003. mál.

Tekjuskattur (milliverðlagning)
Sjá umsögn SA

29.10.2020

009. mál.

Íslensk landshöfuðlén
Sjá umsögn SA

29.10.2020

014. mál.

Jöfn staða og jafn réttur kynjanna.
Sjá umsögn SA

26.10.2020

212. mál.

Tekjufallsstyrkir
Sjá umsögn SA

20.10.2020

001. mál og 002. mál.

Fjárlög fyrir árið 2021 og fjármálaáætlun 2021-2025
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 150. löggjafarþingi 2019-2020

31.08.2020

969 og 970. mál.

Fjáraukalög 2020 og Rikisábyrgðir
Sjá umsögn SA

22.06.2020

926. mál

Húsnæðismál (hlutdeildarlán)
Sjá umsögn SA

27.05.2020

813. mál

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)
Sjá umsögn SA

27.05.2020

811. mál

Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti.
Sjá umsögn SA

27.05.2020

815. mál

Gjaldþrotaskipti (aðgerðir gegn kennitöluflakki).
Sjá umsögn SA

26.05.2020

814. mál

Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja.
Sjá umsögn SA

26.05.2020

709. mál.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráningu raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
Sjá umsögn SA

25.05.2020

715. mál

Eignarráð og nýting fasteigna (aðilar utan Evrópska efnahagssvæðisins, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi o.fl.)
Sjá umsögn SA

22.05.2020

720. mál

Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur)
Sjá umsögn SA

20.05.2020

711. mál

Opinber stuðningur til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
Sjá umsögn SA

19.05.2020

734. mál.

Svæðisbundin flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara)
Sjá umsögn SA

05.05.2020

610. mál

Samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur)
Sjá umsögn SA

05.05.2020

644. mál

Upplýsingalög (réttarstaða þriðja aðila)
Sjá umsögn SA

28.04.2020

724. 725. 726. mál

Fjáraukalög fyrir árið 2020, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegurm áhrifum
Sjá umsögn SA

24.04.2020

728. mál

Matvælasjóður
Sjá umsögn SA

24.03.2020

695. mál

Fjáraukalög 2020 vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
Sjá umsögn SA

24.03.2020

683. mál

Aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru
Sjá umsögn SA

19.03.2020

664. mál

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall).
Sjá umsögn SA

19.03.2020

667. mál

Tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví.
Sjá umsögn SA

12.03.2020

267. mál

Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki
Sjá umsögn SA

26.02.2020

529. mál.

Brottfall ýmissa laga (úrelt lög).
Sjá umsögn SA

25.02.2020

447. mál

Ársreikningar (skil ársreikninga)
Sjá umsögn SA

23.12.2019

016. mál

Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla)
Sjá umsögn SA

05.12.2019

319. mál

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
Sjá umsögn SA

04.12.2019

329. mál

Menntasjóður námsmanna
Sjá umsögn SA

04.12.2019

001. mál

Fjárlög fyrir árið 2020
Sjá umsögn SA

03.12.2019

370. mál.

Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning
Sjá umsögn SA

02.12.2019

330. og 331. mál

Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
Sjá umsögn SA

28.11.2019

316. mál

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur)
Sjá umsögn SA

26.11.2019

314. mál

Innheimta opinberra skatta og gjalda
Sjá umsögn SA

21.11.2019

245. mál

Tollalög o.fl.
Sjá umsögn SA

05.11.2019

148. mál.

Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023
Sjá umsögn SA

30.10.2019

102. mál

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2020–2023
Sjá umsögn SA

11.10.2019

101. mál

Skráning einstaklinga (heildarlög)
Sjá umsögn SA

10.10.2019

002.mál

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 149. löggjafarþingi 2018-2019

11.06.2019

953. mál.

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018-2022
Sjá umsögn SA

03.06.2019

826. mál.

