Fulltrúar SA í nefndum og ráðum

Fulltrúar SA í stjórnum, nefndum og ráðum


Samtök atvinnulífsins tilnefna fulltrúa atvinnurekenda í ýmsar stjórnir, nefndir og ráð m.a. á sviði efnahags- og kjaramála, atvinnumála, umhverfis- og menntamála, í stjórnir lífeyrissjóða, o.fl. Yfirlit yfir fulltrúa atvinnulífsins má sjá hér að neðan:

--------------------------------------------------------------------------------

EFNAHAGS-, SKATTA- OG KJARAMÁL

Ráðgjafarnefnd Hagstofu Íslands um vísitölu neysluverðs
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Samráðshópur um launakannanir Hagstofu Íslands
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Notendahópur Hagstofu Íslands um þjóðhagsreikninga
Hannes G. Sigurðsson, SA

Samráðsnefnd um breytingar og umbætur á skattakerfinu
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Gerðardómur skv. lögum nr. 45/2016
Álfheiður M. Sívertsen, Icelandair

Samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga
Aðalm: Halldór Árnason, SA
Varam: Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Starfshópur um endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o. fl.
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir aðila í ferðaþjónustu
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir greiningaraðila
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Ráðgjafanefnd Hagstofu Íslands um vinnumarkaðstölfræði
Hannes G. Sigurðsson, SA
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Nefnd um launatölfræði
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

--------------------------------------------------------------------------------

VINNUMARKAÐSMÁL OG VINNUVERND

Atvinnuleysistryggingasjóður - stjórn
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Vinnumálastofnun - stjórn
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður
Aðalm: Halldór Benjamín Þorbergsson, SA
Aðalm: Hannes G. Sigurðsson, SA
Aðalm: Sólveig Pétursdóttir
Aðalm: Þóra Hallgrímsdóttir
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Framkvæmdastjórn Starfsendurhæfingarsjóðs
Halldór Benjamín Þorbergsson , SA
Hannes G. Sigurðsson, SA

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta
Aðalm: Ragnar Árnason, SA

Samstarfsnefnd um atvinnuleyfi útlendinga
Aðalm: Ragnar Árnason, SA
Varam: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

Ábyrgðasjóður launa
Aðalm: Ingibjörg Björnsdóttir, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Vinnueftirlit ríkisins - stjórn
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Aðalm: Unnur Elfa Hallsteinsdóttir, SA
Varam: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Ráðgjafanefnd Evrópusambandsins á sviði vinnuverndar (ASCH)
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Pétur Reimarsson, SA

Verkefnisráð um réttindi til að stjórna vinnuvélum
Árni Jóhannsson, SI

Félagsdómur
Aðalm: Valgeir Pálsson, Tryggingamiðstöðin hf.
Varam: Pétur Guðmundarson, Logos sf.

Vinnumarkaðsráð
SA skipa tvo aðalmenn og varamenn þeirra í átta svæðisbundin vinnumarkaðsráð á landinu

Nefnd til að bregðast við athugasemdum GRECO varðandi skipan dómara í Félagsdóm
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Ragnar Árnason, SA

Nefnd um réttindi starfsmanna sem veita netendastýrða persónulega aðstoð (NPA)
Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Samstarfshópur sem vinnur gegn félagslegum undirboðum á innlendum vinnumarkaði
Ragnar Árnason, SA
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

EVRÓPU- OG ALÞJÓÐAMÁL

Nefndir á vegum BUSINESSEUROPE
Fastafulltrúi: Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Nefnd um efnahagsmál, Hannes G. Sigurðsson, SA
Nefnd um félagsmál, Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Nefnd um umhverfismál, Pétur Reimarsson, SA
Nefnd um innri markað ESB, Halldór Árnason, SA

Ráðgjafarnefnd EFTA
Aðalm: Halldór Árnason, SA
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA

Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

ILO-þing árið 2017 - fulltrúar SA 
Aðalm: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Samráðsnefnd til undirbúnings ráðstefnu í tilefni aldarafmælis Alþjóðavinnumálastofnunarinnar(ILO) árið 2019
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytis vegna EES samningsins
Aðalm: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Varam: Jón Rúnar Pálsson, SA

Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga nr. 47/1993 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES
Aðalm: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Þróunarsamvinnunefnd
Aðalm: Ólafur Garðar Halldórsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

UMHVERFISMÁL

Samráðshópur um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og innleiðingu þess hér á landi
Aðalm: Pétur Blöndal, Samál
Aðalm: Ólafur Briem, Icelandair

Fulltrúi í stjórn Flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara 2016 - 2018
Halldór Árnason, SA

Ráðgjafarnefnd hagsmunaaðila í stjórn vatnamála
Guðbergur Rúnarsson, SFS
Anna G. Sverrisdóttir, Laugarvatn Fontana ehf
Bryndís Skúladóttir, SI
Friðrik Friðriksson

Starfshópur um mat á umhverfisáhrifum
Pétur Reimarsson, SA

Starfshópur um tillögu að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014
Pétur Reimarsson, SA

Starfshópur um drykkjarvöruumbúðir
Bryndís Skúladóttir, SI
Lárus M.K. Ólafsson, SVÞ

Dagur umhverfisins - ákvörðun um veitingu viðurkenninga
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Loftslagsráð 2018-2020
Pétur Reimarsson, SA

Samráðsvettvangur um aðgerðaáætlun í plastmálefnum
Bryndís Skúladóttir, SI
Lárus M.K. Ólafsson, SVÞ

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag  utan lögsögu sveitarfélaga á Austfjörðum
Gunnþór Ingvason, Síldarvinnslan hf.

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag utan lögsögu sveitarfélaga á Vestfjörðum
Kristján G. Jóakimsson, Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.

Starfshópur sem vinna á að heildarendurskoðun laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
Pétur Reimarsson, SA

--------------------------------------------------------------------------------

HEILBRIGÐISNEFNDIR

Umhverfis- og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
Aðalm: Ólafur Jónsson, Skeljungur hf.
Varam: Ragnheiður Héðinsdóttir, SI

Heilbrigðisnefnd Vesturlands
Aðalm: Trausti Gylfason, Norðurál ehf.
Varam: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands

Heilbrigðisnefnd Vestfjarða
Aðalm: Einar Valur Kristjánsson, Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
Varam: Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Hótel Ísafjörður hf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis vestra
Aðalm: Steinar Svavarsson, Rammi hf.
Varam: Kristinn R. Guðmundsson, Staðarskáli ehf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir, Mjólkursamsalan ehf.
Varam: Sigurgeir Höskuldsson, Norðlenska matborðið ehf.

Heilbrigðisnefnd Austurlandssvæðis
Aðalm: Benedikt Jóhannsson, Eskja hf.
Varam: Auður Ingólfsdóttir, Icelandair hótel.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands
Aðalm: Guðmundur Geir Gunnarson, Mjólkursamsalan ehf.
Varam: Oddur Árnason, Sláturfélag Suðurlands svf.

Heilbrigðisnefnd Suðurnesja
Aðalm: Bergþóra Sigurjónsdóttir, Icelandair hótel Keflavík
Varam: Þórður Magni Kjartansson, Fiskmarkaður Suðurnesja

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
Aðalm: Gnýr Guðmundsson, Alcan á Íslandi hf.
Varam: Bryndís Skúladóttir, SI

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis
Aðalm. Linda Ragnarsdóttir, Mosfellsbakarí
Varam: Guðni Þórðarson, Borgarplast hf.

--------------------------------------------------------------------------------

JAFNRÉTTISMÁL

Jafnréttisráð
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Aðgerðahópur stjórnvalda og samtaka vinnumarkaðarins til þess að vinna að launajafnrétti kynjanna
Aðalm: Hannes G. Sigurðsson, SA
Varam: Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------
LÍFEYRISSJÓÐIR

Gildi - lífeyrissjóður
Aðalm: Áslaug Hulda Jónsdóttir
Aðalm: Freyja Önundardóttir
Aðalm: Gylfi Gíslason
Aðalm: Sverrir Sverrisson
Varam: Hannes G. Sigurðsson

Birta lífeyrissjóður
Aðalm: Davíð Hafsteinsson
Aðalm: Ingibjörg Ólafsdóttir
Aðalm: Pálmar Magnússon
Varam: Bolli Árnason
Varam: Guðbjörg E. Guðmundsdóttir

