Hækkun launa og tryggingagjalds 1. janúar 2003

Almenn launahækkun 1. janúar 2003 er 0,4% meiri en kjarasamningarnir frá árinu 2000 kveða á um. Tryggingagjald atvinnurekenda hækkar um 0,5% þann 1. janúar 2003 eða úr 5,23% í 5,73%.


 

Viðbótarhækkun launa
Almenn launahækkun 1. janúar 2003 verður 0,40% meiri en kjarasamningarnir frá árinu 2000 kveða á um. Byggist það á samningi SA og ASÍ um "rautt strik" frá 13. desember 2001, en með þeim samningi og aðgerðum sem honum fylgdu var komið í veg fyrir uppsagnir kjarasamninga vorið 2002. Kauptaxtar í kjarasamningum verkafólks og verslunarmanna taka sérstakri hækkun umfram almenna lágmarkshækkun. Kaupgjaldsskrá SA fyrir árið 2003 kemur inn á kjaramálasíðu SA innan fárra daga ásamt yfirliti yfir mismunandi hækkun milli stéttarfélaga.


Hækkun / lækkun tryggingagjalds
Tryggingagjald atvinnurekenda hækkar um 0,5% þann 1. janúar 2003 eða úr 5,23% í 5,73%. Gert hafði verið ráð fyrir að tryggingagjald myndi hækka í 6,0% og hafði sú lagabreyting þegar verið samþykkt á Alþingi. Í tengslum við samning SA og ASÍ um samningsforsendur kjarasamninga í desember 2001 var samkomulag gert við stjórnvöld um að lækka tryggingagjaldið um 0,27%, eða í 5,73% eins og áður sagði.