Efnahagsmál - 

22. Apríl 2009

Erindi Þórs Sigfússonar á aðalfundi SA

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Erindi Þórs Sigfússonar á aðalfundi SA

Aðalfundur SA 2009 fór fram á Hilton Reykjavík Nordica á síðasta degi vetrar. Um 400 manns sóttu fundinn. Þór Sigfússon hóf opna dagskrá með erindi sem má nálgast á vef SA. Þór sagði Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað að koma verði atvinnulífinu af stað til að hægt sé að skapa störf og lækka verði vexti hratt. "Vaxtastefnan hérlendis hefur verið sem snara um háls atvinnulífsins. Háir vextir hérlendis lama hundruð fyrirtækja í hverjum mánuði og koma þeim úr umferð. Munum að hávaxtastefnan er heimatilbúin og ein stærsta einstaka ástæðan fyrir því hversu illa er komið fyrir landinu okkar," sagði Þór.

Aðalfundur SA 2009 fór fram á Hilton Reykjavík Nordica á síðasta degi vetrar. Um 400 manns sóttu fundinn. Þór Sigfússon hóf opna dagskrá með erindi sem má nálgast á vef SA. Þór sagði Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað að koma verði atvinnulífinu af stað til að hægt sé að skapa störf og lækka verði vexti hratt. "Vaxtastefnan hérlendis hefur verið sem snara um háls atvinnulífsins. Háir vextir hérlendis  lama hundruð fyrirtækja í hverjum mánuði og koma þeim úr umferð. Munum að hávaxtastefnan er heimatilbúin og ein stærsta einstaka ástæðan fyrir því hversu illa er komið fyrir landinu okkar," sagði Þór.

Þór Sigfússon, formaður SA

Erindið í heild má nálgast hér (PDF)

Í erindinu kom m.a. fram:

 • Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað að koma verði atvinnulífinu af stað til að hægt sé að skapa störf. Lækka verði vexti hratt. "Vaxtastefnan hérlendis hefur verið sem snara um háls atvinnulífsins. Háir vextir hérlendis lama hundruð fyrirtækja í hverjum mánuði og koma þeim úr umferð. Munum að hávaxtastefnan er heimatilbúin og ein stærsta einstaka ástæðan fyrir því hversu illa er komið fyrir landinu okkar," sagði Þór.

 • Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað að koma verði atvinnulífinu af stað til að hægt sé að skapa störf. Lækka verði vexti hratt. "Vaxtastefnan hérlendis hefur verið sem snara um háls atvinnulífsins. Háir vextir hérlendis lama hundruð fyrirtækja í hverjum mánuði og koma þeim úr umferð. Munum að hávaxtastefnan er heimatilbúin og ein stærsta einstaka ástæðan fyrir því hversu illa er komið fyrir landinu okkar," sagði Þór.

 • Endurreisa þarf bankakerfið en varast ber að festa ríkisrekstur banka í sessi. "Slíkir bankar munu ekki með góðu móti geta þjónað viðskiptavinum sínum og án aðkomu erlendra aðila mun aðgangur Íslands að erlendum fjármagnsmörkuðum verða takmarkaður."

 • Afnema þarf gjaldeyrishöft fljótt. "Útilokað er að íslensk fjármálafyrirtæki og atvinnulífið almennt fái eðlilega lánafyrirgreiðslu hjá erlendum bönkum á meðan gjaldeyrishöft eru við lýði."

 • Aðgerðarleysi í ríkisfjármálum er áhyggjuefni. Miklu skiptir að ríkisfjármálin verði tekin föstum tökum á næstu fjárlagaárum og ekki síst fyrir árið 2010. Þörf er á nýskipan í ríkisrekstri. "Atvinnulífið er reiðubúið til þess að koma að þeirri vinnu af krafti."

 • Unnið er að gerð stöðugleikasáttmála á milli stjórnvalda, þ.m.t. sveitarfélaga, Samtaka atvinnulífsins og samtaka launafólks. Þau drög sem liggja fyrir um stöðugleikasáttmála byggja á því að kjarasamningarnir sem gerðir voru á síðasta ári fyrir starfsmenn á almennum vinnumarkaði haldi gildi sínu út næsta ár. Af hálfu SA hefur áhersla verið lögð á breyttar tímasetningar kjarabreytinga sem útfæra þarf í síðasta lagi fyrir júnílok.

