Sjávarútvegsfyrirtæki nýti fiskveiðiheimildir til veiða

Formaður Samtaka atvinnulífsins, Vilmundur Jósefsson, segir í samtali við Fréttablaðið að  SA vilji heimila kvótaframsal innan fiskveiðiárs en skattleggja "nettóframsal" hressilega. Sjávarútvegsfyrirtækin eigi að nýta fiskveiðiheimildir sínar til veiða. SA kynntu í vikunni tilllögur að útfærslu samningaleiðar í sjávarútvegi sem felur í sér grundvallarbreytingar á stjórn fiskveiða frá því sem nú er. SA telja með þeim sé komið verulega til móts við sjónarmið stjórnarflokkana í þessum efnum og í raun sé nú einstakt tækifæri til að ná nauðsynlegri sátt um málefni sjávarútvegsins.

Í umfjöllun Fréttablaðsins 7. apríl segir m.a.:

 "Koma á í veg fyrir kvótaframsal með skattlagningu, samkvæmt óbirtum tillögum Samtaka atvinnulífsins (SA). Samtökin kynntu í fyrradag hugmyndir um að afnotatími útgerða af kvóta verði 35 ár, með möguleika á framlengingu í rúm 52 ár. Þá vilja samtökin að veiðileyfagjald miðist við hagnað fremur en framlegð útgerða."

Vilmundur Jósefsson, formaður SA, segir í samtali við Fréttablaðið tillögur samtakanna snúa sérstaklega að framsali aflaheimilda. "Í reynd lúta tillögurnar að því að allt nettóframsal innan ársins verði skattlagt hressilega. Sem þýðir þá að menn veiði sínar heimildir," segir Vilmundur og kveður tilganginn meðal annars að koma í veg fyrir "rugl" sem viðgengist hafi síðustu ár í því að menn fái afhentar veiðiheimildir og leigi þær út, en lifi sjálfir "praktuglega".

Vilmundur segir að til að viðhalda hagræðingu sé eftir sem áður nauðsynlegt að heimila framsal á veiðiheimildum innan fiskveiðiársins. "En allt nettóframsal verður skattlagt upp í topp." Þá sé gert ráð fyrir því að hluti kvóta gangi áfram í potta sem standi undir hlutum á borð við línuívilnun, byggðakvóta, strandveiðar og jafnvel nýliðun í greininni. Vilmundur segir að nú þegar fari um 16 þúsund þorskígildistonn í slíka potta. "Og það er alveg hellingur."

Með þessum tillögum og þeim sem þegar eru fram komnar vonast Vilmundur til þess að hægt verði að leiða til lykta deilur um framtíðarskipan sjávarútvegsmála. "Ef einhver sanngirni er í þessu máli ætti sá grundvöllur að vera kominn. Búið er að taka á allmörgum málum sem leiðrétta kerfið og gjörbreyta því í reynd."

Vefútgáfa Fréttablaðsins 8. apríl 2011

Sáttatillögur SA í sjávarútvegi