Unnið að stofnun Endurreisnarsjóðs atvinnulífsins

Nokkrir stórir lífeyrissjóðir vinna nú að stofnun sérstaks fjárfestingasjóðs í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Sjóðurinn, sem hefur verið nefndur Endurreisnarsjóður atvinnulífsins, verður stofnaður þannig að lífeyrissjóðirnir leggja honum til fjármagn sem fjárfestar. Endanleg upphæð liggur ekki fyrir en stofnféð gæti numið tugum milljarða króna. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag.

 "Hugmyndin að þessum sjóði kviknaði mjög snemma á sérstökum neyðarfundum sem voru haldnir í kjölfar hruns bankanna," segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Auk SA og stærstu lífeyrissjóðanna koma ASÍ og Viðskiptaráð einnig að stofnun sjóðsins. "Við höfum aðallega hagsmuni af því að sjóðurinn verði stofnaður, nýtist atvinnulífinu og geti haldið störfum lifandi," segir Vilhjálmur í Morgunblaðinu. Hann segir að SA muni beita sér fyrir því að fagmenn annist stýringu eigna sjóðsins, en aðkoma samtakanna verði lítil að öðru leyti.

Í umfjöllun Morgunblaðsins segir m.a.:

"Hlutverk sjóðsins verður að taka þátt í og móta fjárhagslega og rekstrarlega endurreisn íslensks atvinnulífs," segir Þorgeir Eyjólfsson, forstjóri Lífeyrissjóðs verslunarmanna, sem hefur unnið að framgangi málsins fyrir hönd lífeyrissjóðanna. Líkast til verður sjóðurinn rekinn sem hlutafélag en samlagsfélagaformið hefur ekki verið útilokað. Honum er ekki ætlað að vera "björgunarsjóður" heldur sjóður sem fjárfestir í fyrirtækjum með góða möguleika á ávöxtun.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segir að mörg fyrirtæki séu umkomulaus og hafi tapað eigin fé sínu. ASÍ hafi talið mikilvægt að hafin yrði vinna til að endurfjármagna lífvænleg og arðbær fyrirtæki.

Sjá nánar í Morgunblaðinu 2. desember 2008