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall).
Sjá umsögn SA

03.06.2019

777. mál, 782. mál, 791. mál, 792. mál

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn).
Sjá umsögn SA

15.05.2019

772. mál.

Skráning einstaklinga,
Sjá umsögn SA

02.05.2019

796. mál

Almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði).
Sjá umsögn SA

30.04.2019

775. mál.

Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.).
Sjá umsögn SA

30.04.2019

766. mál

Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
Sjá umsögn SA

29.04.2019

634. mál

Rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti
Sjá umsögn SA

29.04.2019

649. mál

Úrskurðarnefndir á sviði neytendamála.
Sjá umsögn SA

23.04.2019

759. mál.

Efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur).
Sjá umsögn SA

23.04.2019

790. mál.

Seðlabanki Íslands.
Sjá umsögn SA

23.04.2019

758. mál.

Loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð).
Sjá umsögn SA

23.04.2019

765. mál.

Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum).
Sjá umsögn SA

28.03.2019

647. mál.

Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.).
Sjá umsögn SA

22.03.2019

633. mál

Aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu).
Sjá umsögn SA

18.03.2019

638. mál.

Bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds)
Sjá umsögn SA

18.03.2019

635. mál.

Tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur).
Sjá umsögn SA

14.03.2019

549. mál

Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (starfsemi á helgidögum).
Sjá umsögn SA

13.03.2019

542 mál.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o. fl.)
Sjá umsögn SA

04.03.2019

521. mál

Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar).
Sjá umsögn SA

28.02.2019

509

Heilbrigðisstefna til ársins 2030
Sjá umsögn SA

22.02.2019

442. mál.

Opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o. fl.)
Sjá umsögn SA

13.02.2019

436. mál.

Ökutækjatryggingar
Sjá umsögn SA

15.01.2019

416. mál

Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða.
Sjá umsögn SA

15.01.2019

403. mál

Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019-2023.
Sjá umsögn SA

15.01.2019

404. mál

Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019-2033.
Sjá umsögn SA

11.01.2019

433. mál

Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.)
Sjá umsögn SA

30.11.2018

300. mál.

Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði)
Sjá umsögn SA

16.11.2018

219. mál

Umferðarlög
Sjá umsögn SA

09.11.2018

212. mál

Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs)
Sjá umsögn SA

29.10.2018

173. mál.

Samgönguáætlun fyrir árin 2019 -2033
Sjá umsögn SA

29.10.2018

172. mál.

Fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 - 2023
Sjá umsögn SA

19.10.2018

144. mál

Veiðigjöld
Sjá umsögn SA

18.10.2018

3. mál

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019
Sjá umsögn SA

18.10.2018

4. mál

Breyting á lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991 með síðari breytingum
Sjá umsögn SA

18.10.2018

2. mál

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 148. löggjafarþingi 2017-2018

05.06.2018

622. mál.

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga,
Sjá umsögn SA

09.05.2018

455. mál.

Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna,
Sjá umsögn SA

08.05.2018

468. mál.

Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál
Sjá umsögn SA

03.05.2018

469. mál

Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs).
Sjá umsögn SA

03.05.2018

425. mál

Skipulag haf og strandsvæða
Sjá umsögn SA

26.04.2018

423. mál

Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)
Sjá umsögn SA

25.04.2018

492. mál.

Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.).
Sjá umsögn SA

23.04.2018

452. mál.

Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða)
Sjá umsögn SA

23.04.2018

339. mál

Þjóðskrá Íslands
Sjá umsögn SA

09.04.2018

390. mál

Fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
Sjá umsögn SA

04.04.2018

263. mál.

Siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.).
Sjá umsögn SA

21.03.2018

330. mál.

Matvæli og dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr (eftirlit, upplýsingagjöf)
Sjá umsögn SA

21.03.2018

331. mál.

