Samkeppni í framleiðslu og sölu á rafmagni

Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins hafa skilað sameiginlegri umsögn um frumvarp til raforkulaga. Með frumvarpinu eru lögð drög að nýskipan raforkumála á Íslandi til samræmis við kröfur Evrópusambandsins um aðskilnað milli framleiðslu, flutnings, dreifingar og sölu á rafmagni. Frumvarpið skapar þannig skilyrði fyrir aukinni samkeppni í raforkugeiranum með aðskilnaði samkeppnis- og einkasöluþátta. Markmið frumvarpsins er að stuðla að hagkvæmari framleiðslu, flutningi, dreifingu og viðskiptum með raforku með því að hagnýta kosti markaðskerfisins eins og unnt er með samkeppni og frjálsri verðmyndun á markaði. Stofnað verður fyrirtæki um flutning á rafmagni og dreifiveitur þurfa að setja upp gjaldskrá fyrir sína þjónustu.

Samtökin styðja eindregið þá stefnumörkun sem í frumvarpinu felst. Þau hafa lengi haft á stefnuskrá sinni að stuðla að lægra raforkuverði og treysta þannig samkeppnisstöðu atvinnulífs í landinu. Frumvarpið, verði það að lögum, er mikilvægur áfangi að því marki og fagnaðarefni að það skuli komið fram.

Sjá sameiginlega umsögn SA og SI.