Rúmur fimmtungur mannaflans þiggur bóta- eða veikindalaunagreiðslur

Í árslok 2010 má ætla að örorkulífeyrisþegar hafi verið um 15.600 út frá tölum Tryggingastofnunar en þær nýjustu eru frá þriðja ársfjórðungi 2010. Örorkulífeyrisþegar sem úrskurðaðir hafa verið með 75% örorku voru um 14.600 og endurhæfingarlífeyrisþegar um 1.000. Fjöldi örorkulífeyrisþega var nánast óbreyttur frá árslokum 2009 en endurhæfingarlífeyrisþegum fækkaði umtalsvert milli ára, eða um 20%. Hlutfall örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega af mannafla (vinnuafli, samtölu starfandi manna og atvinnulausra), eins og Vinnumálastofnun áætlar hann, var 9,8% í desember 2010. Þótt fjöldi lífeyrisþega hafi nánast staðið í stað þá hækkaði hlutfall þeirra af mannafla úr 9,4% í 9,8% vegna fækkunar á vinnumarkaði, en Vinnumálastofnun áætlar að mannafli umreiknaður í full störf hafi verið um 160.000 í desember 2010 samanborið við tæp 168.000 í árslok 2009.

Smelltu til að stækka

Að jafnaði voru 12.745 atvinnulausir í desember 2010 sem svaraði til 8,0% af mannafla. Samanlagður fjöldi atvinnulausra og örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega var því 28.345 eða sem svarar 17,7% af mannafla. Sé þeim bætt við sem voru fjarverandi vegna veikinda, sem svarað hefur til u.þ.b. 4% af mannafla að jafnaði undanfarin ár, og fjöldi þeirra því 6.400, þá nam fjöldi þeirra sem samtals þáðu bóta- eða veikindalaunagreiðslur tæplega 35.000 manns í desember 2010, eða sem svarar til 21,7% af mannafla. Áætla má því að mannaflinn hafi skilað vinnu sem svarar til 141.000 fullra starfa í desember 2010 og er því hlutfall þeirra 35.000  sem þáðu bóta- eða veikindalaunagreiðslur mjög hátt, eða 25%.

Svokallað nýgengi örorku, þ.e. fjöldi nýrra örorkumatsúrskurða, á árinu 2010 dróst nokkuð saman frá árunum á undan. Nýgengi örorku var 1.182 einstaklingar árið 2010 samanborið við 1.474 árið 2009. Fjöldi örorkumatsúrskurða var svipaður árið 2010 og árin 2006 og 2007. Hlutfall karla var 44% árið 2010 og lækkaði úr 46% árið 2009, en það hefur verið á bilinu 41-46% undanfarinn ár.

Smelltu til að stækka