Fulltrúar SA í nefndum og ráðum

Fulltrúar SA í stjórnum, nefndum og ráðum


Samtök atvinnulífsins tilnefna fulltrúa atvinnurekenda í ýmsar stjórnir, nefndir og ráð m.a. á sviði efnahags- og kjaramála, atvinnumála, umhverfis- og menntamála, í stjórnir lífeyrissjóða, o.fl. Yfirlit yfir fulltrúa atvinnulífsins má sjá hér að neðan:

--------------------------------------------------------------------------------

EFNAHAGS-, SKATTA- OG KJARAMÁL

Ráðgjafarnefnd Hagstofu Íslands um vísitölu neysluverðs
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Samráðshópur um launakannanir Hagstofu Íslands
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Gerðardómur skv. lögum nr. 45/2016
Álfheiður M. Sívertsen, SA

Samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga
Aðalm: Halldór Árnason, SA

Starfshópur um endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o. fl.
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir aðila í ferðaþjónustu
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir greiningaraðila
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Ráðgjafanefnd Hagstofu Íslands um vinnumarkaðstölfræði
Hannes G. Sigurðsson, SA
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Nefnd um aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs 
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Nefnd um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna um laun og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum
Hannes G. Sigurðsson, SA 

--------------------------------------------------------------------------------

VINNUMARKAÐSMÁL OG VINNUVERND

Atvinnuleysistryggingasjóður - stjórn
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Vinnumálastofnun - stjórn
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður
Aðalm: Halldór Benjamín Þorbergsson, SA
Aðalm: Hannes G. Sigurðsson, SA
Aðalm: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Framkvæmdastjórn Virk Starfsendurhæfingarsjóðs 2019 -2020
Davíð Þorláksson , SA
Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta
Aðalm: Ragnar Árnason, SA

Samstarfsnefnd um atvinnuleyfi útlendinga
Aðalm: Ragnar Árnason, SA
Varam: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

Ábyrgðasjóður launa
Aðalm: Ingibjörg Björnsdóttir, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Vinnueftirlit ríkisins - stjórn
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Ráðgjafanefnd Evrópusambandsins á sviði vinnuverndar (ASCH)
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Pétur Reimarsson, SA

Félagsdómur
Aðalm: Valgeir Pálsson, Tryggingamiðstöðin
Varam: Ólafur Eiríksson, Logos

Vinnumarkaðsráð
SA skipa tvo aðalmenn og varamenn þeirra í átta svæðisbundin vinnumarkaðsráð á landinu

Nefnd til að bregðast við athugasemdum GRECO varðandi skipan dómara í Félagsdóm
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Ragnar Árnason, SA

Nefnd um réttindi starfsmanna sem veita netendastýrða persónulega aðstoð (NPA)
Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Samstarfshópur sem vinnur gegn félagslegum undirboðum á innlendum vinnumarkaði
Ragnar Árnason, SA
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA

Nefnd um réttindi starfsmanna sem starfa á grundv. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Nefnd í því skyni að sporna gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði
Álfheiður Mjöll Sívertsen, SA
Ragnar Árnason, SA

--------------------------------------------------------------------------------

EVRÓPU- OG ALÞJÓÐAMÁL

Nefndir á vegum BUSINESSEUROPE
Fastafulltrúi: Davíð Þorláksson, SA

Nefnd um efnahagsmál, Hannes G. Sigurðsson, SA
Nefnd um félagsmál, Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Nefnd um umhverfismál, Pétur Reimarsson, SA

Ráðgjafarnefnd EFTA
Aðalm: Halldór Árnason, SA
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA

Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

ILO-þing árið 2019 - fulltrúar SA 
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

BUSINESS at OECD (BIAC)
Davið Þorláksson, SA

Samráðsnefnd til undirbúnings ráðstefnu í tilefni aldarafmælis Alþjóðavinnumálastofnunarinnar(ILO) árið 2019
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytis vegna EES samningsins
Aðalm: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Varam: Jón Rúnar Pálsson, SA

Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga nr. 47/1993 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES
Aðalm: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Þróunarsamvinnunefnd
Aðalm: Ólafur Garðar Halldórsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

UMHVERFISMÁL

Samráðshópur um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og innleiðingu þess hér á landi
Aðalm: Pétur Blöndal, Samál
Aðalm: Ólafur Briem, Icelandair

Fulltrúi í stjórn Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara 2019 - 2022
Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Starfshópur um drykkjarvöruumbúðir
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Dagur umhverfisins - ákvörðun um veitingu viðurkenninga
Hrefna Karlsdóttir, SFS

Loftslagsráð 2020-2024
Hrefna Karlsdóttir, SFS
Pétur Blöndal, Samál

Samráðsvettvangur um aðgerðaáætlun í plastmálefnum
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag  utan lögsögu sveitarfélaga á Austfjörðum
Gunnþór Ingvason, Síldarvinnslan hf.

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag utan lögsögu sveitarfélaga á Vestfjörðum
Kristján G. Jóakimsson, Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.

Starfshópur sem vinna á að heildarendurskoðun laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
Pétur Reimarsson, SA

Ráðgjafanefnd hagsmunaaðila vegna stjórnar vatnamála
Anna G. Sverrisdóttir, SAF
Jón Kristinn Sverrisson, SFS
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Starfshópur um tillögur að aðgerðum vegna matarsóunar
Aðalm: Gréta María Grétarsdóttir, Krónan
Varam: Benedikt S. Benediktsson, SVÞ
Aðalm: Steinþór Skúlason, SS
Varam: Guðrún Birna Jörgensen, SI

--------------------------------------------------------------------------------

HEILBRIGÐISNEFNDIR

Umhverfis- og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
Aðalm: Ólafur Jónsson, Skeljungur hf.
Varam: Ragnheiður Héðinsdóttir, SI

Heilbrigðisnefnd Vesturlands
Aðalm: Trausti Gylfason, Norðurál ehf.
Varam: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands

Heilbrigðisnefnd Vestfjarða
Aðalm: Einar Valur Kristjánsson, Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
Varam: Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Hótel Ísafjörður hf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis vestra
Aðalm: Steinar Svavarsson, Rammi hf.
Varam: Kristinn R. Guðmundsson, Staðarskáli ehf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir, Mjólkursamsalan ehf.
Varam: Sigurgeir Höskuldsson, Norðlenska matborðið ehf.

Heilbrigðisnefnd Austurlandssvæðis
Aðalm: Benedikt Jóhannsson, Eskja hf.
Varam: Auður Ingólfsdóttir, Icelandair hótel.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands
Aðalm: Guðmundur Geir Gunnarson, Mjólkursamsalan ehf.
Varam: Oddur Árnason, Sláturfélag Suðurlands svf.

Heilbrigðisnefnd Suðurnesja
Aðalm: Bergþóra Sigurjónsdóttir, Icelandair hótel Keflavík
Varam: Þórður Magni Kjartansson, Fiskmarkaður Suðurnesja

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
Aðalm: Gnýr Guðmundsson, Alcan á Íslandi hf.
Varam: Bryndís Skúladóttir, SI

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis
Aðalm. Linda Ragnarsdóttir, Mosfellsbakarí
Varam: Guðni Þórðarson, Borgarplast hf.

--------------------------------------------------------------------------------

JAFNRÉTTISMÁL

Jafnréttisráð
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Aðgerðahópur stjórnvalda og samtaka vinnumarkaðarins til þess að vinna að launajafnrétti kynjanna
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

Starfshópur um heildarendurskoðun laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og rétt kvenna og karla

Starfshópur I um jafnrétti og vinnumarkað
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir

Starfshópur II um kæruleiðir og viðurlög
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

Starfshópur III um jafnrétti og vinnumarkað
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

