Fyrirtæki hyggjast draga úr fjárfestingum (1)

38% fyrirtækja hyggjast fjárfesta minna í ár en árið 2002, 43% hyggjast fjárfesta álíka mikið og 19% hyggjast fjárfesta meira en í fyrra. Þetta eru niðurstöður könnunar sem Samtök atvinnulífsins gerðu meðal aðildarfyrirtækja sinna í janúar.

Lítill munur milli greina
Samdrátturinn virðist nokkuð almennur milli greina, alls staðar hyggjast fleiri fyrirtæki draga úr fjárfestingum en auka þær. Ef skoðaður er mismunur á hlutfalli þeirra sem hyggjast fjárfesta meira annars vegar og minna hins vegar er hann þó sínu mestur meðal fjármálafyrirtækja (SFF) og í fiskvinnslu (SF), en minnstur í verslun og þjónustu (SVÞ).

Smellið á myndina

Það vekur raunar athygli að samdráttur fjárfestinga í verslun og þjónustu sé þó ekki almennari en raun ber vitni, svo skömmu eftir opnun Smáralindar, og hlýtur það að skýrast af annarri starfsemi en smásöluverslun á höfuðborgarsvæðinu. Mikill samdráttur í fjárfestingum fjármálafyrirtækja kemur hins vegar ekki á óvart þar sem mjög mikil áhersla er á kostnaðarlækkun. Í fiskvinnslunni hefur mikið verið fjárfest undanfarin ár en rekstrarskilyrði eru mjög erfið nú sökum hás gengis krónunnar, eins og í öðrum útflutningsgreinum og greinum í beinni samkeppni við innflutning.

Meiri samdráttur á landsbyggðinni
Loks virðist samdráttur vera almennari meðal fyrirtækja á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Meðal fyrirtækja með starfssvæði á höfuðborgarsvæðinu hyggjast 20% fjárfesta meira í ár en 31% draga úr fjárfestingum, en meðal fyrirtækja með starfssvæði á landsbyggðinni hyggjast 17% fjárfesta meira í ár en 45% hyggjast draga úr fjárfestingum. Hjá fyrirtækjum með starfssvæði á landinu öllu eru hlutföllin 21% og 37%, eða nokkurn veginn þau sömu og í heildarniðurstöðum.

Ekki skilaboð um upphæðir
Ekki er hægt að draga þá ályktun af þessum tölum að heildarfjárfesting atvinnulífsins verði minni í ár en í fyrra. Einstakar fjárfestingar geta skipt sköpum um þá tölu og ljóst að væntanlegar framkvæmdir við Kárahnjúka munu hafa þarna veruleg áhrif strax á þessu ári. Hins vegar sýna þessar tölur að almennt halda fyrirtækin ennþá að sér höndum, að enn er slaki í atvinnulífinu, sem skýrist m.a. af háum vöxtum og að sumu leyti af háu gengi krónunnar.

Könnunin var gerð í janúar og var hún send til 1350 fyrirtækja. Svör bárust frá um 650 þeirra, eða um 48%.