Stapi lífeyrissjóður
Aðalm: Erla Jónsdóttir
Aðalm: Valdimar Halldórsson
Aðalm: Unnar Már Pétursson
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir
Varam: Guðrún Ingólfsdóttir
Varam: Ævar Jónsson
Varam: Páll Snorrason
Varam: Auður Anna Ingólfsdóttir

Lífeyrissjóður Rangæinga
Aðalm: Eydís Indriðadóttir
Aðalm: Óskar Pálsson
Varam: Drífa Hjartardóttir

Festa lífeyrissjóður
Aðalm: Sigurður Ólafson
Aðalm: Dagbjört Hannesdóttir
Aðalm: Örvar Ólafsson
Varam: Einar Steinþórsson

Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Aðalm: Guðrún Hafsteinsdóttir
Aðalm: Árni Stefánsson
Varam: Erla Kristinsdóttir
Varam: Bjarni Már Gylfason

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Aðalm: Andrea Atladóttir
Aðalm: Þorvarður Gunnarsson
Aðalm: Þjóðhildur Þórðardóttir
Varam: Ása Ingibergsdóttir
Varam: Örvar Guðni Arnarson

Nánar um tilnefningar í lífeyrissjóði

--------------------------------------------------------------------------------

MENNTAMÁL

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF
Aðalm: Falur Harðarson, Samkaup
Varam: Ingibjörg Ösp Stefásdóttir, SI

Stjórn Fræðslusjóðs
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SI
Aðalm: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Varam: Ólafur Garðar Halldórsson, SA
Varam: Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Starfsmenntasjóður verslunarmanna
Aðalm: Lísbet Einarsdóttir
Aðalm: Arndís Arnarsdóttir, Hagkaup
Aðalm: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA
Varam: Guðbjörg S. Jónsdóttir, SVÞ

Landsmennt - Starfsmenntasjóður (SGS)
Aðalm: Arnar Sigurmundsson, SFS
Aðalm: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Aðalm: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands ehf
Varam: Ragnar Árnason, SA

Starfsafl - Starfsmenntasjóður Flóa
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF
Aðalm: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Aðalm: Hlíf Böðvarsdóttir, Securitas
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Menntasjóður STF og SA
Aðalm: Ingólfur Sverrisson, SI
Varam: Ragnar Árnason, SA

Stjórn vinnustaðanámssjóð
Aðalm: Halldór Árnason, SA
Varam: Guðrún Eyjólfsdóttir, SA

Háskólinn í Reykjavík - stjórn
Hjörleifur Pálsson
Halldór Benjamín Þorbergsson

Háskólinn á Bifröst - stjórn
Aðalm: Marteinn Jónsson, viðskiptafræðingur
Varam: Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Fulltrúaráð Bifrastar
Aðalm: Óttar Snædal, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA
Aðalm: Áslaug Hulda Jónsdóttir, SVÞ
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF

Samráðshópur um nám fullorðinna
Aðalm: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Varam: Áslaug Hulda Jónsdóttir, SVÞ

Stýrihópur um rafræna ferilbók
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SI

Verkefnishópur um úrbætur í menntun, hæfingu, atvinnu og tómstundum fyrir nemendur sem lokið hafa námi á starfsbrautum framhaldsskóla
Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ

--------------------------------------------------------------------------------

SAMGÖNGUMÁL

Fagráð um flugmál
Aðalm: Einar S. Bjarnason, Flugfélag Íslands ehf
Aðalm: Lárus Atlason, Air Atlanta

Hafnarráð
Aðalm: Friðrik J. Arngrímsson, SFS
Varam: Guðmundur Nikulásson, Eimskip ehf.

Fulltrúar flugrekenda í vinnuverndarráði
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA
Lárus Atlason, Air Atlanta
Inga Lára Gylfadóttir, Icelandair ehf.
Sigurður Bjarni Jónsson, Mýflug hf.

