Efnahagsmál - 

04. Desember 2008

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti

Fjármálaráðuneytið hefur í dag beint þeim tilmælum til skattstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti sem er á gjalddaga 5. desember 2008 og gildi sú niðurfelling í eina viku eða til 12. desember 2008. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu.

Fjármálaráðuneytið hefur í dag beint þeim tilmælum til skattstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti sem er á gjalddaga 5. desember 2008 og gildi sú niðurfelling í eina viku eða til 12. desember 2008. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu.

Sjá nánar tilkynningu ráðuneytisins hér að neðan:

Fjármálaráðuneytið, fréttatilkynning nr. 22/2008

Samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er 5. desember 2008 gjalddagi virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabilsins september og október 2008.

Í 1. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að sé virðisaukaskattur ekki greiddur á tilskildum tíma skuli aðili sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu eða til viðbótar þeim skatti sem honum bar að standa skil á, sbr. 19. gr. laganna. Sama gildir ef virðisaukaskattsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og virðisaukaskattur því áætlaður eða endurgreiðsla skv. 25. gr. hefur verið of há. Þá skal aðili sæta álagi ef endurgreiðsla skv. 3. og 4. mgr. 42. gr. og 3. mgr. 43. gr. hefur verið of há. Í 6. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að fella megi niður álag ef aðili færir gildar ástæður sér til málsbóta og geti skattyfirvöld metið það í hverju tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi.

Vegna þeirra truflana sem orðið hafa á bankastarfsemi hér á landi og áhrifa þess á atvinnulífið telur ráðuneytið að gildar ástæður séu til að beita heimild 6. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988, til tímabundinnar niðurfellingar álags vegna skila á virðisaukaskatti fyrir uppgjörstímabilið september og október 2008.

Hefur ráðuneytið í dag beint þeim tilmælum til skattstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti sem á gjalddaga er 5. desember 2008 og gildi sú niðurfelling í eina viku eða til 12. desember 2008.

Reykjavík 4. desember 2008

Samtök atvinnulífsins