Lögfesting á greiðsluskyldu launagreiðenda til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs frá og með september 2011

Samkvæmt lögum sem samþykkt voru á Alþingi í júní síðastliðnum þá ber öllum launagreiðendum að greiða 0,13% af heildarlaunum allra starfsmanna sinna til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs frá og með 1. september 2011 - þ.e. miða skal við iðgjaldastofn septembermánaðar 2011.  Fram að þessum tíma hefur einungis verið kveðið á um greiðsluskyldu í kjarasamningum en nú nær hún til allra launamanna samkvæmt lögum, sjálfstæðra atvinnurekenda og þeirra sem ekki eru félagsmenn stéttarfélaga.

Launagreiðendum ber að standa skil á iðgjaldinu til viðkomandi lífeyrissjóðs með sama hætti og gildir um lífeyrisiðgjald og munu lífeyrissjóðir síðan ráðstafa gjaldinu til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs.

Sjá nánar á vef VIRK