Matvælastofnun.
Sjá umsögn SA

20.03.2018

248. mál.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
Sjá umsögn SA

13.03.2018

179. mál

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
Sjá umsögn SA

08.03.2018

167. mál

Breyting á ýmsum lagaákvæðum um markaðar tekjur
Sjá umsögn SA

02.03.2018

165. mál

40. stunda vinnuvika (stytting vinnutíma)
Sjá umsögn SA

23.02.2018

93. mál

Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur).
Sjá umsögn SA

23.02.2018

110. mál

Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir)
Sjá umsögn SA

20.02.2018

50. mál.

Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta.
Sjá umsögn SA

16.02.2018

111. mál.

Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar)
Sjá umsögn SA

14.02.2018

3. mál

Fjármálastefna 2018-2022
Sjá umsögn SA

02.01.2018

21. mál.

Stimpilgjöld ( kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði),
Sjá umsögn SA

22.12.2017

3. mál

Breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 146. löggjafarþingi 2016-2017

22.05.2017

457. mál

Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl. (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál).
Sjá umsögn SA

16.05.2017

408. mál.

Skipulag haf- og strandsvæða
Sjá umsögn SA

15.05.2017

437

Umsögn um jafnlaunavottun
Sjá umsögn SA

10.05.2017

435. mál.

Jöfn meðferð á vinnumarkaði.
Sjá umsögn SA

08.05.2017

333. mál.

Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.),
Sjá umsögn SA

03.05.2017

263. mál

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja.
Sjá umsögn SA

03.05.2017

114. mál

Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland
Sjá umsögn SA

02.05.2017

437. mál.

Jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnlaunavottun)
Sjá umsögn SA

02.05.2017

376. mál

Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda).
Sjá umsögn SA

02.05.2017

402. mál.

Fjármálaáætlun fyrir árin 2018–2022
Sjá umsögn SA

15.03.2017

119. mál.

Orlof húsmæðra (afnám laganna)
Sjá umsögn SA

03.03.2017

146. mál.

Orkuskipti
Sjá umsögn SA

03.03.2017

106. mál

Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
Sjá umsögn SA

10.02.2017

128. mál.

Farþegaflutningar og farmflutningar
Sjá umsögn SA

09.02.2017

069. mál

Starfshópur um keðjuábyrgð.
Sjá umsögn SA

09.02.2017

088. mál

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum
Sjá umsögn SA

09.02.2017

084. mál

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald.
Sjá umsögn SA

01.02.2017

066. mál

Fjármálastefna 2017-2022.
Sjá umsögn SA

15.12.2016

006. mál

Breyting á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síðari breytingum (breyting á A-deild sjóðsins),
Sjá umsögn SA

12.12.2016

002. mál

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 145. löggjafarþingi 2015-2016

15.09.2016

802. mál.

Aðgerðaráætlun um orkuskipti,
Sjá umsögn SA

09.09.2016

849. mál.

Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála og breyting á hlutverki Íbúðalánasjóðs)
Sjá umsögn SA

25.08.2016

664. mál.

Hlutafélög o.fl.,
Sjá umsögn SA

22.08.2016

826. mál.

Gjaldeyrismál, losun fjármagnshafta)
Sjá umsögn SA

22.08.2016

794. mál.

Námslán og námsstyrkir
Sjá umsögn SA

22.08.2016

817. mál.

Vexti og verðtrygging
Sjá umsögn SA

22.08.2016

818. mál.

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
Sjá umsögn SA

06.06.2016

787. mál.

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
Sjá umsögn SA

06.06.2016

735. mál.

Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun)
Sjá umsögn SA

01.06.2016

783. mál

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur.
Sjá umsögn SA

20.05.2016

680. mál.

Búvörulög, búnaðarlög og tollalög (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
Sjá umsögn SA

10.05.2016

740. mál

Fjármálaáætlun fyrir árið 2017-2021
Sjá umsögn SA

10.05.2016

665. mál.

Opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

10.05.2016

741. mál

Fjármálastefna fyrir árið 2017-2021
Sjá umsögn SA

06.05.2016

671. mál.

Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur)
Sjá umsögn SA

06.05.2016

670. mál.

Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur, stjórnvaldssektir)
Sjá umsögn SA

06.05.2016

669. mál.

Brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

22.04.2016

638. mál.

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018,
Sjá umsögn SA

15.04.2016

668. mál.

Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti,
Sjá umsögn SA

15.04.2016

667. mál.

Skatta og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
Sjá umsögn SA

08.03.2016

237. mál

Breyting á lögum um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað nr. 15/2005
Sjá umsögn SA

05.02.2016

259. mál.

40 stunda vinnuviku (stytting vinnutíma)
Sjá umsögn SA

02.02.2016

Tilskipun 2014/104/ESB er varðar skaðabótareglur á sviði samkeppnismála
Sjá umsögn SA

02.02.2016

396. mál.

Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

22.12.2015

407. mál.

Húsnæðisbætur (heildarlög)
Sjá umsögn SA

22.12.2015

435. mál.

Almennar íbúðir (heildarlög)
Sjá umsögn SA

22.10.2015

156. mál.

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu),
Sjá umsögn SA

08.10.2015

15. mál.

Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum
Sjá umsögn SA

25.09.2015

8. mál.

Virðisaukaskattur (undanþágu og endurgreiðslur til íþróttafélaga)
Sjá umsögn SA

24.09.2015

140. mál.

Náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
Sjá umsögn SA

24.09.2015

7. mál.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum)
Sjá umsögn SA

24.09.2015

2. mál.

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
Sjá umsögn SA

22.09.2015

4. mál.

Byggingarsjóð Landspítala (heildarlög)
Sjá umsögn SA

22.09.2015

3. mál.

Almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.)
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015

20.12.2017

3. mál.

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
Sjá umsögn SA

12.06.2015

787. mál.

Fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)
Sjá umsögn SA

12.06.2015

786. mál.

Stöðugleikaskattur
Sjá umsögn SA

07.05.2015

622. mál.

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.
Sjá umsögn SA

06.05.2015

694. mál.

Framleiðsla, verðlagning og sala búvara o.fl.
Sjá umsögn SA

06.05.2015

292. mál.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)
Sjá umsögn SA

06.05.2015

647. mál

Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara
Sjá umsögn SA

06.05.2015

685. mál.

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
Sjá umsögn SA

04.05.2015

336. mál.

Efling náms í mjólkurfræði
Sjá umsögn SA

27.04.2015

698. mál.

Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
Sjá umsögn SA

20.04.2015

692. mál.

Veiðigjöld (veiðigjald 2015-2018)
Sjá umsögn SA

20.04.2015

691. mál.

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir)
Sjá umsögn SA

31.03.2015

166. mál

Draga úr plastpokanotkun
Sjá umsögn SA

12.03.2015

571. mál.

Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
Sjá umsögn SA

09.03.2015

560. mál.

Landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur)
Sjá umsögn SA

05.03.2015

411. mál.

Virðisaukaskatt (undanþágu og endurgreiðslur til íþróttafélaga)
Sjá umsögn SA

23.02.2015

127. mál.

Fríverslunarsamningur við Japan
Sjá umsögn SA

20.02.2015

504. mál

Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur).
Sjá umsögn SA

20.02.2015

503. mál.

Farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur).
Sjá umsögn SA

10.02.2015

511. mál.

Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

06.02.2015

455. mál.

Náttúrupassa (heildarlög)
Sjá umsögn SA

05.02.2015

408. mál.

Lyfjalög (auglýsingar)
Sjá umsögn SA

28.01.2015

456. mál.

Menntamálastofnun (heildarlög)
Sjá umsögn SA

19.01.2015

417. mál.

Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)
Sjá umsögn SA

11.12.2014

405. mál.

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
Sjá umsögn SA

05.12.2014

402. mál.

Slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög)
Sjá umsögn SA

05.12.2014

322. mál.

Almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
Sjá umsögn SA

04.12.2014

366. mál

Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
Sjá umsögn SA

02.12.2014

321. mál.

