Fréttir - 

11. Júní 2014

Stjórnendur 400 stærstu fyrirtækjanna: Bjartsýni eykst

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Stjórnendur 400 stærstu fyrirtækjanna: Bjartsýni eykst

Breyting hefur orðið til hins betra á mati stjórnenda á núverandi aðstæðum í atvinnulífinu og telja mun fleiri að þær batni á næstu sex mánuðum en þær versni. Nægt framboð er af starfsfólki en helst skortir starfsmenn í iðnaði og byggingarstarfsemi en enginn skortur er í verslun. Mun fleiri fyrirtæki áforma fjölgun starfsmanna en fækkun næstu sex mánuði, en á heildina litið gera þau ráð fyrir óbreyttum starfsmannafjölda þar sem stærri fyrirtækin gera ráð fyrir fækkun starfsmanna. Að jafnaði vænta stjórnendur 3,0% verðbólgu næstu 12 mánuði. Þetta eru helstu niðurstöður könnunar Capacent á stöðu og framtíðarhorfum stærstu fyrirtækja, sem gerð var í maí 2014.

Breyting hefur orðið til hins betra á mati stjórnenda á núverandi aðstæðum í atvinnulífinu og telja mun fleiri að þær batni á næstu sex mánuðum en þær versni. Nægt framboð er af starfsfólki en helst skortir starfsmenn í iðnaði og byggingarstarfsemi en enginn skortur er í verslun. Mun fleiri fyrirtæki áforma fjölgun starfsmanna en fækkun næstu sex mánuði, en á heildina litið gera þau ráð fyrir óbreyttum starfsmannafjölda þar sem stærri fyrirtækin gera ráð fyrir fækkun starfsmanna. Að jafnaði vænta stjórnendur 3,0% verðbólgu næstu 12 mánuði. Þetta eru helstu niðurstöður könnunar Capacent á stöðu og framtíðarhorfum stærstu fyrirtækja, sem gerð var í maí 2014.

Aðstæður í atvinnulífinu hafa batnað
Mat stjórnenda á núverandi aðstæðum er jákvæðara en í mars síðastliðnum og jákvæðara en það hefur verið frá árinu 2007. 23% stjórnenda telja aðstæður í atvinnulífinu góðar,  16% slæmar en 60% telja þær hvorki vera góðar né slæmar. Jákvæðni á þennan mælikvarða er langmest í sérhæfðri þjónustu og sjávarútvegi, minnst í iðnaði en matið er svipað í öðrum atvinnugreinum.

Mun fleiri telja að aðstæður batni en þær versni næstu 6 mánuði
Mat stjórnenda á aðstæðum eftir sex mánuði er sem fyrr jákvæðara en á núverandi stöðu, en þó er minni munur á þessum mælikvörðum en oftast áður. Nú telur 41% stjórnenda að aðstæður batni, 10% að þær versni, en tæplega helmingur að þær verði óbreyttar. Stjórnendur byggingarstarfsemi eru bjartsýnastir á framvinduna, þar á eftir kemur verslun og þjónusta, en síðan koma aðrar greinar með svipaðar niðurstöður.

Smelltu til að stækka!

Nægt framboð af starfsfólki

Nægt framboð er af starfsfólki en þó telja 14% stjórnenda skort vera á starfsfólki, svipað og í síðustu könnunum. Skorts gætir einkum í iðnaði en enginn skortur er í verslun.

Í heildina óbreyttur starfsmannafjöldi á næstunni

Starfsfólk fyrirtækjanna í könnuninni telur tæplega 30 þúsund. Þegar svör stjórnenda eru vegin saman með starfsmannafjölda fyrirtækjanna fæst að heildarfjölgun verði 0,1% á næstu sex mánuðum. 22% stjórnenda sjá fram á fjölgun starfsmanna, 11% sjá fram á fækkun en 67% búast við óbreyttum fjölda. Vænst er fjölgun starfsmanna í öllum stærðarflokkum fyrirtækja nema þeim stærstu; með 200 starfsmenn eða fleiri eða yfir fjögurra milljarða króna veltu. Mest fjölgun er áformuð í sérhæfðri þjónustu og iðnaði.

Smelltu til að stækka!

Væntingar um aukna eftirspurn bæði innanlands og erlendis

40% stjórnenda búast við aukinni eftirspurn á innanlandsmarkaði á næstu sex mánuðum, 55% að hún standi í stað en einungis 5% að hún minnki. Mestrar eftirspurnaraukningar er vænst í sérhæfðri þjónustu og þar eftir í iðnaði og verslun.

Horfur um eftirspurn á erlendum mörkuðum á næstu sex mánuðum eru betri en á innanlandsmarkaði. 55% stjórnenda telja að hún aukist, 41% að hún verði óbreytt og 5% að hún minnki.

Væntingar um 3,0% verðbólgu á næstu 12 mánuðum
Að meðaltali búast stjórnendur við því að verðbólgan eftir eitt ár, þ.e. hækkun vísitölu neysluverðs á næstu 12 mánuðum, verði 3,0%. Þetta er sama niðurstaða og könnuninni í mars síðastliðnum, en mikil lækkun frá könnunum síðustu þriggja ára, þegar verðbólguvæntingar mældust á bilinu 4-5%.

Smelltu til að stækka!


Um könnunina

Samtök atvinnulífsins eru í samstarfi við Seðlabanka Íslands um reglubundna könnun á stöðu og framtíðarhorfum stærstu fyrirtækja á Íslandi. Könnunin er gerð ársfjórðungslega og er framkvæmd hennar í höndum Capacent. Einföld könnun með 7 spurningum er gerð í annað hvort skipti, en hin skiptin er gerð ítarlegri könnun með 19 spurningum. Að þessu sinni var könnunin gerð á tímabilinu 12. maí til 5. júní 2014 og voru spurningar 7.

Í úrtaki voru 404 stærstu fyrirtæki landsins (miðað við heildarlaunagreiðslur) og svöruðu 248 þeirra þannig að svarhlutfall var 61,4%. Niðurstöður eru greindar eftir staðsetningu fyrirtækis, atvinnugrein, veltu, starfsmannafjölda og hvort fyrirtækið starfi á útflutnings- eða innanlandsmarkaði. Atvinnugreinaflokkar eru sjö: (1) Iðnaður, (2) sjávarútvegur, (3) byggingarstarfsemi og veitur, (4) verslun, (5) samgöngur, flutningar og ferðaþjónusta, (6) fjármála- og tryggingastarfsemi og (7) ýmis sérhæfð þjónusta. Ekki er um að ræða samræmda túlkun samstarfsaðilanna á niðurstöðum könnunarinnar.

Samtök atvinnulífsins