Samkomulag SA og ASÍ um vinnustaðaskírteini - nýr upplýsingavefur

Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins (SA) og Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og aðildarsamtaka þess undirrituðu í dag, 15. júní, samkomulag um vinnustaðaskírteini og framkvæmd eftirlits á vinnustöðum. Samkomulagið byggir á lögum nr. 42/2010 sem samþykkt voru á Alþingi 11. maí sl. um sama efni sem veita heildarsamtökum vinnumarkaðarins heimild til að semja um hvaða starfsgreinar falli undir gildissvið laganna hverju sinni.

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, og Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, undirrituðu samkomulagið í dag í nýbyggingu Egilshallarinnar sem SS Verktaki er að byggja.

Samkomulag SA og ASÍ um vinnustaðaskírteini var undirritað 15. júní 2010

Við undirritunina sagði Vilhjálmur Egilsson að Samtök atvinnulífsins leggi áherslu á að innleiðing vinnustaðaskírteina verði með jákvæðum formerkjum og að vinnustaðaeftirlit verði bæði hagkvæmt og sveigjanlegt. Fyrirtæki sem taki upp vinnustaðaskilríki gefi í raun út yfirlýsingu um að þau séu með sín mál í lagi - þau fari að lögum og reglum og virði kjarasamninga. Það sé mikilvægt að öll fyrirtæki sitji við sama borð og spili eftir sömu leikreglunum en vinnustaðaskírteinum er m.a. ætlað að vinna gegn svartri atvinnustarfsemi.

Í dag var opnaður nýr upplýsingavefur um hin nýju vinnustaðaskírteini á slóðinni www.skirteini.is þar sem hægt er að kynna sér skírteinin nánar. Þar er m.a. að finna samkomulag SA og ASÍ sem skrifað var undir í dag og leiðbeiningar um gerð vinnustaðaskírteina.

Í samkomulagi SA og ASÍ segir m.a.:

Samkomulag ASÍ og SA tekur gildi 15. ágúst nk. Byggingastarfsemi, mannvirkjagerð, rekstur gististaða og veitingarekstur  fellur undir gildissvið samkomulagsins og er miðað við ÍSAT2008 flokkun atvinnurekanda í fyrirtækjaskrá RSK. Samkomulagið afmarkar einnig nánar hvaða starfsmenn innan þessara atvinnugreina falla undir eftirlitið.

Samkvæmt lögunum er eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins heimilt að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði atvinnurekanda til að ganga úr skugga um að atvinnurekandi og starfsmenn hans starfi í samræmi við gildandi reglur. Skal eftirlitsfulltrúunum veittur aðgangur að vinnustöðum í þeim tilgangi og skulu atvinnurekandi og starfsmenn hans sýna vinnustaðaskírteini sé óskað eftir því. Þá er í lögunum og samkomulagi ASÍ og SA fjallað nánar um framkvæmd vinnustaðaeftirlitsins.

Í lögunum er kveðið á um að eftirlitsfulltrúarnir skuli senda upplýsingar þær sem fram koma á vinnustaðaskírteini til skattyfirvalda, Vinnumálastofnunar, Tryggingastofnunar ríkisins, lögreglustjóra og, þegar við á, Útlendingastofnunar og Þjóðskrár þannig að unnt sé að kanna hvort atvinnurekandi eða starfsmaður starfi í samræmi við hlutaðeigandi lög sem hverri stofnun er ætlað að annast framkvæmd á. Undirbúningur undir þennan þátt er þegar hafin og er miðað við að nánari útfærsla á samstarfi framangreindra aðila og verklagi liggi fyrir með haustinu.

Af hálfu samningsaðila er lögð áhersla á að fyrstu þrjá mánuði eftir gildistöku samkomulagsins verði hlutverk eftirlitsfulltrúanna einkum að veita atvinnurekendum, sem undir eftirlit falla, upplýsingar um samkomulagið  ásamt hvatningu um hrinda því í framkvæmd.

Sjá nánar:

Upplýsingavefur um vinnustaðaskilríki: www.skirteini.is

Umfjöllun Stöðvar 2 - þriðjudaginn 15. júní 2010