Meiri lífsgæði og tugmilljarða ávinningur vegna starfsendurhæfingar

Ótvíræður árangur hefur náðst með átakinu um starfsendurhæfingu sem rekja má til samkomulags aðila vinnumarkaðarins og staðið hefur yfir sl. tæp þrjú ár á vegum VIRK starfsendurhæfingarsjóðs. Markmiðið er að tryggja fólki sem misst hefur starfsgetuna vegna veikinda eða slysa endurhæfingu og aðstoð við að fara aftur út á vinnumarkaðinn.  Í byrjun maí höfðu um 3.400 einstaklingar leitað til ráðgjafa VIRK á þessum tæpu þremur árum sem liðin eru. Um 72% þeirra sem hafa útskrifast frá VIRK eru með fulla starfsgetu og hafa horfið til vinnu eða náms.

Þetta kemur fram í fréttaskýringu Morgunblaðsins um málið föstudaginn 1. júní 2012. Þar segir meðal annars:

"Verði stjórnarfrumvarp um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsendurhæfingarsjóði lögfest á yfirstandandi þingi verður enn stærra skref stigið og komið á fót heildarkerfi starfsendurhæfingar fyrir alla sem eru á vinnufærum aldri en geta ekki stundað vinnu vegna heilsubrests. Verja á um 3,5 milljörðum árlega til starfsendurhæfingar sem komi frá atvinnulífinu, lífeyrissjóðum og ríkinu."

Samtök á vinnumarkaði og lífeyrissjóðir eru mjög áfram um að frumvarpið verði lögfest og taki gildi 1. júlí. Í umfjöllun Morgunblaðsins segir ennfremur:

"Samtök atvinnulífsins segja til mikils að vinna og benda á að 1. apríl sl. biðu 1.067 einstaklingar eftir varanlegum úrskurði um örorku og þar af voru rúmlega 300 yngri en 30 ára. Samtökin áætla að í fyrra hafi greiðslur Tryggingastofnunar og lífeyrissjóða til örorkulífeyrisþega aukist í 35 milljarða kr. vegna bótahækkana og fjölgunar lífeyrisþega.

Í umsögn SA er lagasetningin tengd yfirstandandi endurskoðun laga um almannatryggingar sem hljóti að fela í sér gerbreyttar áherslur þannig að litið verði til starfsgetu einstaklinga en ekki almennrar vangetu þeirra. "Þá verður að afnema það fyrirkomulag að einstaklingar geti beint sótt um örorkulífeyri. Í stað þess komi sú umsókn frá teymi sérfræðinga, ekki einungis tryggingalækni [...]" segja SA.

VIRK fékk Talnakönnun til að meta fjárhagslegan ávinning af starfsendurhæfingu sem komst að þeirri niðurstöðu að í dæmi 40 ára einstaklings, sem tekur fullan þátt á vinnumarkaði og fær meðallaun í stað þess að fara á örorkulífeyri, sé samanlagður ávinningur hans, lífeyrissjóðs og ríkisins 105 milljónir kr. Í umfjöllun SA segir að ef næðist að helminga nýgengi örorku úr 1.100 einstaklingum á ári í 550 yrði ávinningurinn 36 milljarðar á ári."

Tengt efni:

Umsögn SA  um frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög), 735. mál.

Vefur Virk - starfsendurhæfingarsjóðs