Ný persónuverndarlög taka gildi 15. júlí

Ný persónuverndarlög taka gildi 15. júlí næstkomandi. Óvissu vegna íslenskra fyrirtækja hefur þar með verið eytt en regluverk Evrópusambandsins (GDPR) tók gildi 25. maí í Evrópusambandinu. Samtök atvinnulífsins ásamt Samorku, Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum fjármálafyrirtækja, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu og Viðskiptaráði Íslands sendu inn ítarlegar umsagnir um frumvarpið á meðan það var í meðförum dómsmálaráðherra og Alþingis.

Tekið var tillit til fjölmargra athugasemda samtakanna á meðan málið var til meðferðar. Má þar einkum nefna að sett var inn regla um að vinnugögn verða áfram undanþegin upplýsinga- og aðgangsskyldu, gjaldtökuheimild var þrengd og heimildir til vinnslu persónuupplýsinga um látna einstaklinga voru rýmkaðar. Íslensku lögin eru þó eftir sem áður meira íþyngjandi fyrir atvinnulífið en almennt gerist annars staðar á EES-svæðinu. Mikilvægt er því að lögin verði endurskoðuð í haust.

Í ljósi þess skamma frests sem fyrirtæki fá til að undirbúa sig fyrir hina nýju löggjöf er afar mikilvægt að Persónuvernd setji fræðslu- og leiðbeiningarhlutverk sitt í forgrunn og gæti hófs við beitingu viðurlaga.

Viðskiptablaðið segir að aðlögun íslenskra fyrirtækja og hins opinbera að nýrri persónuverndarreglugerð geti kostað milljarða. Fyrir stærstu fyrirtæki landsins geti kostnaðurinn hlaupið á tugum milljóna. Í samtali við Viðskiptablaðið segir Davíð Þorláksson, forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs SA, löggjöfina íþyngjandi og að Alþingi hafi lagt ríkari skyldur á íslensk fyrirtæki en þjóðþing annarra Evrópuríkja. „Þannig er reglugerðin dýrari fyrir íslensk fyrirtæki heldur en í flestum öðrum ríkjum. Þar með hefur Alþingi ákveðið að grafa undan samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á alþjóðavettvangi, sem hefur farið versnandi.“

Fyrirtæki eru hvött til að kynna sér vel þær breytingar sem eru í vændum og vera sem best undirbúin þegar lögin taka gildi. Fyrirtæki innan Samtaka atvinnulífsins geta nýtt sér fræðsluefni á vinnumarkaðsvef samtakanna við undirbúninginn.   

Sjá nánar á vinnumarkaðsvef SA:

Fræðsla um persónuvernd

Tengt efni á vef SA:

Umsögn samtakanna um ný persónuverndarlög (PDF)

Mjög íþyngjandi persónuverndarlög

Alvarlegar athugasemdir við persónuverndarfrumvarp

Tafir á innleiðingu persónuverndarlöggjafar

Aldafjórðungs klaufagangur