Höldum ótrauð áfram

 Niðurstöður atkvæðagreiðslna um kjarasamningana í desember voru þær að 25 félög samþykktu þá en 24 felldu. Á kjörskrám voru rúmlega 75 þúsund manns og 52% þeirra eru félagsmenn í félögum sem samþykktu samningana en 48% í félögum sem felldu þá. Einungis 9% atkvæðisbærra greiddu atkvæði gegn þeim. Ekki er unnt að draga neinar afgerandi ályktanir á grundvelli svo lítillar þátttöku.

Niðurstöðurnar valda vonbrigðum því markmið samninganna um bætt lífskjör landsmanna samfara efnahagslegum stöðugleika skilar meiri ávinningi fyrir heimili og atvinnulíf en aðrir kostir. Margvíslegar skýringar á niðurstöðunni hafa verið nefndar; lítil þátttaka í atkvæðagreiðslum, óánægja með framlag ríkisins til samninganna í formi breytinga á tekjuskatti og gjaldskrám, miklar kröfugerðir ýmissa stéttarfélaga, andróður gegn samningunum, neikvæð fjölmiðlaumfjöllun framan af og áform nokkurra fyrirtækja um verðhækkanir um áramótin.

Hverju sem sætir er ljóst að snúin staða er komin upp sem gera má ráð fyrir að nokkurn tíma taki að greiða úr. Það er hins vegar ljóst að launahækkanir munu taka gildi hjá rúmlega helmingi félagsmanna ASÍ. Þær hækkanir marka línuna hvað varðar launabreytingar annarra hópa á þessu ári og munu SA ekki hvika frá henni í þeim viðræðum sem framundan eru við stéttarfélögin.

Þrátt fyrir fellda samninga er úrlausnarefnið það sama og áður. Kjarasamningar verða að byggjast á því efnahagslega svigrúmi sem launagreiðendur, fyrirtæki og hið opinbera, hafa til að greiða hærri laun. Svigrúmið er afar takmarkað í atvinnulífinu um þessar mundir og ekkert hjá hinu opinbera. Það svigrúm sem fjallað hefur verið um að hafi verið fullnýtt í samningunum byggir í raun ekki á mati á getu atvinnulífsins til að taka á sig aukinn kostnað án verðhækkana, heldur var farið að ystu mörkum þeirra launabreytinga sem Seðlabankinn telur að geti samrýmst verðstöðugleika.

Samtök atvinnulífsins munu halda ótrauð áfram að vinna að þeirri stefnumörkun að varanlegur efnahagslegur stöðugleiki náist. SA hafa fulla trú á því að það takist með þeirri leið sem mótuð hefur verið á undanförnum mánuðum.

Sú herferð sem Samtök atvinnulífsins hafa farið í, sjálfstætt og í samstarfi við aðra, gegn verðbólgu hefur þegar skilað árangri. Það mun koma í ljós á næstu vikum og mánuðum í mælingum Hagstofunnar á verðbólgu og könnunum á verðbólguvæntingum stjórnenda fyrirtækja og almennings. Samtökin hvetja því áfram stjórnendur fyrirtækja til þess að halda aftur af verðhækkunum. Þá er alveg skýrt að ríkisstjórnin verður að standa við sinn hluta í hjöðnun verðbólgunnar og lækka gjaldskrár sem hækkuðu um síðustu áramót. Annað er óhugsandi.

Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA.

Af vettvangi í janúar 2014