--------------------------------------------------------------------------------
LÍFEYRISSJÓÐIR

Gildi - lífeyrissjóður
Aðalm: Áslaug Hulda Jónsdóttir
Aðalm: Freyja Önundardóttir
Aðalm: Gylfi Gíslason
Aðalm: Sverrir Sverrisson
Varam: Hannes G. Sigurðsson
Varam: Sigríður Margrét Oddsdóttir

Birta lífeyrissjóður
Aðalm: Davíð Hafsteinsson
Aðalm: Ingibjörg Ólafsdóttir
Aðalm: Pálmar Magnússon
Varam: Bolli Árnason
Varam: Guðbjörg E. Guðmundsdóttir

Stapi lífeyrissjóður
Aðalm: Erla Jónsdóttir
Aðalm: Valdimar Halldórsson
Aðalm: Unnar Már Pétursson
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir
Varam: Guðrún Ingólfsdóttir
Varam: Páll Snorrason

Lífeyrissjóður Rangæinga
Aðalm: Eydís Indriðadóttir
Aðalm: Óskar Pálsson
Varam: Drífa Hjartardóttir

Festa lífeyrissjóður
Aðalm: Sigurður Ólafson
Aðalm: Dagbjört Hannesdóttir
Aðalm: Örvar Ólafsson
Varam: Einar Steinþórsson

Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Aðalm: Guðrún Hafsteinsdóttir
Aðalm: Árni Stefánsson
Varam: Erla Kristinsdóttir
Varam: Bjarni Már Gylfason

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Aðalm: Andrea Atladóttir
Aðalm: Þorvarður Gunnarsson
Aðalm: Þjóðhildur Þórðardóttir
Varam: Ása Ingibergsdóttir
Varam: Örvar Guðni Arnarson

Nánar um tilnefningar í lífeyrissjóði

--------------------------------------------------------------------------------

MENNTAMÁL

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF
Aðalm: Davíð Freyr Oddsson, Marel
Varam: Ingibjörg Ösp Stefásdóttir, SA

Stjórn Fræðslusjóðs
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Jóhanna Klara Stefánsdóttir, SI
Varam: Ólafur Garðar Halldórsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Starfsmenntasjóður verslunar og skrifstofufólks (SVS)
Aðalm: Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ
Aðalm: Arndís Arnarsdóttir, Hagkaup
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Varam: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Björg Ársælsdóttir, N1

Landsmennt - Starfsmenntasjóður (SGS)
Aðalm: Arnar Sigurmundsson, SFS
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands ehf
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Starfsafl - Starfsmenntasjóður Flóa
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Hlíf Böðvarsdóttir, Securitas
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Menntasjóður STF og SA
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Heiðmar Guðmundsson, SFS
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Stjórn vinnustaðanámssjóð
Aðalm:
Varam:

Háskólinn í Reykjavík - stjórn
Hjörleifur Pálsson
Halldór Benjamín Þorbergsson

Háskólinn á Bifröst - stjórn
Aðalm: Marteinn Jónsson, viðskiptafræðingur
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Fulltrúaráð Bifrastar
Aðalm: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Vilhjálmur Hilmarsson, SI
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF

Samráðshópur um nám fullorðinna
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefásdóttir, SA
Varam: Áslaug Hulda Jónsdóttir

Stýrihópur um rafræna ferilbók
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SI

Verkefnishópur um úrbætur í menntun, hæfingu, atvinnu og tómstundum fyrir nemendur sem lokið hafa námi á starfsbrautum framhaldsskóla
Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ

Verkefnisstjórn um fagháskólanám
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Samstarfsráð um fagháskólanám
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Fulltrúar SA í fulltrúaráði Verzlunarskóla Íslands
Ásdís Kristjánsdóttir, SA
Jóhannes Stefánsson
Logi Björnsson

--------------------------------------------------------------------------------

SAMGÖNGUMÁL

Fagráð um flugmál
Aðalm: Hörður Guðmundsson, Flugfélagið Ernir ehf.
Aðalm: Birna Ósk Einarsdóttir, Icelandair ehf.

