Vinnumarkaður - 

16. September 2020

Umfang kjarasamningsgerðar kortlagt í fyrsta sinn

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Umfang kjarasamningsgerðar kortlagt í fyrsta sinn

Í dag klukkan 11 kynnir Kjaratölfræðinefnd sína fyrstu skýrslu, Samningalotan 2019-2020, fyrir aðilum vinnumarkaðarins og strax í kjölfarið birtist hún opinberlega. Hér má nálgast skýrsluna í heild sinni.

Í dag klukkan 11 kynnir Kjaratölfræðinefnd sína fyrstu skýrslu, Samningalotan 2019-2020, fyrir aðilum vinnumarkaðarins og strax í kjölfarið birtist hún opinberlega. Hér má nálgast skýrsluna í heild sinni.

Skýrslan skiptist í fjóra meginkafla sem fjalla um efnahagsmál, umgjörð kjarasamninga, gerða kjarasamninga í yfirstandandi kjaralotu og mælingar Hagstofu Íslands á launaþróun sem flokkaðar eru eftir heildarsamtökum launafólks og atvinnurekenda.

Í efnahagskafla er farið yfir áhrif kórónukreppunnar á efnahag og vinnumarkað og samanburður gerður á efnahagsspám fyrir og eftir heimsfaraldurinn. Viðbrögðum stjórnvalda er lýst, ljósi varpað á tvær síðustu kreppur og hvað megi læra af þeim.

Í kafla um umgjörð kjarasamninga er lýst skipulagi samtaka á vinnumarkaði, lagaumhverfi og hlutverki ríkissáttasemjara. 285 kjarasamningar og fjöldi launamanna eru flokkaðir eftir vinnumörkuðum og viðsemjendum.

Í kjarasamningakafla er helsta inntaki kjarasamninganna lýst, þ.á.m. launabreytingum styttingu vinnutíma.

Loks er greinargerð um breytingar og dreifingar launa í yfirstandandi samningalotu samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands.

Kjaratölfræðinefndin var skipuð af félags- og barnamálaráðherra 21. nóvember 2019 og samkvæmt skipunarbréfi skal hún draga saman og vinna úr talnaefni um launa- og efnahagsmál til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum. Markmiðið er að stuðla að sameiginlegum skilningi á eðli, eiginleikum og þróun hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga. Áformað er að skýrslur nefndarinnar komi út tvisvar á ári.

Aðild að Kjaratölfræðinefnd eiga forsætisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, BSRB, Kennarasamband Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök atvinnulífsins og Hagstofa Íslands.

 

„Fyrsta skýrsla Kjaratölfræðinefndar er við unnin við þær óvenjulegar aðstæður að hraðar og miklar breytingar eru að verða á högum launafólks vegna kórónuveirufaraldursins. Það er von okkar að skýrslan nýtist samtökunum vel við mat á stöðu félagsmanna sinna,“ segir Edda Rós Karlsdóttir, formaður Kjaratölfræðinefndar.

Samtök atvinnulífsins