Forsendur kjarasamninga hafa staðist

Það er sameiginlegt mat Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands að meginforsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði frá 29. maí 2015 hafi staðist, að teknu tilliti til samninga sem aðilar hafa síðan gert. SA og ASÍ hafa jafnframt gert samkomulag um að fresta skoðun á efndum ríkisstjórnar Íslands í húsnæðismálum til ársins 2017, en samhliða undirritun kjarasamninganna síðasta sumar kynnti ríkisstjórnin viðamiklar aðgerðir til að greiða fyrir gerð þeirra.

Fyrr í dag, 29. febrúar, fundaði forsendunefnd samninganefndar aðildarsamtaka ASÍ og SA skv. kjarasamningum aðila frá maí til september 2015 og komst að eftirfarandi niðurstöðu:

1. Efndir ákvæða í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, dags. 28.5. 2015

Forsendunefndin telur, að teknu tilliti til samkomulags aðila um að fresta skoðun á efndum í húsnæðismálum, að þessi forsenda hafi í meginatriðum staðist.

2. Mat á því hvort sú launastefna og þær launahækkanir sem í samningnum fólust hafi verið stefnumarkandi fyrir aðra samningsgerð á vinnumarkaði

Kjarasamningarnir frá því í maí til september byggðu á þeirri launastefnu að hækka þá tekjulægstu sérstaklega og gekk það í meginatriðum eftir í öðrum kjarasamningum gagnvart sambærilegum hópum. Þegar tillit er tekið til þessa og annarra þeirra kjarasamninga sem gerðir hafa verið frá maí 2015 telur nefndin þessa forsendu standast.

3. Aukinn kaupmáttur á samningstímanum

Að teknu tillit til þess að kaupmáttur launa í ársbyrjun 2016 er umtalsvert meiri en við gerð kjarasamninga telur nefndin þessa forsendu standast.