Vinnumarkaður - 

28. Febrúar 2003

Kjarasamningar halda (1)

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Kjarasamningar halda (1)

Nefnd ASÍ og SA um samningsforsendur

Nefnd ASÍ og SA um samningsforsendur

Skoðun á samningsforsendum í febrúar 2003

Í kjarasamningum Flóabandalagsins, Starfsgreinasambandsins og Samiðnar við Samtök atvinnulífsins er samhljóða ákvæði um samningsforsendur.  Kveðið er á um skipan sérstakrar nefndar sem hafi það hlutverk að leggja mat á það hvort forsendur hafi staðist.  Skal mat nefndarinnar fara fram í febrúarmánuði árin 2001, 2002 og 2003.  Í flestum öðrum kjarasamningum á almennum markaði er tilvísun til niðurstaðna nefndarinnar.  Nefndin skal fjalla um það á ofangreindum tímapunktum hvort sú forsenda sem samningarnir hvíla á, að verðbólga hafi farið minnkandi, hafi staðist.  Hafi sú forsenda brugðist er launaliður samninganna uppsegjanlegur með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót.

Verðbólgan var 1,5% síðustu 12 mánuði og 2,3% síðustu 6 mánuði.  Er verðbólga því á báða þessa mælikvarða vel innan þeirra markmiða sem samningsaðilar settu sér.

Nefndin skal jafnframt fara yfir og meta til kostnaðar þá samninga sem gerðir hafa verið á samningssviði aðila frá síðustu skoðun.  Í ljósi þess að engir kjarasamningar hafa verið gerðir á umræddu tímabili reynir ekki á þetta ákvæði. 

Samningsforsendur hafa því staðist og er því ekki heimild til uppsagnar launaliðar samninganna.


Reykjavík, 28. febrúar 2003


Ari Edwald [sign] Gylfi Arnbjörnsson [sign]

Hannes G. Sigurðsson [sign] Ólafur Darri Andrason [sign]

Samtök atvinnulífsins