Vinnumarkaðsvefur

Veikindaréttur

Starfsmaður getur í vissum tilvikum átt rétt til launa þótt hann inni ekki vinnuframlag af hendi.

Í kjarasamningum er kveðið á um rétt starfsmanns til launa úr hendi vinnuveitanda ef hann verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss.

Kjarasamningar kveða einnig á um rétt starfsmanns til launa verði hann að sinna veikum börnum .

Hér á vefnum er fjallað ítarlega um skilyrði þess að starfsmenn eigi rétt til launa í fjarvistum.

Í kafla um orlof er fjallað um veikindi í orlofi og í aðdraganda orlofstöku.

Forfallist starfsmaður vegna veikinda eða slyss þarf vinnuveitandi að kanna hvort starfsmaður eigi rétt til launa og ef svo er hversu lengi.

Vinnuveitandi þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga :

Um þessa þætti og önnur álitaefni er fjallað hér á vefnum.