Efnahagsmál - 

02. Desember 2004

Afkomuvæntingar svipaðar milli ára

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Afkomuvæntingar svipaðar milli ára

Afkomuvæntingar fyrirtækja eru mjög svipaðar og fyrir ári síðan, samkvæmt niðurstöðum könnunar Samtaka atvinnulífsins meðal aðildarfyrirtækja. Rúmur helmingur reiknar með svipaðri afkomu á næstu mánuðum, eða 56% samanborið við 52% fyrir ári síðan. 29% reikna nú með batnandi afkomu, miðað við 30% fyrir ári síðan. 12% reikna með versnandi afkomu, miðað við 16% fyrir ári síðan. 3% taka ekki afstöðu, líkt og 2% fyrir ári síðan.

Afkomuvæntingar fyrirtækja eru mjög svipaðar og fyrir ári síðan, samkvæmt niðurstöðum könnunar Samtaka atvinnulífsins meðal aðildarfyrirtækja. Rúmur helmingur reiknar með svipaðri afkomu á næstu mánuðum, eða 56% samanborið við 52% fyrir ári síðan. 29% reikna nú með batnandi afkomu, miðað við 30% fyrir ári síðan. 12% reikna með versnandi afkomu, miðað við 16% fyrir ári síðan. 3% taka ekki afstöðu, líkt og 2% fyrir ári síðan.

Bjartsýni meðal verktaka
Mikil bjartsýni ríkir meðal rafverktaka og einnig virðist talsverð bjartsýni ríkjandi í iðnaði, ferðaþjónustu og í verslun og þjónustu. 47% rafverktaka (SART) reikna með batnandi afkomu en einungis 4% þeirra reikna með að hún fari versnandi. 32% iðnfyrirtækja (SI) reikna með batnandi afkomu en 10% telja hana muni versna. 29% ferðaþjónustufyrirtækja (SAF) telja afkomu sína fara batnandi á næstu mánuðum en 10% telja hana munu versna. Loks telja 25% fyrirtækja í verslun og þjónustu að afkoma þeirra muni fara batnandi, en 9% þeirra telja að hún muni versna.

Slæmar horfur í sjávarútvegi
Líkt og fyrir ári síðan eru það hins vegar sjávarútvegsfyrirtækin sem skera sig úr hvað varðar slæmar afkomuvæntingar. 27% útgerðarfyrirtækja (LÍÚ) reikna nú með versnandi afkomu en 12% reikna með að hún batni. 23% fiskvinnslufyrirtækja (SF) reikna einnig með versnandi afkomu en 17% þeirra telja að hún muni batna. Loks reikna 22% fjármálafyrirtækja (SFF) með versnandi afkomu á meðan 17% þeirra telja að hún muni batna.

Minni bjartsýni á landsbyggðinni
Talsverður munur er á svörum fyrirtækja eftir starfssvæði og virðast fyrirtæki á landsbyggðinni síður reikna með batnandi afkomu en fyrirtæki sem eru með starfssvæði á höfuðborgarsvæðinu eða landinu öllu, samanber eftirfarandi töflu.

Starfssvæði 

Batnandi 

Versnandi

Höfuðborgarsvæðið 

30%

9%

Landsbyggðin 

23%

17%

Landið allt 

36%

8%Stærstu fyrirtækin ekki bjartsýn
Ekki var teljandi munur á svörum fyrirtækja eftir stærð þeirra, utan að allra stærstu fyrirtækin (með fleiri en 200 starfsmenn) virðast einna síst reikna með batnandi afkomu á næstu mánuðum, eða einungis 12% á meðan 15% þeirra reikna með versnandi afkomu.

Hátt gengi krónunnar
Niðurstöður könnunarinnar endurspegla að hluta til sterka stöðu íslensku krónunnar og hækkun raungengis krónunnar, þ.e. hækkun kostnaðar innlendra fyrirtæki umfram erlenda keppinauta og lækkun tekna útflutningsfyrirtækja. Þannig veldur gengishækkun krónunnar því að afkomuhorfur fyrirtækja í erlendri samkeppni fara versnandi á sama tíma og afkoma batnar hjá fyrirtækjum þar sem erlend samkeppni er ekki fyrir hendi og vöxtur innlendrar eftirspurnar hefur afgerandi þýðingu.

Um könnunina
Könnunin var gerð í nóvember. Spurningar voru sendar til 847 aðildarfyrirtækja SA og svör bárust frá 465, eða 55%.

Samtök atvinnulífsins