Efnahagsmál - 

02. október 2019

Stjórnendur 400 stærstu: Stöðugt ástand

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Stjórnendur 400 stærstu: Stöðugt ástand

Niðurstöður nýrrar Gallup könnunar fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins gefa til kynna heldur minnkandi umsvif í atvinnulífinu á næstunni. Mat stjórnenda á núverandi stöðu í atvinnulífinu batnar nokkuð frá fyrri hluta ársins og væntingar eru um að staðan versni ekki mikið á næstu sex mánuðum. Könnunin hefur verið gerð ársfjórðungslega frá árinu 2006.

Niðurstöður nýrrar Gallup könnunar fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins gefa til kynna heldur minnkandi umsvif í atvinnulífinu á næstunni. Mat stjórnenda á núverandi stöðu í atvinnulífinu batnar nokkuð frá fyrri hluta ársins og væntingar eru um að staðan versni ekki mikið á næstu sex mánuðum. Könnunin hefur verið gerð ársfjórðungslega frá árinu 2006.

Skortur á starfsfólki er lítill, eins og verið hefur allt árið, og útlit fyrir áframhaldandi fækkun starfa á næstu sex mánuðum.

Fjárfestingar dragast saman milli ára, einkum í ferðaþjónustu og byggingariðnaði.

Stjórnendur vænta þess að verðbólgan verði við markmið Seðlabankans, þ.e. 2,5%, næstu 12 mánuði og 3,0% eftir tvö ár.

Mat á núverandi aðstæðum batnar
Vísitala efnahagslífsins, sem endurspeglar mun á fjölda stjórnenda sem meta aðstæður góðar og slæmar, hækkar nokkuð frá fyrri könnunum á árinu. 29% stjórnenda telja aðstæður í atvinnulífinu góðar, samanborið við 23% fyrir þremur mánuðum og 14% telja þær slæmar samanborið við 20% fyrir þremur mánuðum. Matið er lakast í byggingariðnaði og ferðaþjónustu.

Litlar væntingar um bata eftir 6 mánuði
Stjórnendur hafa fremur litlar væntingar um að aðstæður verði betri eftir sex mánuði. 31% stjórnenda telur að aðstæður versni en 20% að þær batni. Matið er svipað í öllum atvinnugreinum.

 

Lítill skortur á starfsfólki
Lítill skortur er á starfsfólki og hafa þær aðstæður ekki breyst á árinu. Einungis 17% stjórnenda finna fyrir skorti samanborið við 22% fyrir ári síðan. Skortur á starfsfólki er mestur í sjávarútvegi.

Starfsmönnum gæti fækkað um 700 á næstu 6 mánuðum
25 þúsund starfsmenn starfa hjá fyrirtækjunum í könnuninni. 14% fyrirtækjanna búast við fjölgun starfsmanna en 24% við fækkun á næstu sex mánuðum.

Ætla má að starfsmönnum fyrirtækjanna í heild fækki um 0,5% á næstu sex mánuðum en fyrir þremur mánuðum gáfu niðurstöður til kynna áform um 0,4% fækkun. Sé niðurstaðan yfirfærð á allan almenna vinnumarkaðinn gæti störfum fækkað um 700 á næstu sex mánuðum. Fjölgunin er  200 hjá þeim sem áforma fjölgun en fækkunin 900 hjá þeim sem áforma fækkun.

Stjórnendur fjármálafyrirtækja sjá fram á mesta fækkun starfsmanna en þar á eftir koma stjórnendur í byggingarstarfsemi og verslun. Fækkun starfa virðist framundan í flestum atvinnugreinum nema ýmissi sérhæfðri þjónustu.

Vænta verðbólgu á markmiði
Verðbólguvæntingar stjórnenda fara minnkandi og búast þeir að jafnaði við verðbólgu við markmið Seðlabankans að ári liðnu. Verðbólguvæntingarnar voru síðast við markmiðið árið 2017 og hafa síðan verið á bilinu 3-4%.

Stjórnendur vænta þess að verðbólgan verði 3,0% eftir tvö ár og einnig eftir fimm ár.

Þá vænta stjórnendur þess að verð á vöru og þjónustu fyrirtækjanna sem þeir stýra muni hækka að jafnaði um 1,1% á næstu sex mánuðum og að verð á aðföngum sem fyrirtækin kaupa af birgjum hækki um 1,7%.

