Efnahagsmál - 

09. Desember 2004

Þúsund fyrirtækjastjórnendur krefjast umbóta innan ESB

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Þúsund fyrirtækjastjórnendur krefjast umbóta innan ESB

Í dag, fimmtudaginn 9. desember standa UNICE, Evrópusamtök atvinnulífsins, öðru sinni fyrir svokölluðum Degi samkeppnishæfni (e. Competitiveness Day) í Brussel. Þar munu hátt í þúsund forsvarsmenn fyrirtækja í Evrópu ásamt ýmsum fulltrúm stjórnvalda í Evrópulöndum koma saman og ræða samkeppnishæfni og stöðu hagvaxtar og sjálfbærrar þróunar í Evrópu. Meðal ræðumanna í dagskránni eru Jürgen Strube, forseti UNICE, José Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, og Laurens Jan Brinkhorst, efnahagsmálaráðherra Hollands sem nú fer með forsæti í ráðherraráði ESB, auk annarra fyrirtækja stjórnenda, framkvæmdastjórnarmanna ESB, forseta Evrópuþingsins, forseta bankastjórnar Seðlabanka Evrópu o.fl.

Í dag, fimmtudaginn 9. desember standa UNICE, Evrópusamtök atvinnulífsins, öðru sinni fyrir  svokölluðum Degi samkeppnishæfni (e. Competitiveness Day) í Brussel. Þar munu hátt í þúsund forsvarsmenn fyrirtækja í Evrópu ásamt ýmsum fulltrúm stjórnvalda í Evrópulöndum koma saman og ræða samkeppnishæfni og stöðu hagvaxtar og sjálfbærrar þróunar í Evrópu. Meðal ræðumanna í dagskránni eru Jürgen Strube, forseti UNICE, José Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, og Laurens Jan Brinkhorst, efnahagsmálaráðherra Hollands sem nú fer með forsæti í ráðherraráði ESB, auk annarra fyrirtækja stjórnenda, framkvæmdastjórnarmanna ESB, forseta Evrópuþingsins, forseta bankastjórnar Seðlabanka Evrópu o.fl.

Aukið svigrúm til athafna

Meginskilaboð UNICE til stjórnvalda eru þau að nauðsynlegt sé að skapa athafnamönnum í Evrópu bættur aðstæður til umsvifa, auka sveigjanleika á vinnumarkaði, draga úr reglubyrði og auðvelda þannig fólki að stofna fyrirtæki og skapa störf. Mikilvægt er að efla nýsköpun og ryðja burt hindrunum á innri markaði. Markvissari og skilvirkari stefnu er þörf í umhverfismálum og hvatt er til þess að hlúð sé að alþjóðaviðskiptum og -fjárfestingum.

Tímafrekt að stofna fyrirtæki innan ESB

UNICE benda meðal annars á að samanborið við Bandaríkin eru færri fyrirtæki stofnuð í Evrópu og þau vaxa hægar en vestanhafs. Jafnframt tekur að meðaltali lengri tíma að stofna fyrirtæki í löndum Evrópusambandsins en í öðrum löndum OECD. Þessu þarf að breyta með samstilltu átaki og skilningi allra hagsmunaaðila.

Forsenda velferðar

UNICE leggja áherslu á að næg atvinna er grundvallarforsenda velferðar. Sköpun atvinnutækifæra verður að vera lögð til grundvallar í löndum ESB ef markmið sambandsins um framfarir eiga að nást.

Sjá nánar á vef UNICE.

Samtök atvinnulífsins