Samstaða á vinnumarkaði?

Samstarf í komandi kjarasamningaviðræðum verður rætt á sameiginlegum fundi aðila vinnumarkaðarins á morgun. Magnús Pétursson, ríkissáttasemjari, mun stýra fundinum en fulltrúar bæði almenna og opinbera markaðarins munu sækja fundinn. "Það er nauðsynlegt að allir aðilar vinnumarkaðarins komi saman og ræði málin," segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, í samtali við Fréttablaðið í dag. Samtök atvinnulífsins hafa lagt áherslu á að stefnt verði að gerð kjarasamninga allra aðila til þriggja ára með með hóflegum launahækkunum. Forsenda þess er að verðbólga verði lág og ný störf skapist. Flestir kjarasamningar á almenna og opinbera markaðnum renna út í lok þessa mánaðar eða þess næsta.

Vilhjálmur Egilsson segir að vilji sé á vinnumarkaðnum til að kanna hvort leið samstöðu í komandi kjarasamningum sé fær og hvor menn vilji fara þá leið. "Ég spyr, hvaða betri leið er í boði? Ég held að það sé engin betri leið í boði."

Í umfjöllun Fréttablaðsins 24. nóvember bendir Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, á að á ársfundi ASÍ fyrir mánuði hafi verið ályktað að mikilvægt væri að efnt yrði til víðtæks samstarfs og samvinnu stjórnvalda, stjórnarandstöðu, atvinnurekenda og stéttarfélaga á almennum og opinberum vinnumarkaði við það verkefni að fjölga störfum og auka og tryggja kaupmátt launafólks.

Inntur álits á hugmyndum SA um kjarasamning til þriggja ára segir Gylfi að til að ræða þær þurfi aðkomu ríkisvaldsins í efnahags- og atvinnumálum. Þær forsendur liggi ekki fyrir.

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, segir að fyrir fundinum liggi að kanna hvort einhverjar línur liggi saman sem hægt sé að vefa úr. "Við mætum með okkar nesti og hlustum á aðra."