Lækkun framlags til VIRK í 0,10% af stofni iðgjalds 1. janúar 2016

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður hafði nýverið frumkvæði að því við fjármálaráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra að gjöld sem atvinnulífið greiðir til að fjármagna starfsendurhæfingu verði lækkuð tímabundið árin 2016 og 2017 auk þess að áætlað framlag ríkisins til VIRK árið 2016 verði lægra en fyrirhugað var. Ástæðan er m.a sú að fyrirséð er að fjölgun einstaklinga í þjónustu VIRK verði minni á næsta ári en áætlað var vegna þess að upptaka starfsgetumats í stað örorkumats frestast, en upptaka þess mun hafa í för með sér aukna þjónustu við þá sem tímabundið hafa horfið af vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa.

Alþingi samþykkti í kjölfarið þann 19. desember sl. ákvæði til bráðabirgða í lögum 113/1990 um tryggingagjald og ákvæði til bráðabirgða í lögum 60/2012 um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða.

Bráðabirgðaákvæðin kveða á um að iðgjöld atvinnurekenda og þeirra sem stunda sjálfstæða starfsemi og lífeyrissjóða til starfsendurhæfingarsjóðs skuli vera 0,10% af stofni til iðgjalds vegna áranna 2016 og 2017 í stað 0,13%.

Breytingin öðlast gildi og kemur til framkvæmda 1. janúar 2016.

Um er að ræða tímabundna lækkun sem verður endurskoðuð þegar starfsgetumats verður tekið upp í stað örorkumats. Sú kerfisbreyting mun kalla á mikla aukningu í þjónustu hjá VIRK með tilheyrandi útgjaldaaukningu og því er ótímabært að taka ákvörðun um hvert framlag atvinnulífs, lífeyrissjóða og ríkis þarf að vera til VIRK til framtíðar.