Horfur á enn minnkandi atvinnuvegafjárfestingu

Sex af hverjum tíu aðildarfyrirtækjum SA hyggjast ekki gera leggja í umtalsverðar fjárfestingar eða endurbætur á næsta ári, 30% telja það óvíst en einungis 12% hyggjast gera það. Þetta kemur fram í nýrri könnun SA á fjárfestingaráformum fyrirtækjanna.

Þegar svörum er skipt eftir atvinnugreinum kemur í ljós að niðurstöður í sjávarútvegi, iðnaði og verslun og þjónustu eru svipaðar heildarniðurstöðunni, þ.e. 8-12% fyrirtækjanna í þessum greinum áforma fjárfestingar á næsta ári en 57-65% ætla ekki að gera það. Fjárfestingaáformin eru algengust í ferðaþjónustu þar sem 21% fyrirtækjanna hyggjast ráðast í fjárfestingar en 42% ekki og í fjármálaþjónustu hyggjast 16% fyrirtækjanna ráðast í fjárfestingar

F1

Skýringar forsvarsmanna á fjárfestingaráformum

Í könnuninni var forsvarsmönnum fyrirtækjanna gefinn kostur á því að gefa skýringar á því hvers vegna ráðist verði í fjárfestingar eða ekki á næsta ári. Alls gáfu 422 skýringar á svörum sínum.

63 gáfu skýringar að eigin vali á því hvers vegna fyrirtækin hyggjast ráðast í umtalsverðar fjárfestingar á næsta ári og voru skýringarnar margbreytilegar. Meðal þeirra voru að tryggja samkeppnisforskot, tryggja samkeppnishæfni, auka gæði og vera virkur í samkeppni, auka markaðshlutdeild, bæta rekstrarafkomuna, bæta þjónustuna, mæta aukinni eftirspurn, byggja upp alþjóðlegt þjónustunet, byggja upp sölukerfi á internetinu, vöruþróun og endurbætur á eldri vörum, fjölgun útsölustaða, stöðnun þýði afturför, endurbætur á húsnæði, góð verkefnastaða, nauðsynlegar endurbætur á búnaði, tækifæri á markaði, til að ná fram sparnaði, dreifa áhættu, bæta aðstöðu, verulegur vöxtur framundan í viðkomandi grein, ná fótfestu á erlendum markaði, þróun á nýjum lausnum fyrir viðskiptavini, vöruþróun og nýsköpun og vöxtur í tekjum erlendis.

336 gáfu skýringar að eigin vali á því hvers vegna fyrirtækin hyggjast ekki ráðast í umtalsverðar fjárfestingar á næsta ári. Skýringarnar voru flokkaðar í 7 flokka og taldi þriðjungur svarenda erfitt rekstrarumhverfi og slaka rekstrarafkomu vera helstu ástæðuna. Tæpur fjórðungur rakti skýringuna til óvissu í rekstrarumhverfinu og að viðbættri óvissu í málefnum sjávarútvegs töldu tæp 30% óvissu, sem að miklu leyti má rekja til stefnu stjórnvalda, meginástæðu þess að ekki verður ráðist í fjárfestingar á næsta ári. 8% töldu fjármagnskostnað eða takmarkaðan aðgang að fjármagni vera meginástæðuna, 7% efnahagsstöðu fyrirtækisins og einnig 7% röktu ástæðuna til skatta- eða atvinnustefnu stjórnvalda.

----------

Um könnunina

Könnunin var rafræn og gerð meðal aðildarfyrirtækja SA  dagana 29. október til 8. nóvember 2010 en framkvæmd hennar var í höndum Outcome hugbúnaðar ehf.  Markmiðið með könnuninni var að fá skýrari mynd af horfunum framundan í íslensku atvinnulífi.

Könnunin var tölvupóstkönnun og var send til 1.754 fyrirtækja en fjöldi svarenda var 572 og var  svarhlutfall því 33%. Áætlað er að 33.000 starfsmenn starfi hjá þeim fyrirtækjum sem þátt tóku í könnuninni.

Fyrirtækin í könnuninni endurspegla sjávarútveg, iðnað, byggingastarfsemi, veitur, verslun og samgöngur, hótel og veitingahús, fjármála- og tryggingafyrirtæki. Áætlað er að í þessum atvinnugreinum starfi um 88.000 manns um þessar mundir.