Efnahagsmál - 

26. Nóvember 2009

Lífeyrissjóðir mikilvægir í uppbyggingu atvinnulífsins

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Lífeyrissjóðir mikilvægir í uppbyggingu atvinnulífsins

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, hélt í dag erindi um lífeyrissjóðina og uppbyggingu atvinnulífsins hjá Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands. Þar sagði Vilhjálmur m.a. að endurreisn hlutabréfamarkaðarins væri ein af lykilforsendunum fyrir endurreisn atvinnulífsins til framtíðar og að lífeyrissjóðirnir gegni þar mikilvægu hlutverki - það sé bæði hagur samfélagsins og lífeyrissjóðanna. Hins vegar þurfi að læra af reynslunni og byggja markaðinn upp af meiri fagmennsku og aga.

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, hélt í dag erindi um lífeyrissjóðina og uppbyggingu atvinnulífsins hjá Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands. Þar sagði Vilhjálmur m.a. að endurreisn hlutabréfamarkaðarins væri ein af lykilforsendunum fyrir endurreisn atvinnulífsins til framtíðar og að lífeyrissjóðirnir gegni þar mikilvægu hlutverki - það sé bæði hagur samfélagsins og lífeyrissjóðanna. Hins vegar þurfi að læra af reynslunni og byggja markaðinn upp af meiri fagmennsku og aga.

Vilhjálmur sagði ljóst að íslenskur hlutabréfamarkaður væri í dag ekki svipur hjá sjón og markaður með skuldabréf fyrirtækja ónýtur. Hann nefndi t.d. að í árslok 2007 voru íslensk hlutabréf tæp 19% af eignasafni lífeyrissjóðanna en nú eru þau um 2% eignasafnsins. Jafnframt að í árslok 2007 voru markaðsskuldabréf íslenskra fyrirtækja tæp 11% af eignasafninu en hlutfallið er nú 7,5%. Einnig að erlend hlutabréf voru tæp 20% eignasafnsins í árslok 2007 en eru nú 22,4%. Vilhjálmur sagði að lífeyrissjóðir væru almennt stórir fjárfestar í hlutabréfum - ekki bara á Íslandi - og OECD hafi ráðlagt þeim að hætta ekki að fjárfesta í hlutabréfum þar sem miklu máli skipti að vera inni á markaðnum þegar hann tekur við sér á ný.

"Aðalmarkmið lífeyrissjóðanna er að ná hámarksávöxtun á grundvelli ásættanlegrar áhættu og heilbrigðs viðskiptasiðferðis," sagði Vilhjálmur að væri eitt af grundvallarsjónarmiðum í rekstri sjóðanna en samfélagsleg ábyrgð þeirra felist í að geta staðið við skuldbindingar sínar gagnvart sjóðsfélögum. "Samfélagsleg ábyrgð lífeyrissjóða felst einnig í að verða samfélaginu öllu til gagns í fjárfestingum sínum, þ.á.m. að stuðla að viðgangi atvinnulífsins á heilbrigðum grunni."

Til stendur að lífeyrissjóðirnir stofni innan hálfs mánaðar Framtakssjóð Íslands. Vilhjálmur sagði að ávöxtun eigna sjóðanna væri aðalmarkmiðið með þátttöku í framtakssjóðnum en innan hans yrðu kraftar lífeyrissjóðanna sameinaðir til að tryggja sem best fagleg vinnubrögð við endurreisn atvinnulífsins.

Þá undirstrikaði Vilhjálmur í erindi sínu að áhættulausar fjárfestingar sem skili mikilli ávöxtun séu ekki á hverju strái. Fjárfestingar í ríkisverðbréfum eða eignum með ábyrgð ríkisins séu ennfremur ekki hættulausar þar sem taka verði tillit til pólitískrar áhættu og hættu á innleiðingu nýrra skatta. Dreifð eignasöfn séu lífeyrissjóðunum nauðsynleg en stjórnir sjóðanna þurfi að vera virkari og meðvitaðir um þá áhættu sem tekin er með fjárfestingum sjóðanna.

Sjá nánar:

Gærur Vilhjálms frá fundi FFSÍ 26. nóvember

Samtök atvinnulífsins