19. október 2023

Hvað ber í milli?

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Hvað ber í milli?

Niðurstöður Gallup könnunar

Niðurstöður Gallup könnunarinnar á meðal félagsmanna SA og viðhorfshóps Gallup í október 2023. Heimildir: Gallup

Á meðal atvinnulífs og almennings er mikil samstaða um hvað eigi að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum. Yfirgnæfandi meirihluti aðildarfyrirtækja SA og almennings nefndu samninga sem stuðli að lækkun vaxta og verðbólgu og samninga sem varðveiti kaupmátt og tryggi störf. Um það bil helmingur beggja hópa nefndu svo sérstaka hækkun lægstu launa umfram almennar launabreytingar sem áhersluatriði í komandi kjarasamningum.

Meirihluti almennings telur lítið eða ekkert svigrúm vera til launahækkana hjá sínum vinnuveitenda. Aftur á móti telur yfirgnæfandi meirihluti aðildarfyrirtækja SA, eða yfir 80%, lítið eða ekkert svigrúm vera til launahækkana.

Þegar fólk er beðið um að tilgreina nánar hversu mikið svigrúm það telji vera til launahækkana hjá sínum vinnuveitenda árið 2024 segir nærri helmingur almennings svigrúmið vera innan við 4%. Þegar svarendur eru beðnir um að tilgreina nánar hversu mikið svigrúm það telji vera til launahækkana árið 2024 segja 73% aðildarfyrirtækja SA svigrúmið vera innan við 4%, þar af segja 23% svigrúmið vera á bilinu 0-0,9% og 21% segja það vera á bilinu 2-2,9%.

Einungis 21,2% almennings og 4,2% aðildarfyrirtækja SA vilja að stefnt verði að skammtímasamningi (<2 ár). Tæplega helmingur almennings vill að stefnt verði að samningi til þriggja ára eða lengur á meðan rúmlega 80% sama hóps vilja að samið verði til tveggja ára eða lengur. Á meðal aðildarfyrirtækja SA ríkir einnig mikill vilji til langtímasamninga, en þar vilja 80% svarenda að samið verði til þriggja ára eða lengur. Þegar horft er til tveggja ára eða lengur eykst hlutfallið í tæp 96% á meðal aðildarfyrirtækja SA.

Samtök atvinnulífsins