Menntun fyrir hvern?

Edda Lilja Sveinsdóttir, sviðsstjóri verkfræðisviðs Actavis, velti fyrir sér menntun á aðalfundi SA 2012 og spurði fyrir hvern hún væri? Edda Lilja sagði skoðanir sínar fyrst og fremst byggðar á fyrri störfum hennar í menntamálaráðuneytinu og Orkuskólanum REYST - þær væru hennar eigin - en ljóst væri að breyta þurfi menntakerfinu. Menntun sé fyrir okkur öll, menntastofnanir séu ekki til án atvinnulífsins og atvinnulífið þurfi á menntuðu starfsfólki að halda. Edda Lilja tók undir tillögur SA í menntamálum sem voru lagðar fram á fundinum en sagði jafnframt ljóst að ekki þurfi fleiri skýrslur, úttektir eða álitsgerðir. Það liggi fyrir hvað þurfi að gera og mikilvægt sé að koma sér að verki! Fjölga þurfi útskrifuðu fólki með verk- og tæknimenntun og auka vægi raungreina í kennaramenntun.

Edda Lilja varpaði fram þeirri hugmynd á fundinum að stofnaður yrði sérstakur Raungreinakennaraháskóli til að efla raungreinakennslu. Þangað myndu þeir sækja sem hefðu sérstakan áhuga á raungreinum alveg eins og þeir sem hafi áhuga á að kenna íþróttir sæki sitt nám í íþróttakennaraháskólann.

Þá fjallaði Edda Lilja um tengs háskóla og atvinnulífsins sem hún sagði mikilvægt að bæta. Hún sagði reyndar hafa brunnið við að alið væri á tortryggni innan skólanna í garð þeirra sem vinni að framfaramálum með fyrirtækjum. Þessum viðhorfum þurfi að breyta. Viðmiðum skólanna þurfi einnig að breyta en háskólakerfið sé m.a. drifið áfram af birtingum skrifaðra greina og bóka og tilvitnunum annarra í þær.

Edda Lilja sagði að auka þurfi hvata í starfi háskólanna og binda fjárveitingar til þeirra nýjum mælikvörðum. Það sé krafa atvinnulífsins að skólarnir fari í raunverulegt samstarf með fyrirtækum sem geti skilað miklu. Stjórnvöld ráði fjárveitingum til háskóla og geti - ef vilji er fyrir hendi - bundið þær mælikvörðum sem gagnist atvinnulífinu.

Tengt efni:

Tillögur SA: Uppfærum Ísland