Hverjir eru atvinnulausir?

Með versnandi atvinnuástandi og vaxandi atvinnuleysi eykst þörf fyrir tölulegar  upplýsingar um atvinnuleysi og samsetningu þess.  Spurt er úr hvaða störfum þeir koma sem bætast í raðir atvinnulausra um þessar mundir og hvaða menntun þeir hafa. 

Samtök atvinnulífsins hafa fengið í hendur gögn frá Vinnumiðlun höfuðborgarsvæðisins sem sýna skiptingu atvinnulausra eftir menntun.  Þar kemur í ljós að rúmur helmingur atvinnulausra, 57%, eru eingöngu með grunnskólapróf  (eða minna).  Fjórðungur  er með framhaldsskólamenntun og 10% með háskólamenntun.  Fyrri athuganir á skiptingu atvinnuleysis eftir menntun hafa einnig sýnt að 10% atvinnulausra eru með háskólagráðu.

Skipting atvinnulausra á höfuðborgarsvæðinu
um miðjan janúar 2003
eftir menntun 

  

                                                                                              Hlutf.

 Menntun                       Karlar     Konur       Alls    skipting

Grunnskólamenntun       1.039       943    1.982       57%

Starfsnámskeið                 49         93      142         4%

Framhaldssk.menntun      522        368      890        25%

Sérskólamenntun            107          38      145         4%

Háskólamenntun            190         144      334        10%

Samtals                            1.907        1.586      3.493         100%

Þegar þessir yfirflokkar eru skoðaðir nánar þá  kemur í ljós að yfirgnæfandi fjöldi þeirra sem eru atvinnulausir og með framhaldsmenntun hafa stúdentspróf, eða rúmlega 500 manns.  Á skrá voru 76 trésmiðir og rúmlega 30 með iðnmenntun í hverri greinanna prent-, raf- og málmiðn.  Þá voru allmargir atvinnulausir í með menntun í veitingagreinum, eða 20 kokkar og 25 þjónar og loks má nefna að 25 hársnyrtar voru án atvinnu.

Háskólamenntaðir á atvinnuleysisskrá voru 334 á þessum tíma.  Þar af voru 86 með menntun í viðskiptum og rekstri, 47 með verk- eða tæknifræðimenntun og  35 með tölvunar- eða kerfisfræðimenntun.    Stærsti hópurinn, eða 127 manns, flokkast í "önnur hugvísindi" en á bak við hann standa 28 mismunandi tegundir háskólamenntunar.