Sjómenn í fullu starfi fá 26 þúsund króna eingreiðslu

Landssamband íslenskra útvegsmanna, Samtök atvinnulífsins, Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, Sjómannasamband Íslands og Alþýðusamband Vestfjarða hafa gert með sér samkomulag um breytingar á kjarasamningum aðilanna með vísan til endurskoðunarákvæða þeirra.Samkvæmt samkomulaginu greiðist sérstök eingreiðsla kr. 26.000 til sjómanna sem hafa verið í fullu starfi allt árið hjá sömu útgerð og eru í starfi síðustu viku í nóvember eða fyrstu viku desember. Sjómenn sem ekki ná fullu starfsári fá greitt hlutfallslega.

Samkomulag þetta felur í sér sambærilegar greiðslur til sjómanna innan FFSÍ, SSÍ og ASV og samið var um af forsendunefnd SA og ASÍ þann 15.nóvember.

Samkomulagið er svohljóðandi:

Landssamband íslenskra útvegsmanna og Samtök atvinnulífsins annars vegar og Sjómannasamband Íslands, Farmanna- og fiskimannasamband Íslands og Alþýðusamband Vestfjarða hins vegar, gera með sér eftirfarandi samkomulag vegna endurskoðunarákvæða kjarasamninga aðila:

1.   Eigi síðar en 15. desember 2005 greiðist sérstök eingreiðsla, kr. 26.000 til sjómanna er hafa verið í fullu starfi allt árið hjá sömu útgerð og eru í starfi síðustu viku nóvember mánaðar eða fyrstu viku desember mánaðar. Sjómenn sem ekki ná fullu starfsári, en uppfylla sömu skilyrði skulu fá greitt hlutfallslega.

Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 225 vinnudagar eða fleiri á tímabilinu frá 1.12.2004 til 30.11.2005. Vinnudagar teljast ráðningardagar að frádregnum 4,5 dögum á mánuði (vegna samningsbundinna helgar- og hafnarfría auk fría um sjómannadag, páska, jól og áramót), orlofi og öðrum frítúrum. Sjómenn með færri vinnudaga en 225 skulu fá greitt hlutfallslega miðað við vinnudaga sína. Eingreiðsla þessi skal þó eigi vera lægri en kr. 4.500.

Fjarvera frá störfum vegna veikinda eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs telst starfstími í þessu samhengi.  Við útreikning eingreiðslunnar skal ekki draga frá starfstíma í barnsburðarleyfi skv. gildandi lögum.

Orlof er innifalið í eingreiðslunni.

2.   Þann 1. janúar 2007 skulu kauptrygging og aðrir launaliðir hækka um 0,65% umfram það sem samningar aðila kveða á um.