Efnahagsmál - 

05. Apríl 2011

Sáttatillaga SA í sjávarútvegsmálum felur í sér viðamiklar breytingar

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Sáttatillaga SA í sjávarútvegsmálum felur í sér viðamiklar breytingar

Samtök atvinnulífsins hafa kynnt ríkisstjórninni og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tillögu til sátta um efnislega útfærslu samningaleiðar í sjávarútvegi. Tillagan felur í sér grundvallarbreytingar á stjórn fiskveiða frá því sem nú er og komið er verulega til móts við sjónarmið stjórnarflokkana í þessum efnum. SA telja að nú sé einstakt tækifæri til að ná nauðsynlegri sátt um málefni sjávarútvegsins. Samtök atvinnulífsins hafa fulla trú á að ríkisstjórnin muni taka í útrétta sáttahönd atvinnulífsins í þessum efnum.

Samtök atvinnulífsins hafa  kynnt ríkisstjórninni og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tillögu til sátta um efnislega útfærslu samningaleiðar í sjávarútvegi. Tillagan felur í sér grundvallarbreytingar á stjórn fiskveiða frá því sem nú er og komið er verulega til móts við sjónarmið stjórnarflokkana í þessum efnum. SA telja að nú sé  einstakt tækifæri til að ná nauðsynlegri sátt um málefni sjávarútvegsins. Samtök atvinnulífsins hafa fulla trú á að ríkisstjórnin muni taka í útrétta sáttahönd atvinnulífsins í þessum efnum.

  • Samtök atvinnulífsins leggja til að gerð verði sú grundvallarbreyting að í stað þess að afnot aflahlutdeildar séu ótímabundin verði gerðir samningar á milli ríkisins og útgerða um tímabundin afnot útgerða af aflahlutdeild.

  • Samtök atvinnulífsins leggja til að afnotatími útgerða af aflahlutdeild verði til a.m.k. 35 ára. Samningarnir feli í sér að þegar hluti samningstímans er liðinn, t.a.m. þegar hann verður hálfnaður, þá hafi útgerðir rétt til framlengingar þannig að jafn langur tími og liðinn er bætist við þann tíma sem eftir er. Með þessu móti væri tekið upp sambærilegt fyrirkomulag í sjávarútvegi og tillögur hafa verið um varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins.

  • Samtök atvinnulífsins leggja til að lagaákvæði um veiðigjald verði tekin til endurskoðunar þannig að stofn þess verði hagnaður útgerðarinnar í stað reiknaðrar framlegðar eins og nú er.

Á Íslandi er rekinn öflugur, sjálfbær og arðbær sjávarútvegur. Á íslensk útgerðarfyrirtæki er lagt sérstakt gjald, svonefnt veiðigjald, hátt í þrjá milljarða króna á fiskveiðiárinu 2010 - 2011. Víða er sjávarútvegur ríkisstyrktur um háar fjárhæðir. Mikilvægt er að íslenskur sjávarútvegur geti áfram lagt sem mest til samfélagsins og því er nauðsynlegt að rekstrarskilyrði hans verði sem best.

Vilmundur Jósefsson, formaður SA, segir að íslenskur sjávarútvegur sé einn af grunnatvinnuvegum þjóðarinnar og verði ekki skilinn eftir í óvissu um framtíðina án þess að þjóðin bíði skaða af. Starfandi sjávarútvegsfyrirtæki leiki mikilvægt hlutverk í endurreisn efnahagslífsins ásamt öllum öðrum fyrirtækjum - stórum sem smáum í öllum greinum. Ef ríkisstjórnin velji hins vegar að ræða ekki um málefni sjávarútvegsins eins og annarra atvinnugreina leggi hún upp í ferðalag með þrjú hjól undir bílnum og lendi fljótlega í ógöngum.

Sátt um málefni sjávarútvegsins mun liðka fyrir gerð kjarasamninga til þriggja ára en innan SA er full samstaða um að skilja sjávarútveginn ekki eftir í óvissu.

Samtök atvinnulífsins telja tímabært að hefja nýja atvinnusókn og binda enda á það neyðarástand sem ríkir á íslenskum vinnumarkaði. Um 15 þúsund manns eru án vinnu, atvinnuleysið hefur bitnað á þriðja hverju heimili frá hruni, langtímaatvinnuleysi hefur fjórfaldast og þúsundir hafa flúið land.

Samtök atvinnulífsins