Efnahagsmál - 

10. September 2009

Á brattann að sækja í evrópsku efnahagslífi

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Á brattann að sækja í evrópsku efnahagslífi

Þrátt fyrir að vísbendingar séu farnar að sjást í Evrópu um að kreppunni þar kunni brátt að ljúka eru evrópskir atvinnurekendur aðeins hóflega bjartsýnir á framtíðina. Áætlað er að efnahagur landa ESB dragist saman að meðaltali um 3,9% á þessu ári og hagvöxtur verði aðeins 0,7% á því næsta. Búist er við að kreppan muni hafa neikvæð áhrif um langa hríð á fjárfestingu , atvinnustig og fjármál opinberra aðila og grípa þurfi til fjölþættra aðgerða svo atvinnulífið blómstri á ný. Búist er við að verðbólga á evrusvæðinu á næsta ári verði að meðaltali 1,3% m.v. 0,3% á árinu 2009. Þetta kemur fram í nýrri haustspá Evrópusamtaka atvinnulífsins (BUSINESSEUROPE) um efnahagshorfurnar framundan.

Þrátt fyrir að vísbendingar séu farnar að sjást í Evrópu um að kreppunni þar kunni brátt að ljúka eru evrópskir atvinnurekendur aðeins hóflega bjartsýnir á framtíðina. Áætlað er að efnahagur landa ESB dragist saman að meðaltali um 3,9% á þessu ári og hagvöxtur verði aðeins 0,7% á því næsta. Búist er við að kreppan muni hafa neikvæð áhrif um langa hríð á fjárfestingu , atvinnustig og fjármál opinberra aðila og grípa þurfi til fjölþættra aðgerða svo atvinnulífið blómstri á ný. Búist er við að verðbólga á evrusvæðinu á næsta ári verði að meðaltali 1,3% m.v. 0,3% á árinu 2009. Þetta kemur fram í nýrri haustspá Evrópusamtaka atvinnulífsins (BUSINESSEUROPE) um efnahagshorfurnar framundan.

Ráðist verði í nauðsynlegar umbætur

Í spá BUSINESSEUROPE segir að samtökin óttist það mjög að núverandi kreppa muni takmarka mjög vaxtarmöguleika fyrirtækja á næstu árum. Því sé mikilvægt að ráðast í tiltekin umbótarverkefni svo skapa megi ný störf og tryggja velferð. Samtökin vara t.a.m. sterklega við aukinni verndarstefnu og því að stjórnmálamenn ætli sér að leysa flest vandamál með aukinni skattheimtu. Skynsamlegra sé að leita nýrra leiða innan opinbera geirans og nútímavæða rekstur hins opinbera.

Evrópusamtök atvinnulífsins leggja mikla áherslu á að virkni fjármálamarkaða verði tryggð og aðgangur fyrirtækja að fjármagni auðveldaður en þrátt fyrir mjög lága stýrivexti í Evrópu hefur fyrirtækjum reynst mjög erfitt að nálgast lánsfé. Þá telja þau mikilvægt að jafnvægi náist í fjármálum opinberra aðila án þess að atvinnulífinu verð íþyngt um of. Jafnframt telja samtökin mikilvægt að liðka fyrir fjárfestingu í nýsköpun.

Í spá BUSINESSEUROPE er meðfylgjandi tafla birt þar sem er birt hagvaxtarspá fyrir ESB og evrusvæðið ásamt tölum um atvinnustig, einkaneyslu og samneyslu ásamt upplýsingum um inn- og útflutning:

Smelltu til að stækka

Ljóst er að staða einstakra ríkja innan ESB er misjöfn en í meðfylgjandi töflu má sjá stærstu ríkin borin saman utan Ítalíu en gögn fyrir landið lágu ekki fyrir þegar spáin var gefin út. Mestur er samdrátturinn áætlaður í Þýskalandi á þessu ári, eða 5%, þá 3,9% í Bretlandi og 2,2% í Frakklandi. Hagvöxtur í þessum löndum á næsta ári er áætlaður mjög hóflegur eða á bilinu 0,7-1,5%. Mestur er hagvöxturinn áætlaður í Póllandi á næsta ári eða 3,5%.

Smelltu til að stækka

Nánari upplýsingar um einstaka lönd má nálgast á vef BUSINESSEUROPE.

Eins og sést hér að ofan mun atvinnulífið í Evrópu vera áfram í vörn á næsta ári og viðbúið að störfum haldi áfram að fækka. Samkvæmt mati BUSINESSEUROPE er áætlað að 9 milljón störf muni tapast innan Evrópusambandsins á árunum 2009-2010 - þar af 6 milljónir starfa á þessu ári. Spánverjar munu tapa nærri tveimur milljónum starfa á tveimur árum gangi spáin eftir og störfum á Bretlandi fækka um eina og hálfa milljón. Búist er við því að aðstæður á vinnumarkaði á Írlandi og Litháen versni verulega.

Spá Evrópusamtaka atvinnulífsins má nálgast hér að neðan ásamt bréfi sem þau sendu í upphafi mánaðarins til José Manuel Barroso, forseta framkvæmdastjórnar ESB, þar sem þau setja fram helstu stefnumál sín gagnvart ESB.

SA eiga aðild að BUSINESSEUROPE sem eru málsvari yfir 20 milljón fyrirtækja í 34 löndum.

Sjá nánar:

Spá BUSINESSEUROPE (Economic Outlook Autumn 2009) - PDF

Bréf BUSINESSEUROPE til Barroso

Vefur BUSINESSEUROPE

Samtök atvinnulífsins