Vinnumarkaður - 

12. Maí 2005

Laun kvenna hækkað meira en karla

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Laun kvenna hækkað meira en karla

Samkvæmt launakönnun Hagstofunnar (áður Kjararannsóknar-nefndar) hafa laun kvenna hækkað jafnt og þétt umfram laun karla frá árinu 1997. Launabreytingarnar eru mældar árs-fjórðungslega og byggjast á ársbreytingu svokallaðra reglu-legra launa hjá sömu einstaklingum. Þær 25 kannanir sem birtar hafa verið frá 4. ársfjórðungi 1998 hafa leitt í ljós að laun kvenna hafa hækkað 22 sinnum umfram laun karla.

Samkvæmt launakönnun Hagstofunnar (áður Kjararannsóknar-nefndar) hafa laun kvenna hækkað jafnt og þétt umfram laun karla frá árinu 1997. Launabreytingarnar eru mældar árs-fjórðungslega og byggjast á ársbreytingu svokallaðra reglu-legra launa hjá sömu einstaklingum. Þær 25 kannanir sem birtar hafa verið frá 4. ársfjórðungi 1998 hafa leitt í ljós að laun kvenna hafa hækkað 22 sinnum umfram laun karla. 

58% hækkun hjá konum, 48% hjá körlum
Í síðustu könnun, sem gildir fyrir 4. ársfjórðung 2004, hækkuðu laun kvenna um 6,3% en karla um 4,8% frá sama ársfjórðungi árið áður. Niðurstöður fyrir fjórða ársfjórðung undanfarin ár hafa allar sýnt umtalsvert meiri hækkun á launum kvenna en karla, oftast um eða yfir 1% ár hvert. Þegar niðurstöður fyrir 4. árs-fjórðung ár hvert eru tengdar saman í vísitölu þá fæst sú niður-staða að laun kvenna hafa hækkað um 58% frá 4. ársfjórðungi 1997 en karla um 48% á sama tíma.

Áherslur kjarasamninga
Þessi þróun endurspeglar að nokkru leyti þá áherslu sem var í kjarasamningum 2000-2003 þegar lægstu launataxtar voru hækkaðir sérstaklega umfram laun almennt. Í samningunum 2004 var einnig svipuð áhersla uppi en þá með þeim hætti að ýmsar aukagreiðslur voru færðar inn í grunnlaun og kann sú þróun að hafa komið konum frekar til góða á almennum vinnumarkaði.

Samtök atvinnulífsins