ESB hafnar erindi SVÞ

Evrópusambandið hafnar því að viðbrögð þess við tollum Bandaríkjamanna á innflutt stál sé brot á EES samningnum.  SVÞ beittu Evrópusamtökum verslunarinnar, EuroCommerce, fyrir sig til að taka málið upp við Pascal Lamy hjá framkvæmdastjórn ESB, segir í fréttatilkynningu frá SVÞ.

Erindi EuroCommerce
Í júlí sl. óskuðu SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) og systursamtök þeirra í Noregi, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), eftir því við Evrópusamtök verslunarinnar, EuroCommerce, að þau beittu sér í því að mótæla brotum ESB á EES samningnum, einkum 10.gr., vegna viðbragða sambandsins í hinni svokölluðu stáldeilu við Bandaríkin sem bitnaði óréttilega á Íslandi og Noregi. Af hálfu beggja samtakanna var fyrst og fremst um að ræða grundvallaratriði fremur en beint fjárhagstjón.

Í samræmi við EES-samninginn að mati ESB
EuroCommerce brást skjótt við og sendi Pascal Lamy hjá framkvæmdastjórn ESB bréf þar sem vakin var athygli á þessum sjónarmiðum SVÞ og HSH og óskað eftir úrbótum. Í svarbréfi áréttar Lamy að ESB taki skuldbindingar sínar vegna EES samningsins alvarlega og lögð er áhersla á það mat framkvæmdastjórnarinnar að aðgerðir hennar séu í fullu samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar ESB, bæði samkvæmt WTO samningnum og EES samningnum. Jafnframt kemur fram að þótt ákvörðun hafi ekki verið tekin um ákveðnar aðgerðir varðandi þær vörur sem eru á lista til skoðunar vegna verndartolla þá liggi fyrir tillaga um ákveðnar aðgerðir vegna sjö þeirra vörutegunda.  Að lokum er áréttað að allar gerðir ESB muni vera í samræmi við skuldbindingar sambandsins á alþjóðavettvangi, þ.á m. EES samninginn.

SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu telja að þrátt fyrir þessi viðbrögð sé ávinningur að því að koma sjónarmiðum samtakanna og íslenskra stjórnvalda á framfæri með þessum hætti og hvetja önnur samtök til að nota aðild sína að fjölþjóðasamtökum á þennan hátt, segir í fréttatilkynningu SVÞ.