Nýsköpun lykillinn að öflugum hagvexti og bættum lífskjörum

Philippe de Buck, framkvæmdastjóri BUSINESSEUROPE, ræddi um mikilvægi nýsköpunar á opnum fundi SA og SI sl. föstudag og sagði hana drifkraft efnahagslegra framfara. De Buck lagði áherslu á góð starfsskilyrði lítilla og meðalstórra fyrirtækja en sagði það ekki síður mikilvægt að leyfa þeim að stækka verulega og eflast. Hann benti t.a.m. á að lítil og meðalstór fyrirtæki í Evrópu eru almennt minni en sambærileg fyrirtæki í Bandaríkjunum. Þessu þarf að breyta að mati de Buck sem hvetur til þess að þátttakendur í atvinnulífinu hugsi stórt.

Philippe de BuckÖflug og farsæl nýsköpun eflir samkeppnishæfni þjóða og það er nauðsynlegt að fjárfesta í nýsköpun á fjölmörgum sviðum til að leysa þær áskoranir sem þjóðir heimsins standa frammi fyrir s.s. á sviði umhverfismála, orkumála og heilbrigðismála.

Philiippe de Buck segir jafnframt mikilvægt að nýsköpun sé nýtt á öllum sviðum atvinnulífsins, hvort sem það er á sviði vísinda- og tækni, hönnunar eða verslunar og þjónustu svo eitthvað sé nefnt.

Framkvæmdastjóri BUSINESSEUROPE segir möguleika evrópskra fyrirtækja til að sækja fram mikla en því miður hafi það reynst mörgum þeirra erfitt að breyta vísindalegri þekkingu í verðmætar framleiðsluvörur eða þjónustu með nógu skjótum hætti. Úr því megi bæta með því bæta regluverk og stórefla iðn- og tæknimenntun sem atvinnulífið muni á endanum njóta. Þær þjóðir sem bjóði upp á bestu menntunina muni skara fram úr og bjóða upp á bestu lífskjörin.

Sjá nánar:

Ræða Philippe de Buck á fundi SA og SI 16. september 2011

Evran staðið fyrir sínu og verður ekki kennt um kreppuna

Framkvæmdastjóri BUSINESSEUROPE: Útflutningsdrifinn hagvöxtur og sköpun nýrra starfa lykilatriði

BUSINESSEUROPE eru stærstu samtök sinnar tegundar í Evrópu og málsvari yfir 20 milljón fyrirtækja sem flest eru lítil eða meðalstór. Aðild að BUSINESSEUROPE eiga 41 atvinnurekendasamtök frá 35 löndum, þar á meðal Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins.