Samið til 2010

Samtök atvinnulífsins og Sjómannasamband Íslands hafa undirritað kjarasamninga um kaup og kjör háseta og þjónustufólks á m.s. Herjólfi sem gilda til ársloka 2010. Fá hóparnir sömu launabreytingar og samið hefur verið um við aðra hópa á kaupskipum í samningum sem gilda til ársloka 2007. Á árunum 2008 - 2010 eru hópunum tryggðar hliðstæðar launabreytingar og samið verður um í kjarasamningum við sambærilega starfshópa. Skulu tveir menn frá hvorum aðila meta framangreindar breytingar og gefa út kaupskrá í samræmi við það. Komist nefndin ekki að niðurstöðu innan tveggja mánaða skal skipaður oddamaður sem aðilar koma sér saman um. Úrskurður nefndarinnar er endanlegur.

Herjólflssamningar

Frá undirritun samninga Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands.