Unnið að úrlausn útlánavandamála fyrirtækja

NBI, Nýi Glitnir og Nýja Kaupþing hafa komið sér saman um aðgerðir til að vinna að úrlausn útlánavandamála fyrirtækja. Er það gert í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 2. desember þar sem því var m.a. beint til hinna nýju banka að ráðast í aðgerðir til að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja. Samkeppniseftirlitið hefur heimilað bönkunum að vinna saman að þessu mikilvæga máli enda hafa stjórnvöld kallað eftir samræmdum vinnureglum.

Í tilkynningu frá Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) segir m.a.:

Framundan er mikil vinna við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Miklir hagsmunir eru í húfi hjá kröfuhöfum, skuldurum og þjóðfélaginu öllu. Mikilvægt er að ferlið sé gagnsætt og sanngjarnt og að stuðlað sé að aukinni samkeppni í atvinnulífinu.  Koma þarf í veg fyrir að tímabundnir erfiðleikar og ósamkomulag kröfuhafa leiði til falls lífvænlegra fyrirtækja. 

Á meðan unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu lífvænlegra fyrirtækja þarf að leitast við að þau haldi áfram starfsemi. Í þeirri vinnu verður fyrst og fremst litið til hagsmuna fyrirtækjanna sjálfra og reynt að tryggja framtíð þeirra.

Með vísun til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá 2. desember sl. um aðgerðir til að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja, sem meðal annars beint var til hinna nýju banka, hafa Nýi Glitnir hf., Nýja Kaupþing hf. og NBIhf. komið sér saman um eftirfarandi aðgerðir:

  • 1) Bankarnir miða að því að starfa eftir áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2008, frá 12. nóvember 2008 og sjái um að kynna það fyrir starfsmönnum sínum.

  • 2) Að stofnað verði embætti umboðsmanns viðskiptamanna í hverjum banka í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnar. Umboðsmaður taki til starfa eins fljótt og unnt er.

  • 3) Að tekið verði mið af alþjóðlegum viðmiðum (London Approach) sem mynda ramma um úrvinnslu flókinna lánamála og stuðla að yfirveguðum ákvörðunum í hverju máli, þar sem talið er að hefðbundin réttarfarsúrræði laga henti ekki.

  • 4) Hver banki eða bankarnir sameiginlega munu setja á stofn umsýslufélög sem hafa það hlutverk að yfirtaka eignarhluti í fyrirtækjum sem bankinn hefur eignast. Bankar kunna þó að þurfa tímabundið að halda hlutum í fyrirtækjum á meðan verið er að vinna að úrlausn á vanda þeirra.

Framangreindum aðgerðum er ætlað að stuðla að því að úrvinnsla útlánavandamála hjá hinum nýju bönkum verði eins gegnsæ og sanngjörn og kostur er og allir meginferlar séu skýrir.

Aðgerðunum er ætlað að tryggja að viðskiptaleg sjónarmið séu höfð að leiðarljósi við úrlausn útlánavandamála. Hafa verður í huga að þrátt fyrir að bankarnir setji sér sameiginleg meginviðmið getur misjöfn staða fyrirtækja kallað á ólíkar aðferðir við úrlausn skuldavanda.

Sjá nánar:

Tilkynning SFF 9. desember 2008