Efnahagsmál - 

11. Nóvember 2010

SA óska eftir samstarfi við aðila á vinnumarkaði og ríkisstjórn um sókn í atvinnulífinu

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

SA óska eftir samstarfi við aðila á vinnumarkaði og ríkisstjórn um sókn í atvinnulífinu

Á fjölmennum fundi Samtaka atvinnulífsins á Akureyri í morgun um stöðu atvinnumála lýstu formaður SA og framkvæmdastjóri yfir vilja til samstarfs við aðra aðila á vinnumarkaðnum og ríkisstjórnina um að snúa af braut stöðnunar og atvinnuleysis. Vilmundur Jósefsson, formaður SA, og Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, sögðu það löngu tímabært að hefja sókn í atvinnulífinu og skapa ný störf til að endurheimta á næstu árum lífsjör fólks og kveða niður atvinnuleysi.

Á fjölmennum fundi Samtaka atvinnulífsins á Akureyri í morgun um stöðu atvinnumála lýstu formaður SA og framkvæmdastjóri yfir vilja til samstarfs við aðra aðila á vinnumarkaðnum og ríkisstjórnina um að snúa af braut stöðnunar og atvinnuleysis. Vilmundur Jósefsson, formaður SA, og Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, sögðu það löngu tímabært að hefja sókn í atvinnulífinu og skapa ný störf til að endurheimta á næstu árum lífsjör fólks og kveða niður atvinnuleysi.

Ný störf og sókn í atvinnulífinu er forsenda fyrir því að hægt sé að greiða niður skuldir ríkisins á næstu árum og spara þjóðinni þar með háar fjárhæðir sem fara að öðrum kosti í greiðslu vaxta. Vilmundur sagði á fundinum í morgun sem fram fór á Hótel KEA að vandinn sem þjóðin búi við í dag sé heimatilbúinn og aðgerðaleysi auki enn á vandann.

Frá fundi SA á Akureyri

Horfur um fækkun starfa ef ekki verður brugðist við
SA kynntu á fundinum nýja könnun meðal fyrirtækja innan SA en samkvæmt henni eru horfur um fækkun starfa á almennum vinnumarkaði ef ekki tekst að snúa þróuninni við. Sex af hverjum tíu aðildarfyrirtækjum SA hyggjast ekki gera breytingar á starfsmannafjölda á næstu sex mánuðum, 16% áforma fjölgun starfsmanna en 25% hyggjast fækka þeim. Á árinu 2010 hefur rúmur helmingur fyrirtækjanna haldið óbreyttum starfsmannafjölda, 16% hafa fjölgað en 30% hafa fækkað starfsmönnum.

Frá fundi SA á Akureyri

Starfsstéttir innan fyrirtækja sem hyggjast fjölga starfsmönnum skiptast þannig að háskólamenntaðir eru 43%, ófaglærðir 38% og iðnmenntaðir 19%. Starfsstéttir innan fyrirtækja sem hyggjast fækka skiptast hins vegar þannig að ófaglærðir eru 61%, iðnaðarmenn 31% og háskólamenntaðir 10%.

Niðurstöður yfirfærðar á atvinnulífið í heild

Fyrirtækin í könnuninni endurspegla sjávarútveg, iðnað, byggingastarfsemi, veitur, verslun og samgöngur, hótel og veitingahús, fjármála- og tryggingafyrirtæki. Áætlað er að í þessum atvinnugreinum starfi um 88.000 manns um þessar mundir.

Á árinu 2010 fækkaði störfum um 2,2% hjá þeim fyrirtækjum sem þátt tóku í könnuninni sem svarar til tæplega 2.000 starfa. Launagreiðslur sem féllu brott af þeim sökum nema 10 milljörðum króna á ári. Fækkun starfa var mest í verslun, þjónustu og samgöngum annars vegar og iðnaði og mannvirkjagerð hins vegar, eða liðlega 3%, en fækkun starfa hjá fyrirtækjum í sjávarútvegi er 2% samkvæmt könnuninni. Starfsmönnum hefur á móti fjölgað í ferðaþjónustu og fjármálaþjónustu um innan við 1% í hvorri grein.

Á næstu sex mánuðum áforma fyrirtækin að fækka starfsfólki um 1,1% sem nemur tæplega 1.000 störfum. Launagreiðslur sem falla brott af þeim sökum nema um 5 milljörðum króna á ársgrundvelli. Áformuð fækkun er mest í sjávarútvegi og iðnaði, tæplega 3% í hvorri grein, en fækkunin í verslun, þjónustu og samgöngum er liðlega 1%. Í ferðaþjónustu er áformað að fjölga starfsmönnum um tæplega 4% og um 1% í fjármálaþjónustu.

Frá fundi SA á Akureyri

----------

Um könnunina

Könnunin var rafræn og gerð meðal aðildarfyrirtækja SA  dagana 29. október til 8. nóvember 2010 en framkvæmd hennar var í höndum Outcome hugbúnaðar ehf.  Markmiðið með könnuninni var að fá skýrari mynd af horfunum framundan í íslensku atvinnulífi.

Könnunin var tölvupóstkönnun og var send til 1.754 fyrirtækja en fjöldi svarenda var 572 og var  svarhlutfall því 33%. Áætlað er að 33.000 starfsmenn starfi hjá þeim fyrirtækjum sem þátt tóku í könnuninni.

Samtök atvinnulífsins