Tryggingagjalds getið á launaseðli

Samtök atvinnulífsins tilgreina tryggingagjald nú á launaseðlum starfsmanna sinna og hvetja aðra vinnuveitendur, og fyrirtæki sem annast launavinnslu, til að gera slíkt hið sama. Árið 2017 greiddu vinnuveitendur 685.607 kr. í tryggingagjald með hverjum fullvinnandi starfsmanni með áætluð meðalheildarlaun á almennum vinnumarkaði.

Til að setja það í samhengi samsvarar tryggingagjald fyrirtækis með 14 starfsmenn því að vera með fimmtánda starfsmanninn á launaskrá. Gert er ráð fyrir að gjaldið skili 100 milljörðum króna í ríkissjóð á þessu ári. Brýnt er að auka skattavitund og vitund um þann kostnað sem hlýst af atvinnurekstri á Íslandi.

Tryggingagjaldið er launatengt gjald sem atvinnurekendum ber að standa skil á vegna launakostnaðar. Það kemur til viðbótar við laun, greiðslur í lífeyrissjóð og annan launatengdan kostnað. Gjaldið var hækkað tímabundið árin 2009 og 2010 til að mæta tekjutapi ríkissjóðs í kjölfar efnahagskreppunnar og til að mæta auknu atvinnuleysi. Síðan hafa forsendur breyst og atvinnuleysi minnkað. Gjaldið er því nú nýtt til annarra og óskyldra útgjalda ríkissjóðs og því löngu tímabært að það lækki.

Lækkun tryggingagjaldsins er mikilvægur liður í að bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja og gera þeim kleift að mæta kröfum vinnumarkaðarins um launahækkanir sem og auknu framlagi í lífeyrissjóði. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að til standi að lækka tryggingagjaldið en þó er ekki tekið fram hversu mikið eða hvenær. Brýnt er að gjaldið verði lækkað um a.m.k. 1% strax á þessu ári.