Viðauki við kjarasamning Flóabandalagsins


Samkomulagið felur í sér nokkrar breytingar á kjarasamningum Flóafélaganna. Orlof eftir 10 ára samfellt starf fer úr 27 dögum í 28, eins og í vel flestum kjarasamningum SA, veikindi í orlofi erlendis eru viðurkennd að uppfylltum skilyrðum, veikindagreiðslur í langvarandi veikindum aukast, hugtökin "staðgengilskaup" og "óvinnufærni" eru nánar skilgreind, dánar-, slysa- og örorkubætur hækka og gerðar voru breytingar á kafla kjarasamninga um fyrirtækjaþátt.

Samkomulagið í heild: