Efnahagsmál - 

14. Janúar 2011

Stöðnun ekki boðleg

Samtök atvinnulífsins

1 MIN

Stöðnun ekki boðleg

Samtök atvinnulífsins telja þá leið vænlegasta frá núverandi stöðnun að fjárfestingar og útflutningur aukist og þannig skapist atvinna í bráð og lengd. Slík leið er líklegri til árangurs en tímabundinn vöxtur byggður á aukinni einkaneyslu eða hallarekstri ríkissjóðs.

Samtök atvinnulífsins telja þá leið vænlegasta frá núverandi stöðnun að fjárfestingar og útflutningur aukist og þannig skapist atvinna í bráð og lengd. Slík leið er líklegri til árangurs en tímabundinn vöxtur byggður á aukinni einkaneyslu eða hallarekstri ríkissjóðs.

Óhugsandi er að hefja sókn þjóðarinnar til framfara og aukins útflutnings og fjárfestinga án þess að sjávarútvegurinn, ein helsta útflutningsgreinin og um leið ein helsta stoð samfélagsins, eigi þar öflugan hlut að máli.

Óvissan um framtíð fiskveiðistjórnunar og sífelldar illa ígrundaðar yfirlýsingar stjórnmálamanna hafa stöðvað allar ákvarðanir í sjávarútvegsfyrirtækjum um umtalsverðar fjárfestingar. Enda hljóta slíkar ákvarðanir að hvíla á traustum forsendum um starfs- og rekstrarskilyrði  til framtíðar.

Í könnunum á viðhorfum stjórnenda í sjávarútvegi kemur fram að yfirgnæfandi fjöldi þeirra telur aðstæður í efnahagslífinu slæmar þrátt fyrir að gengi krónunnar sé útflutningsgreinum hagstætt um þessar mundir. Sama gildir um væntingar um aðstæður sex mánuði fram í tímann og eru þeir mun svartsýnni en stjórnendur almennt. Þessi viðhorf verða ekki rakin til neins annars en þeirrar óvissu sem stjórnvöld hafa skapað í greininni.

Án eðlilegra og hagstæðra skilyrða fyrir fjárfestingar drabbast sjávarútvegurinn niður eins og hver önnur atvinnugrein í sömu stöðu. Sjávarútvegurinn verður þá ekki lengur í fararbroddi í alþjóðlegum samanburði og rís ekki lengur undir þeim lífskjörum sem starfsfólk í greininni býr við. Lágmarkskrafa til stjórnvalda er að þau hafi skilning á þýðingu sjávarútvegs fyrir það fólk sem við hann starfar sem og aðrar atvinnugreinar og samfélagið í heild.

Lengi hafa verið deilur um stjórn fiskveiða. Í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur starfað og lokið störfum sérstök endurskoðunarnefnd sem náði víðtækri sátt um málið. Aðild að þeirri sátt áttu fulltrúar stjórnarflokkanna, tveggja stærstu stjórnarandstöðuflokkanna og allra helstu hagsmunasamtaka í sjávarútvegi, bæði fyrirtækja og starfsfólks. 

Verkefni ríkisstjórnar og Alþingis er að semja frumvarp úr þeirri sátt sem síðan þarf að afgreiða sem lög. Óskiljanlegt er, og alls ekki boðlegt, hversu tafist hefur að ganga frá í lagabúning þeirri víðtæku sátt sem náðist. Segja má að sjávarútvegi sé haldið í gíslingu stjórnarflokkanna.

Samtök atvinnulífsins þrýsta því á af fullum þunga að málið sé klárað. Það er ein lykilforsenda fyrir sókn þjóðarinnar út úr kreppunni og hefur afgerandi þýðingu fyrir getu atvinnulífsins til þess að taka á sig launahækkanir.

Um áramótin voru 13.972 án atvinnu, og fjöldi þeirra sem hefur verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur fer vaxandi. Þetta er algjörlega ólíðandi ástand og gegn því vilja SA berjast með því að ná samstöðu aðila á vinnumarkaði og stjórnvalda um nýja atvinnusókn og bætt lífskjör.

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA.

Samtök atvinnulífsins