Rangt farið með afkomu sjávarútvegsfyrirtækja

Í umræðu í tengslum við nýgerða kjarasamninga og svigrúm atvinnulífsins til launahækkana hefur ítrekað verið farið rangt með afkomutölur sjávarútvegsins. Árið 2012, sem var eitt besta afkomuárið í sögu sjávarútvegs á Íslandi, nam hagnaður eftir skatta 35 milljörðum króna. Frá þeim tíma hefur afurðaverð lækkað, t.d. sjófrystar afurðir um 14%, og afkoman því versnað. Þrátt fyrir að opinberar afkomutölur sjávarútvegsins liggi fyrir víla einstaka verkalýðsforingjar ekki fyrir sér að ýkja stórlega afkomu sjávarútvegsins með því að fjalla um rekstrarafgang greinarinnar fyrir greiðslu fjármagnskostnaðar og skatta. Gera verður þá kröfu að rétt sé farið með en ítrekað hefur verið fullyrt í opinberri umræðu að hagnaður sjávarútvegins sé rúmlega tvöfalt meiri heldur en hann raunverulega er.

Á árinu 2012 greiddu sjávarútvegsfyrirtæki 85 milljarða króna í laun, 10 milljörðum meira en árið 2010. Sérstakt átak var gert árið 2011 til að hækka laun fiskvinnslufólks umfram aðra. Laun sjómanna eru beintengd afurðaverði og þróast því með sama hætti og afkoma útgerða en sjómenn eru meðal tekjuhæstu stétta á Íslandi. Framlag greinarinnar til þjóðarbúsins er einnig umtalsvert en skattgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja hafa stóraukist á undanförnum árum, úr 11 milljörðum 2010 í 20 milljarða 2012.