Efnahagsmál - 

09. Júlí 2002

Aukið hlutverk einkageirans í t.d. heilbrigðiskerfinu

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Aukið hlutverk einkageirans í t.d. heilbrigðiskerfinu

Nýleg skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF) er á heildina litið fremur jákvæð um þróun efnahagsmála Íslandi. Margt fróðlegt er að finna í umfjöllun framkvæmdastjórnar sjóðsins, m.a. um aukið hlutverk einkageirans og um launaþróun opinberra starfsmanna.

Nýleg skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF) er á heildina litið fremur jákvæð um þróun efnahagsmála Íslandi. Margt fróðlegt er að finna í umfjöllun framkvæmdastjórnar sjóðsins, m.a. um aukið hlutverk einkageirans og um launaþróun opinberra starfsmanna.

Aukið hlutverk einkageirans í t.d. heilbrigðis- og menntakerfi
Þannig studdu framkvæmdastjórarnir viðleitni til endurbóta á skattkerfinu í því skyni að örva sparnað og lágmarka efnahagslega bjögun, samhliða því að færa skattlagningu fyrirtækja nær því sem tíðkast alþjóðlega. Þeir fögnuðu jafnframt endurvakningu einkavæðingarferlisins sem og ákvörðun þess efnis að halda áfram að verja söluandvirðinu einkum til lækkunar skulda. Yfirvöld eru hvött til að taka upp sveigjanlegri aðferðir við gerð kjarasamninga þannig að betur verði unnt að endurspegla mismunandi framleiðni í launakjörum. Flestir framkvæmdastjóranna lögðu einnig til að stjórnvöld íhuguðu að auka hlutverk einkageirans við veitingu opinberrar þjónustu, svo sem í heilbrigðis- og menntakerfinu.

Aukið aðhald í opinberum útgjöldum
Framkvæmdastjórarnir voru sammála því að opinber fjármál og áætlanir stjórnvalda til meðallangs tíma væru í aðalatriðum traust, en þeir lýstu áhyggjum yfir þeim skorti á aðhaldi í útgjöldum sem hefði átt sér stað á undanförnum árum. Þeir lýstu stuðningi við áform stjórnvalda að reka ríkissjóð fljótlega með hóflegum afgangi og minnka skuldir hans, í því augnamiði að koma upp nauðsynlegum vörnum gegn ytri áföllum. Þeir lögðu til, með það fyrir augum að ná þessum markmiðum, að meiri áhersla yrði lögð á aga í ríkisfjármálum og aðhald að rekstrarútgjöldum - ekki síst í launaútgjöldum hins opinbera - heldur en niðurskurð fjárfestingar, sem þeir töldu nauðsynlega til að viðhalda grunngerð og tryggja grundvöll langtíma hagvaxtar. Loks mæltu framkvæmdastjórarnir með því að stefnan í opinberum fjármálum yrði styrkt með fjárlagaáætlunum til nokkurra ára í senn með skýrum útgjaldamörkum og markmiðum um hagsveiflujafnaða niðurstöðu rekstrar.

Sjá nánar á heimasíðu IMF.

Samtök atvinnulífsins