SA gera kannanir með fjármálaráðuneyti og Seðlabanka

Undanfarin fjögur ár hafa Samtök atvinnulífsins gert reglu-legar kannanir meðal aðildarfyrirtækja sinna á ráðningar-áformum, fjárfestingaráformum og afkomuvæntingum, auk annarra kannana. Undanfarin misseri hefur IMG Gallup hins vegar gert um margt sambærilegar kannanir fyrir fjármála-ráðuneytið og Seðlabanka Íslands. Nú hefur orðið samkomulag um að SA gangi til samstarfs við fjármála-ráðuneytið og Seðlabankann um gerð könnunar þeirrar sem framkvæmd er af IMG Gallup þar sem spurt er um horfur í rekstri, mat fyrirtækja á efnahagshorfum, ráðningaráform o.fl. Könnunin verður framkvæmd ársfjórðungslega en í fullri lengd þó aðeins tvisvar á ári. Af þessu tilefni munu SA láta af gerð eigin kannana, þannig að aðildarfyrirtæki SA munu ekki fá sambærilegar kannanir frá tveimur aðilum. SA telja mikilvægt að gerðar séu vandaðar kannanir á horfum í rekstri og sjónarmiðum fyrirtækja og binda vonir við að samstarf samtakanna við fjármálaráðuneytið og Seðlabanka Íslands á þessu sviði muni verða gagnlegt innlegg við mat á stöðu og horfum í efnahagsmálum.