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína
Sjá umsögn SA

02.12.2014

258. mál.

40 stunda vinnuviku o.fl. (færsla frídaga að helgum)
Sjá umsögn SA

02.12.2014

123. mál.

Starfsumhverfi erlendra sérfræðinga
Sjá umsögn SA

02.12.2014

96. mál.

Stofnun áburðarverksmiðju
Sjá umsögn SA

24.11.2014

390. mál.

Seðlabanka Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
Sjá umsögn SA

13.11.2014

305. mál.

Raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

13.11.2014

363. mál.

Yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
Sjá umsögn SA

10.11.2014

251. mál.

Tollalög (sýnishorn verslunarvara)
Sjá umsögn SA

10.11.2014

58. mál.

Umferðarljósamerkingar á matvæli
Sjá umsögn SA

28.10.2014

12. mál.

Hlutafélög, lög um einkafélög og lög um ársreikninga (samþykktir o.fl.)
Sjá umsögn SA

20.10.2014

107. mál.

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
Sjá umsögn SA

20.10.2014

157. mál.

Vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
Sjá umsögn SA

16.10.2014

23. mál.

Mótun viðskiptastefnu Íslands
Sjá umsögn SA

16.10.2014

13. mál.

Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði
Sjá umsögn SA

15.10.2014

16. mál.

Hagnýting internetsins og réttarvernd netnotenda
Sjá umsögn SA

14.10.2014

2. mál.

Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
Sjá umsögn SA

14.10.2014

159. mál.

Umboðsmaður skuldara
Sjá umsögn SA

14.10.2014

18. mál.

Útreikningur nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili
Sjá umsögn SA

10.10.2014

99. mál.

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
Sjá umsögn SA

10.10.2014

53. mál.

Mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

10.10.2014

11. mál.

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
Sjá umsögn SA

10.10.2014

54. mál.

Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
Sjá umsögn SA

10.10.2014

9. mál.

Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
Sjá umsögn SA

10.10.2014

120. mál.

Vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
Sjá umsögn SA

18.09.2014

5. mál.

Hafnalög, (ríkisstyrkir o.fl.)
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 143. löggjafarþingi 2013-2014

11.06.2014

487. mál

Endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar
Sjá umsögn SA

16.04.2014

495. mál

Samgönguáætlun 2013 - 2016
Sjá umsögn SA

16.04.2014

467. mál

Stjórnarfrumvarp um mat á umhverfisáhrifum
Sjá umsögn SA

09.04.2014

485. mál

Stjórnarfrumvarp um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána
Sjá umsögn SA

03.04.2014

484. mál

Stjórnarfrumvarp um séreignarsparnað
Sjá umsögn SA

02.04.2014

392. mál

Stjórnarfrumvarp um fjárfestingu erlendra aðila
Sjá umsögn SA

02.04.2014

426. mál

Stjórnarfrumvarp um fjármálastöðugleikaráð
Sjá umsögn SA

01.04.2014

338. mál

Stjórnarfrumvarp um greiðsludrátt
Sjá umsögn SA

28.03.2014

375.mál.

Stjórnarfrumvarp um smáþörungaverksmiðju
Sjá umsögn SA

26.03.2014

327. mál

Stjórnarfrumvarp um fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna
Sjá umsögn SA

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 142. löggjafarþingi 2013

25.06.2014

20. mál

Stjórnarfrumvarp um Seðlabanka Íslands
Sjá umsögn SA

27.09.2013

40. mál

Þingsályktun um bráðaaðgerðir
Sjá umsögn SA

01.07.2013

7. mál

Frumvarp um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur, heildarlög
Sjá umsögn SA

01.07.2013

25. mál

Stjórnarfrumvarp um almannatryggingar og málefni aldraðra
Sjá umsögn SA

01.07.2013

6. mál

Velferðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp um slysatryggingar almannatrygginga, heildarlög
Sjá umsögn SA