Samráðshópur um opinbert umhverfi til flugrekstrar og flugleiðsöguþjónustu
Aðalm: Ari Guðjónsson, Icelandair
Varam: Herdís Anna Þorvaldsdóttir, Þyrluþjónustan

--------------------------------------------------------------------------------

TÆKNIMÁL, STAÐLAR, NÝSKÖPUN OG RAFRÆN VIÐSKIPTI

Tækniþróunarsjóður 2017-2019
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Aðalm: Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir, Prímex
Varam: Óttar Snædal, SA

Staðlaráð Íslands 
Aðalm: Davíð Lúðvíksson,

ICEPRO, nefnd um rafræn viðskipti
Aðalm: Halldór Árnason, SA

Stýrihópur um tilraunasamfélög fyrir rafræn viðskipti í Evrópu
Haukur Oddsson, Borgun hf.

Stýrihópur um landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Sigríður Þórðardóttir, Advania

Starfshópur um uppbyggingu á landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Jón Ellert Sævarsson, Högum hf.
Sigríður Þorvaldsdóttir, Advania
Þórunn Sigfúsdóttir, Trackwell Software hf.

Ráðgefandi fagnefnd um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki
Davíð Lúðvíksson, SI

Ráðgjafanefnd við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Aðalm: Ásbjörn Björgvinsson, Lava Eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð Íslands
Varam: Eva María Þórarinsdóttir Lange, Pink Iceland

Starfshópur um mótun stefnu í nýsköpun og tækni í félagsþjónustu
Hákon Sigurhansson, TM - Software

Vísinda- og tækniráð
Aðalm: Hilmar Bragi Janusson, Genis hf.
Aðalm: Svana Helen Björnsdóttir, Stiki hf.
Varam: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Sigríður Mogensen, SI

Stýrihópur um heilstæðrar nýsköpunarstefnu fyrir Ísland
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, SFS
Sigurður Hannesson, SI

Starfshópur um endurskoðun laga nr. 41/2015 um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi
Unnur Elfa Hallsteinsdóttir, SA
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

--------------------------------------------------------------------------------

ÚTFLUTNINGSMÁL

Stjórn Íslandsstofu
Aðalm: Sigsteinn P. Grétarsson, Marel
Varam. Eyjólfur Árni Rafnsson, SA
Aðalm: Vilborg Einarsdóttir, Mentor 
Varam: Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, Íslenskir fjallaleiðsögumenn
Aðalm: Birkir Hólm Guðnason, Icelandair 
Varam: Ingibjörg Ólafsdóttir, Radisson Blu Hótel Saga
Aðalm: Anna Guðmundsdóttir, Gjögur
Varam: Erla Ósk Pétursdóttir, Godland

--------------------------------------------------------------------------------

ÝMSAR NEFNDIR

Ráðgjafarnefnd um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999
Bergþóra Halldórsdóttir, SA
Unnur Elfa Hallsteinsdóttir, SA

Úttektarnefnd um opinbert eftirlit með framleiðslu matvæla
Ingvi Þór Georgsson, SFS
Ragnheiður Héðinsdóttir, SI

Kærunefnd lausafjár - og þjónustukaupa
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Kristín Þóra Harðardóttir, SA

Samvinnuhópur um stöðu breiðbandsvæðingar
Lárus M. K. Ólafsson, SVÞ

Fagráð um fjarskiptamál
Kjartan Briem, Vodafone
Birna Ósk Einarsdóttir, Síminn
Hlynur Elísson, Icelandair

Höfundaréttarráð
Hrafnhildur Stefánsdóttir, SA

Nefnd til að innleiða reglugerð 910/2014/ESB
Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Starfshópur um að efla sýnileika hugverkaréttinda
Bergþóra Halldórsdóttir, SA

Samráðsvettvangur SSH vegna sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Hörður Vilberg, SA

Stjórn Húsnæðismálasjóðs
Eyjólfur Árni Rafnsson, SA

Fjárfestingarvakt Íslandsstofu
Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Starfshópur vegna reksturs sjúkrahótels á lóð Landspítala við Hringbraut
Ingibjörg Guðmundsdóttir, Skemmtigarðurinn
Jón Gauti Jónsson, Domus Medica

Nefnd sem metur umfang kynferðislegrar áreitni o.fl.
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Aðgerðahópur sem vinnur gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Samráðshópur um breytt framfærslukerfi almannatrygginga
Hannes G. Sigurðsson, SA

Samráðshópur um húsnæðisstefnu
Davíð Þorláksson, SA