 • Lögð er áhersla á að samningar annarra takmarkist við kostnaðarauka samninga SA og ASÍ. "Aðrar stoðir slíks sáttmála lúta að markmiðum í efnahags-, vinnumarkaðs- og félagsmálum. Stefnan verði sett á að marktæk skref hafi verið stigin til að uppfylla svonefnd Maastricht skilyrði fyrir árslok 2010 sem felst í því að verðbólga verði minni en 2,5%, hallarekstur hins opinbera í samræmi við áætlun stjórnvalda og AGS, að vextir hafi lækkað svo mikið að vaxtamunur gagnvart evrusvæðinu verði minni en 4% og að gengi evru verði á bilinu 130-140 kr," sagði Þór.

 • Innan Samtaka atvinnulífsins eru skiptar skoðanir um aðild að Evrópusambandinu. Fyrir liggur að aðildarfélög með 60% atkvæðavægi í samtökunum hafa ályktað um að sækja beri um aðild að sambandinu en samtök sjávarútvegsins eru því andvíg. Í kjölfar mikillar ESB umræðu innan samtakanna síðast liðið haust og skoðanakönnunar meðal félagsmanna tók stjórn samtakanna þá ákvörðun að SA myndu ekki beita sér fyrir aðild Íslands að ESB og upptöku evru sem gjaldmiðils á Íslandi.

 • "Niðurstaða umræðunnar er þrátefli. Við komumst hins vegar ekki undan því að finna leiðir til að verða hluti af stærra gjaldmiðilssvæði. Nærtækasti kosturinn er að sækja um aðild að Evrópusambandinu og láta reyna á hvert við komumst í slíkum viðræðum með sjálfsforræði í auðlindamálum okkar. Það er hins vegar deginum ljósara að mínu mati að ef á einhverja mun halla í samningum við ESB þá er það sjávarútvegur og landbúnaður. Spurningin er hvort aðrir hagsmunir vegi þyngra en þeir hagsmunir þegar upp er staðið.  Það getum við aðeins áttað okkur á með viðræðum um aðild," sagði Þór.

 • Mörg mistök voru gerð í íslensku atvinnulífi og margir blinduðust af sjálfshólinu og sjálfsdýrkun góðærisins. Endurmat er nauðsynlegt þegar íslenskt atvinnulíf og þjóðin öll verður fyrir efnahagsáfalli. Í því samhengi biðst atvinnulífið ekki undan gagnrýni enda er mikilvægt að gagnrýna græðgi og óhóf þar sem slíkt hefur ráðið ferðinni.

 • " Við þurfum að passa okkur betur á þeirri hjarðhegðun sem verður oft til hérlendis eins og annars staðar. Hún var sannarlega á ferðinni í viðskiptalífinu. Það var enginn maður með mönnum nema fyrirtækið yxi um tugi prósenta á ári."

 • "Endurmat nú er gott. Það á að leiða til aukins innri styrks og bætts siðferðis í atvinnulífinu og samfélaginu öllu."

 • Auka þarf fjölbreytni og fagmennsku í íslensku atvinnulífi og leggja meira kapp á gæði. "Á það við um rekstur fyrirtækja, stjórnir þeirra og stjórnarhætti. Það er t.a.m. klókt að auka núna fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja og í stjórnunarstöðum. Það getur verið ein þeirra leiða sem koma íslensku atvinnulífi fyrr af stað í sókn til bættra lífskjara. Má rekja þær ógöngur sem menn hafa ratað í til of mikillar einsleitni. Einsleitar stjórnir fyrirtækja tóku einsleitar ákvarðanir sem fyrst og fremst miðuðust við að gera eins og hinar einsleitu stjórnirnar gerðu. Við nefndum á síðasta aðalfundi SA að við þyrftum að varast einsleita karlaklúbbinn - þar komumst við nokkuð nálægt kjarnanum."

Fjölmenni var á aðalfundi SA 22. apríl 2009

Samtök atvinnulífsins