Hafnarráð
Aðalm: Friðrik J. Arngrímsson
Varam: Guðmundur Nikulásson, Eimskip ehf.

Fulltrúar flugrekenda í vinnuverndarráði
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Lárus Atlason, Air Atlanta
Inga Lára Gylfadóttir, Icelandair ehf.
Sigurður Bjarni Jónsson, Mýflug hf.

Samráðshópur um opinbert umhverfi til flugrekstrar og flugleiðsöguþjónustu
Aðalm: Ari Guðjónsson, Icelandair
Varam: Herdís Anna Þorvaldsdóttir, Þyrluþjónustan

--------------------------------------------------------------------------------

TÆKNIMÁL, STAÐLAR, NÝSKÖPUN OG RAFRÆN VIÐSKIPTI

Tækniþróunarsjóður 2019-2021
Aðalm: Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir, Primex
Varam: Pétur Reimarsson, SA
Aðalm: Óttar Snædal, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Staðlaráð Íslands 
Aðalm: Davíð Lúðvíksson

Stýrihópur um landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Sigríður Þórðardóttir, Advania

Starfshópur um uppbyggingu á landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Jón Ellert Sævarsson, Högum hf.
Sigríður Þorvaldsdóttir, Advania
Þórunn Sigfúsdóttir, Trackwell Software hf.

Ráðgefandi fagnefnd um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki
Sigríður Mogensen, SI

Ráðgjafanefnd við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Aðalm: Ásbjörn Björgvinsson, Lava Eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð Íslands
Varam: Eva María Þórarinsdóttir Lange, Pink Iceland

Starfshópur um mótun stefnu í nýsköpun og tækni í félagsþjónustu
Hákon Sigurhansson, TM - Software

Vísinda- og tækniráð
Aðalm: Hilmar Bragi Janusson, Genis hf.
Aðalm: Svana Helen Björnsdóttir, Stiki hf.
Varam: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Sigríður Mogensen, SI

Stýrihópur um heilstæðrar nýsköpunarstefnu fyrir Ísland
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, SFS
Sigurður Hannesson, SI

Starfshópur um endurskoðun laga nr. 41/2015 um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

--------------------------------------------------------------------------------

ÚTFLUTNINGSMÁL

Stjórn Íslandsstofu
Aðalm: Björgólfur Jóhannsson, formaður
Aðalm: Ásthildur Bragadóttir 
Aðalm: Ásthildur Otharsdóttir
Aðalm: Borgar Þór Einarsson  
Aðalm: Hildur Árnadóttir, varaformaður
Aðalm: Jens Garðar Helgason
Aðalm: Friðjón R. Friðjónsson

--------------------------------------------------------------------------------

ÝMSAR NEFNDIR

Ráðgjafarnefnd um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999
Björg Ásta Þórðardóttir, SI
Benedikt S. Benediktsson, SVÞ

Úttektarnefnd um opinbert eftirlit með framleiðslu matvæla
Gunnar Sigurðsson, SI

Kærunefnd lausafjár - og þjónustukaupa
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Fagráð um fjarskiptamál
Kjartan Briem, Vodafone
Birna Ósk Einarsdóttir, Síminn
Hlynur Elísson, Icelandair

Höfundaréttarráð
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

Samráðsvettvangur SSH vegna sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Hörður Vilberg, SA

Fjárfestingarvakt Íslandsstofu
Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Starfshópur vegna reksturs sjúkrahótels á lóð Landspítala við Hringbraut
Ingibjörg Guðmundsdóttir, Skemmtigarðurinn
Jón Gauti Jónsson, Domus Medica

Nefnd sem metur umfang kynferðislegrar áreitni o.fl.
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Aðgerðahópur sem vinnur gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Stjórn Húsnæðismálasjóðs
Aðalm: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Samráðshópur vegna mansals
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Starfshópur um heildarendurskoðun laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof með síðari breytingum
Álfheiður Mjöll Sívertsen, SA