Ráðstefna um framtíð vinnunnar og breytingar á vinnumarkaði verður haldin í samvinnu við Norrænu ráðherranefndina og Alþjóðavinnumálastofnunina í Hörpu 4. og 5. apríl 2019.

Árið 2019 verður þess minnst með margvíslegum hætti að öld er liðin frá því Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization – ILO) hóf starfsemi í framhaldi af friðarsamningunum sem bundu enda á fyrri heimsstyrjöldina árið 1919. Af þessu tilefni hleypti stofnunin af stokkunum verkefnum sem beindust að eftirfarandi þáttum:

  • Þróun atvinnulífs og samfélags.
  • Avinnusköpun - einnig í þágu þeirra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði.
  • Breytingum á skipulagi vinnunnar vegna nýrrar tækni.
  • Samskiptum atvinnurekenda og launafólks, réttindum og skyldum, formi á reglusetningu o.fl. á sviði félags- og vinnumála.

Því var beint til ríkisstjórna aðildarríkjanna að efna til umræðna um framangreinda þætti sem gætu orðið innlegg í stefnumótun fyrir starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í nánustu framtíð.

Ríkisstjórnir Norðurlandanna, í samvinnu við Skrifstofu norrænu ráðherranefndarinnar, Alþjóðavinnumálastofnunina og samtök aðila vinnumarkaðarins, stofnuðu til samstarfsverkefnis af þessu tilefni.

Haustið 2017 hófst rannsóknarverkefni sem beinist að breytingum á skipulagi vinnunnar og áhrifum þeirra á norræna vinnumarkaðsmódelið. Enn fremur er sjónum beint að því með hvaða hætti hægt væri að hafa áhrif á framvinduna þannig að sá samfélagslegi árangur sem Norðurlöndin hafa náð á svið félags- og vinnumála glatist ekki.

Frá árinu 2016 hafa árlega verið haldnar ráðstefnur um framtíð vinnunnar sem fylgt hafa formennsku í norrænu ráðherranefndinni þar sem tekin hafa verið fyrir afmörkuð verkefni á framangreindum málefnasviðum. Fyrsta ráðstefnan var haldin í Finnlandi árið 2016, önnur í Noregi árið 2017 og sú þriðja í Svíþjóð vorið 2018. Lokaráðstefnan verður haldin í Reykjavík 4. og 5. apríl 2019.

Á ráðstefnunni í Reykjavík verða kynntar niðurstöður nefndar á vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem í eiga sæti þjóðarleiðtogar og sérfræðingar á sviði félags- og vinnumála sem hafa unnið úr skýrslum frá ráðstefnum sem haldnar hafa verið í aðildarríkjum ILO í tilefni aldarafmælisins.

Gert er ráð fyrir að Stefan Löfven, forsætisráðherra Svíþjóðar, geri grein fyrir niðurstöðum nefndarinnar sem einn tveggja formanna hennar. Kynnt verður áfangaskýrsla úr rannsókn Norrænu ráðherranefndarinnar um framtíð vinnunnar  og breytingar á vinnumarkaði sem unnin er af rannsóknarstofnuninni Fafo í Noregi. Sérstök áhersla verður einnig lögð á umræður um stöðu kynjanna á vinnumarkaðnum. Forstjóri Alþjóðavinnumálastofnunarinnar flytur erindi á ráðstefnunni og enn fremur hefur nokkrum alþjóðasamtökum verið boðið að senda fulltrúa til að taka þátt, m.a. Evrópusambandinu, OECD og fleirum.

Ráðstefnan fer fram á ensku.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu ráðstefnunnar: www.ilo2019.is