Vinnumarkaður - 

24. Nóvember 2003

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins opnuð

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins opnuð

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var opnuð formlega föstudaginn 21. nóvember. Fræðslumiðstöðin var stofnuð fyrir ári síðan af Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandi Íslands. Þjónustusamningur var gerður við menntamálaráðuneyti í apríl og síðan hefur verið unnið að undirbúningi starfseminnar.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var opnuð formlega föstudaginn 21. nóvember. Fræðslumiðstöðin var stofnuð fyrir ári síðan af Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandi Íslands. Þjónustusamningur var gerður við menntamálaráðuneyti í apríl og síðan hefur verið unnið að undirbúningi starfseminnar.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er samstarfsvettvangur ASÍ og SA um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar sameiginlegar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka ASÍ og SA. Sérstök áhersla er á þjónustuhlutverk FA gagnvart öðrum sameiginlegum fræðslustofnunum og fræðslusjóðum og samvinnu þessara aðila.

Áhersla á þá sem ekki hafa lokið framhaldsskóla
Í þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið er samkomulag um að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sinni fyrst og fremst þeim hópi, sem ekki hefur lokið framhaldsskóla, innflytjendum og öðrum sambærilegum hópum. Á íslenskum vinnumarkaði er þessi hópur mjög stór eða um 40%. Á landsbyggðinni má gera ráð fyrir að hópurinn sé um 48%, en á höfuðborgarsvæðinu um 32% miðað við tölur frá 2002.

Hlutverk Fræðslumiðstöðvarinnar verður fyrst og fremst að skilgreina menntunarþarfir fyrirtækja, starfsstétta og einstaklinga og byggja upp framboð á lengra og styttra námi fyrir markhópinn. Mikilvægt hlutverk er einnig að aðstoða menntamálaráðuneytið við að þróa aðferðir við mat á óformlegu námi og þeirri færni sem fólk hefur aflað sér utan skóla m.a. á vinnumarkaði.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins mun vinna að því að fjölga námstilboðum og bæta gæði þeirra. Starfið mun fara fram á landinu öllu í samstarfi m.a. við símenntunarmiðstöðvar.

Kennslufræðimiðstöð
Byggð verður upp kennslufræðimiðstöð í  fullorðins- og starfsfræðslu innan Fræðslumiðstöðvarinnar og mun fræðsluaðilum verða boðin námskeið fyrir kennara og annað starfsfólk, til að hægt verði að byggja upp og staðfesta gæði fræðslunnar. Lögð verður áhersla á þá þætti sem skipta máli í námi fullorðinna, virðingu fyrir námsmanninum, sem vill hafa áhrif á framvindu námsins og markmið þess, ásamt því að byggja ofan á reynslu sína og þekkingu.

Fræðslumiðstöðin mun einnig safna og miðla upplýsingum fyrir markhópana, ásamt því að byggja upp náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á vinnumarkaði.

Vefsíða
Fræðslumiðstöðin er til húsa að Grensásvegi 16a. Sjá nánar um fræðslumiðstöðina á vef hennar.


 

Samtök atvinnulífsins