Vaxtalækkanir í kortunum
Stjórnendur vænta þess að Seðlabankinn lækki vexti á næstunni. Meginvextir (stýrivextir) bankans voru 3,5% á könnunartímabilinu og búast þeir við 3,1% stýrivöxtum eftir eitt ár.

Vænta stöðugs gengis krónunnar
Að jafnaði vænta stjórnendur þess að gengi krónunnar veikist um 1,7% á næstu 12 mánuðum.

Fjárfestingar minnka á árinu
Könnunin getur til kynna samdrátt fjárfestinga í atvinnulífinu milli áranna 2018 og 2019. 32% stjórnenda búast við að fjárfestingar fyrirtækjanna dragist saman milli ára en 21% býst við aukningu. Horfur eru auknum fjárfestingum í sjávarútvegi milli áranna en minnkandi í öllum öðrum atvinnugreinum sem könnunin nær til, mest í ferðaþjónustu og byggingariðnaði.

Innan við helmingur fyrirtækja með fullnýtta framleiðslugetu
60% stjórnenda telja ekki erfitt að bregðast við óvæntri aukningu í eftirspurn eða sölu en 40% telja það nokkurt vandamál. Þetta er svipuð niðurstaða og í fyrri könnunum þar sem þjónustufyrirtæki og sjávarútvegsfyrirtæki eiga erfiðast með að mæta aukinni eftirspurn.

Hagnaður svipaður milli ára

Í heild búast stjórnendur við svipuðum hagnaði fyrirtækjanna á þessu ári og því síðasta. 29% stjórnenda búast við meiri hagnaði, 27% minni og 44% að hann verði svipaður.

Óbreytt eftirspurn á innanlandsmarkaði
Stjórnendur búast við svipaðri innlendri eftirspurn á næstu 6 mánuðum og verið hefur undanfarið. 22% stjórnenda búast við aukningu, 18% búast við samdrætti, en aðrir óbreyttri eftirspurn. Horfur eru betri á erlendum mörkuðum því 36% stjórnenda búast við aukinni eftirspurn þar en 17% búast við samdrætti.

Launakostnaður hefur langmest áhrif á verðbólgu
Stjórnendur voru spurðir um þá þætti sem mest áhrif hafa til hækkunar á verði á vöru og þjónustu fyrirtækjanna á næstu 6 mánuðum. Hækkun launakostnaðar vegur langþyngst þar sem 59% stjórnenda setja launakostnað í fyrsta sæti sem verðhækkunartilefni og 24% til viðbótar setja hann í annað sæti. Hækkun aðfangaverðs er afgerandi í öðru sæti þar sem 20% stjórnenda telja að þau hafi mest áhrif og 22% setja þau í annað sæti. Aðrir þættir vega mun minna.

Um könnunina
Samtök atvinnulífsins eru í samstarfi við Seðlabanka Íslands um reglubundna könnun á stöðu og framtíðarhorfum stærstu fyrirtækja á Íslandi. Könnunin er gerð ársfjórðungslega og er framkvæmd hennar í höndum Gallup. Minni könnun með 9 spurningum er gerð í annað hvort skipti, en hin skiptin er könnunin ítarlegri með 20 spurningum. Að þessu sinni var hún gerð á tímabilinu 9. til 26. september 2019 og voru spurningar 20.

Í úrtaki voru 425 fyrirtæki sem teljast stærst á landinu miðað við heildarlaunagreiðslur og svaraði  201, þannig að svarhlutfall var 47%. Niðurstöður eru greindar eftir staðsetningu fyrirtækis, atvinnugrein, veltu, starfsmannafjölda og hvort fyrirtækið starfi á útflutnings- eða innanlandsmarkaði. Atvinnugreinaflokkar eru sjö: (1) Sjávarútvegur, (2) iðnaður, (3) byggingarstarfsemi og veitur, (4) verslun, (5) samgöngur, flutningar og ferðaþjónusta, (6) fjármála- og tryggingastarfsemi og (7) ýmis sérhæfð þjónusta. Ekki er um að ræða samræmda túlkun samstarfsaðilanna á niðurstöðum könnunarinnar.

Samtök atvinnulífsins