SA: Stytting samningstíma og sameiginleg atvinnustefna

Samtök atvinnulífsins eru reiðubúin til viðræðu við Alþýðusambandið og landssambönd þess um að stytta samningstímann í gildandi kjarasamningum frá 5. maí 2011 til 31. des 2013. Samtökin telja í því samhengi nauðsynlegt að samningsaðilar hefji nú þegar vinnu vegna næstu kjarasamninga sem þarf að felast í mótun á sameiginlegri sýn á getu atvinnulífsins og samfélagsins til launahækkana og aukins kaupmáttar á næstu árum. Ennfremur þarf að hefja sameiginlega stefnumörkun til að tryggja vöxt og viðgang atvinnulífsins og efnahagslegan stöðugleika sem eru forsendur framfara og bættra lífskjara.

Engum í hag að opna samninga

Samtök atvinnulífsins benda á að meginforsenda kjarasamninganna um kaupmátt launa hefur staðist. Aðrar forsendur hafa brostið gagnvart báðum samningsaðilum. Gengi krónunnar er mun lægra og verðbólga meiri en miðað var við. Fjárfestingar í atvinnulífinu hafa ekki aukist eins og að var stefnt og erlent fjármagn því ekki streymt til landsins sem hefði stuðlað að hærra gengi og minni verðbólgu. Ekki hefur verið staðið við lækkun tryggingagjalds til samræmis við minni kostnað af atvinnuleysi. Atvinnulífið er því illa í stakk búið til að taka á sig þær miklu launahækkanir sem eru framundan. Hinn 1. febrúar eiga laun að hækka almennt um 3,25% og lægstu laun um og yfir 6%. Á sama hátt býr hluti starfsfólks fyrirtækjanna við lakari kjör en miðað var við, þó ekki þeir lægst launuðu. Þrátt fyrir þessa stöðu telja Samtök atvinnulífsins engum í hag að opna kjarasamninga nú en vilja þess í stað hefja undirbúning að því að skapa skilyrði fyrir bættan hag fyrirtækja og starfsfólks í framtíðinni.

Samstaða um atvinnustefnu

Samtök atvinnulífsins vilja á næstu vikum leita samstöðu með Alþýðusambandinu um meginþætti atvinnustefnu sem hefur hagvöxt, fleiri og betri störf og bætt lífskjör á grunni stöðugleika að markmiði. Niðurstaða þeirrar vinnu yrði lögð fyrir stjórnmálaflokkana til þess að fá fram afstöðu þeirra fyrir komandi kosningar. Í framhaldi af kosningum og myndun nýrrar ríkisstjórnar gefst síðan möguleiki til þess að fullvinna raunhæfa aðgerðaáætlun til næstu ára.

Bætt vinnubrögð við samningsgerð

Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands þurfa ennfremur að koma að sameiginlegu borði með aðilum opinbera vinnumarkaðarins og setja sér markmið um að bæta vinnubrögð við gerð kjarasamninga. Horfa þarf til þess hvernig staðið er að málum í nágrannaríkjum okkar sem tekst að tryggja raunverulega kaupmáttaraukningu samfara lágri verðbólgu. Stefna þarf að því að sameiginleg sýn allra aðila vinnumarkaðarins á svigrúm atvinnulífsins og samfélagsins til lífskjarabata næstu árin liggi fyrir í byrjun sumars og verði mótandi í nýrri lotu kjarasamninga næsta haust.

Tengdar fréttir:

Umfjöllun Stöðvar 2 - 10. janúar

Tíufréttir RÚV - 10. janúar

Spegill RÚV - 10. janúar

Frétt mbl.is - 11. janúar